S:1

Aşağıdakilerden hangisine adresimizi bildirmemiz gerekmez?

Aşağıdakilerden hangisine adresimizi bildirmemiz gerekmez? sorunun cevabı "Yemek için aldığımız simitçiye" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Hangisinde kışın giyilmesi gereken giyecekler yer almaktadır? Rahman ve Rahîm olan Allahın adıyla başlarım. cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? Mada Adası, Beyşehir Gölündeki 33 adadan biri ama üzerinde yerleşim barındıran tek ada. Bu yerleşim yeri, adanın Toroslara bakan tarafında muhteşem bir manzaraya sahip. Burada yaşa- yanlar Tırtar Yörükleridir. Yörüklerin yerleşim yeri olarak adayı seçmelerinin nedeni kara bağlantısı olmaması ve böylece göçebe bir yaşam için gü- venli bir ortam sunmasıdır.Bu metne göre Yörükler yerleşim yeri olarak neden Mada Adasını seçmişlerdir? Aşağıdakilerden hangisi kırdan kente yapılan göçleri önlemek için alınabilecek tedbirler arasında gösterilemez? I have - - - - watched that film. I dont want to watch it again. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise ‘D yanlış ise ‘Y yazınız.(.......) Dilekçe hakkı, sorunlara cevap almak için bilgi edinmeyi, şikâyette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır.(.......) Demokratik toplumlarda işbirliği ve iş bölümü önemlidir.(.......) Ülkemizde temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır.(.......) Sorunları şiddet ve hukuk dışı yöntemlerle çözmeye çalışmak yeni sorunların ortaya çıkmasına sebep olur.(.......) Demokratik toplumlarda insanlar sorunlarını şiddetle çözer Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış eserde dil bilimi, şiveler, tarih, coğrafya, din ve inanç konularına yer verilmiştir. Ayrıca eserde Türk boylarını gösteren bir harita da vardır.Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtan ögelerden değildir? Sabır güzel, faydalı ---- zor bir şeydir. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslenmeyi anlatır? I have been - - - - the television all day. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iki yapım ekiyle türetilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi eserlerinde Tanzimattan Cumhuriyete Türk toplumunun geçirdiği tarihsel aşamaları işlemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitmek sözcüğü çok yorulmak anlamında kullanılmıştır? Hangi cümlede bir yazım yanlışı yoktur? DNA ikili sarmalında, karşılıklı dizilerde yer alan nükleotitlerin doğru eşlemesiaşağıdakilerden hangisidir? Ders çalışırken ışık nereden gelmelidir? "Parlak" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Tatilde nereye gitmeyi düşünüyorsunuz ( ) cümlesinde ( ) işareti yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Türk vatandaşlarına tanınan siyasal haklardan biridir? Peygamberimizin de katılmış olduğu Hilfü'l– Fudül hakkında verilen hangi bilgi hatalıdır? 1-bahçesine 2- diktik 3-evimizin 4-ağaçYukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturabilmek için nasıl sıralamalıyız? Sanayi faaliyetlerinin yer seçiminde hammadde, enerji kaynağı, insan gücü, ulaşım, su kaynakları, iklim gibi bir çok doğal ve beşeri faktörler etkili olmaktdır.Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin yer seçiminde enerji kaynağına yakınlık etkili olmuştur? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, dayanışma ile ilgili bir sözdür? Ağrı Dağına özellikle Nuhun gemisi efsanesi sayesinde binlerce dağcı tır- manıyor. Ağrı Dağı, yüksek ama aynı zamanda tırmanması kolay bir dağ- dır. Dedegöl Dağları da sportif kaya tırmanışının merkezi olma yolunda ilerliyor. Aladağlar ise onlarca zirvesiyle âdeta bir tırmanma bahçesi.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyetinin kuruluşundan 1933 yılına kadar sanayileşme, özel sektörün yetersiz olması ve 1929 Dünya ekonomik krizinin olumsuz etkisi ile istenilen seviyeye ulaşmamıştı. Atatürk sanayileşmeyi en büyük ulusal davalar arasında görmüş ve 1934 – 1939 yılları arasında I. Beş yıllık Kalkınma Planını uygulamıştır.Paragrafa göre Atatürkün vurguladığı düşünce ile aşağıdaki ilkelerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki olduğu savunulabilir? Yanıma baktım, kimseler yoktu. Oysa az önce çevrem insanlarla doluydu. Köpekler havlıyor, ağaçlar hışırdıyordu. Bir ırmak akıyordu kulağımın dibinden. Toprak kokuyordu her yer. Gökyüzü kapkaraydı. Biri yanı ba- şımda, Seni damarımda, şah damarımda taşıyorum. diyordu.Bu parçada aşağıdaki duyuların hangilerinden yararlanılmıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir? Paket lastiği - Bardak - Sünger - Dolap - AğaçYukarıdakilerden kaç tanesi esnek maddedir? Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? Önceden bellenmiş olan ama o anda aklımızda aktif durumda olmayan bilgilerin bir uyarı ile zihinde canlanması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? 185 cm 2 mden kaç cm eksiktir? Disiplin Kurulu üyelerinin görev süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Mustafa Kemalin Çanakkale Savaşında elde ettiği başarılar, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetleri sınırlandırılması nedenlerinden biri değildir? Güneşin doğduğu yöne ........ denir. Boş bırakılan yere hangi cümle ile tamamlamalıyız, Bir maddenin en düzensiz hali için hangisi yanlıştır? I. ÜcretII. RantIII. FaizIV. KârYukarıdakilerden hangileri millî geliri oluşturan gelirlerdendir? Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allahın izniyle gösterdikleri olağan üstü olaylara denir.Örneğin Hz.İbrahimi ateşin yakmaması.Yukarıda tanımı ve örneği verilen dini kavram aşağıdakilerden hangisidir? Atomun yapısını Güneş sistemine benzeten bilim insanı.....................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir