S:1

I.İsrafı önler.
II.Çevreyi korur.
III.Daha iyi beslenmemizi sağlar.
Geri dönüşümü yapmak yukarıdakilerden hangilerini sağlar?

I.İsrafı önler.II.Çevreyi korur.III.Daha iyi beslenmemizi sağlar.Geri dönüşümü yapmak yukarıdakilerden hangilerini sağlar? sorunun cevabı "I, II" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
He will buy - - - - a motorbike or a car with the money. Ali, önceki yıllarda ayakkabısının bağcığını bağlayamıyordu. Şimdi ise tek başına ayakkabısının bağcığını bağlayabiliyor. Buna göre Ali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tanzimat gazeteciliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Günlük yaşamımızdaki tüm motivasyonlarımız sosyal ve ekonomik çevrelerde var olup da bizde olmayan uyaranlara karşı gelişmektedir. Yakınımızdan biri, bankadaki hesabını söylese onun sahip olduklarını elde edebilme konusunda motive oluruz. Eğer gücümüz yetmiyorsa onu yok etmeye çalışırız. Her iki durumda da ortaya çıkan sıkıntılı durum, bizim yaşama yönelik motivasyonlarımızı artırır.Bu parçanın konusu, aşağıdakilerden hangisidir? Saltanatın kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? Çarpışma öncesinde ve sonrasında, toplam momentum ve toplam kinetik enerji sabit kalıyorsa bu tür çarpışmalara esnek çarpışma denir.Buna göreI. Esnek çarpışmada kinetik enerji korunur.II. Esnek çarpışmada momentum korunur.III. Esnek çarpışmalarda momentum vektörel bir büyüklüktür.ifadelerinden hangileri doğrudur? Millet kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? Son tüketim tarihi 17.10.2015 olan bir ürünü15.07.2015 tarihinde satın alan bir kişi bu ürünü nekadar süre içinde tüketmelidir? Aşağıdakilerden hangisi adreste bulunmaz ? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? • Rol gereği yapılan el, kol ve vücut hareketleri.• Oyunun geçtiği yeri canlandırmak amacıyla kullanılan renk, ışık, eşya vb. araçların tümü.• Tiyatro eserlerine verilen genel ad.Bu tanımlar aşağıdaki tiyatro terimleriyle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Mondros Ateşkes Antlaşmasının Osmanlı Devleti için sonucu neydi ? Şiirdeki kafiyenin kulak için mi yoksa göz için mi olduğu üzerine yapılan çok ciddi bir tartışmadır. Tartışma gazete sayfasında başlar ve sanatçıların birbirlerine karşı yazdıkları Zemzeme ve Demdeme adlı eserlerle devam eder.Bu parçada sözü edilen tartışma hangi sanatçılar arasında olmuştur? I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir? Peygamberimizin hadisine göre Allahı zikredenle zikretmeyen arasındaki fark nedir? Kutadgu Biligdeki kahramanların her biri bir kavramı simgeler.Buna göre Ögdilmişin simgelediği kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki varlıklardan hangisinin ismi alfabemizin ilk harfi ile başlar? Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın gerekçelerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemidir? Kaybolan bir çocuk, polise hangi bilgiyi vermelidir? (I) Değişik mekânlardan, iklimlerden, değişik değer yargılarına sahip gençlerle birlikte oluyordum. (II) Okuma bende büyük bir tutku olarak başladı ve sürdü. (III) Öyle bir tutku ki yapılacak işleri unutuyor, duygularımı yaşamın akışından soyutluyordum. (IV) Bu tutku aşağı yukarı on sekiz yaşıma kadar sürdü. (V) O yaşlarda bu hastalıklardan kurtuldum.Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Çarlık Rusyasının Bolşevik İhtilali ile yıkılmasına neden olan akım aşağıdakilerden hangisidir? 3 + 4 = 7Yukarıdaki toplama işleminin sözlü olarak ifade edilişi aşağıdakilerdenhangisidir? Mary is at work. She is working- - - - . Aşağıdakilerden hangisi parasını verimli kullanıyor? Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat için, Allahın izni ile gösterdikleri olağanüstü olaylara ne denir? Aşağıda verilen organizmalardan hangisi kemoototrof canlılara örnek verilmez? Türklerin ilk kullandıkları takvim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır? Yıllık sıcaklık farkı Mersinde 18°C civarındayken Kayseride 25°C civarındadır.Kayseride yıllık sıcaklık farkının Mersinden yüksek olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? Abbasi Devleti hoşgörülü bir politika izleyerek Türkler-den ve İranlılardan askerlik ve yönetim alanında faydalanmış ve onları önemli devlet görevlerine getirmiştir.Bu durumun; I. Diğer milletlerin Araplaşmasını sağlamasıII. İslamiyetin başka milletler tarafından benimsenmesiIII. Abbasi Devletinin kısa sürede yıkılmasıgelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? Dinden dönme ve Yalancı peygamberler sorunu hangi halife zamanında çözülmüştür? Hangi cümledeki altı çizili sözcük farklı anlamda kullanılmıştır? 1. Kurbağa2. Kelebek3. SinekVerilen canlılardan hangileri iki yaşamlıdır? Bir kümesteki tavukların ayak sayısı 56 dır. Bu kümeste kaç tavuk vardır? ... Mirza Beyin aklına bir şey geldi. Benim adım Kerem, senin adın Aslı olacak, bundan böyle birbirimizi böyle çağıracağız! Bunun üzerine keşişin kızı Kereme bakarak:Kabul ediyorum. dedi. Kerem de kızı bıraktı. Eve geldiğinde babası Keremi bitkin gördü ve ona ne olduğunu sordu fakat Keremin ağzından tek laf bile alamadı. Kerem durumunu anlatan bir türkü çaldı:Keşiş bahçesinde bir güzel gördüm,Aklım başımdan aldı ne çare?Taramış zülfünü, dökmüş yüzüne,Serimi sevdaya çaldı ne çare?Bu parçanın türü aşağıdakilerin hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin davranışlarına örnek değildir? Dünya Kadınlar Günü ne zaman kutlanır? Dengeli ve düzenli beslenmek ......... başarımızı etkiler. cümlesindeki noktalı yere hangisi gelemez? Okula hazırlıklı gitmekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir