S:1

Aşağıdaki isimlerden hangisi diğerlerine göre farklıdır?

Aşağıdaki isimlerden hangisi diğerlerine göre farklıdır? sorunun cevabı "İstanbul" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Otomobili ikide bir durdurup erkek, kadın, çocuk, kimi görürsek soruyorduk.Yukarıdaki cümlede büyük ünlü uyumuna uyan kaç sözcük vardır? David : How was your summer holiday?Mike : It was great. I had a chance to improve my English and Spanish.David : Really? How could you do that?Mike : - - - - . Gürsulu kasabasında Kendinden yana Halime adında bir kadın yaşardı. Halime Kadın her konuda yalnız kendi çıkarlarını gözetirdi. Kasabada şenlik, düğün, ölüm, doğum gibi olaylar olunca, evinden çıkmazdı. Hiç kimsenin acısını ve sevincini paylaşmak istemezdi. Kendinden ve tek oğlundan başka hiç kimseyi sevmezdi.Parçaya göre, Halime Kadın için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'e ianan ilk dört kişiden biri değildir? Servetifünun sanatçılarının bireysel bir edebiyat anlayışına sahip olmalarının nedenleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir? Aşağıdakilerden hangisinin Orta Çağda matbaanın geliştirilmesine katkı sağladığı söylenemez? İlk defa bir Bizans imparatorunun, bir Türk hükümdarına esir düştüğü savaş aşağıdakilerden hangisidir? I. MuhtarII. BelediyeIII. KaymakamlıkIV. İl Genel MeclisiYukarıdakilerden hangisi yerel yönetim organlarından biri değildir? Cahiliye devrinde Kabe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir? Zavallı at, sahibinin kötü sözlerine dayanamayıp büyük bir üzüntü içinde yola çıkmış. Kendisini soğuktan ve yağmurdan koruyabilecek bir barınak bulmak için or- mana gitmiş. Orada bir tilkiyle karşılaşmış.Bu parçadaki altı çizili sözcük, aşağıdaki isimler- den hangisinin yerine kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde süreksiz sert ünsüz(sessiz) harf yumuşaması yoktur? I. Alışılagelenin dışında olan durumları haber yapmasıyla önem taşır.II. Geniş bir okur kitlesini ilgilendiren konular seçilir. III. Etkili olması için en kısa zamanda yayımlanır.IV. Haber yazıları giriş ve gövde bölümlerinden oluşur. V. Haber yazılarında olay ortaya konurken kişisel değerlendirmeye yer verilir.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde haber yazıları hakkında yanlış bir bilgi verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara uymadığımızda karşılaşacağımız yaptırımlardan değildir? Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır? Özge' nin 83 lirası vardı. Özge kendine 34 liraya pantolon aldı. Geriye kaç lirası kaldı? Ben Maniheizm dinini benimseyerek yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir? Ay, konum olarak Güneş ve Dünyanın arasında oldu- ğunda hangi evrededir? Satın aldığımız ürünlerden bazılarının üzerinde bir işaret görürüz. Bu işaret geri kazanım halkasının simgesidir. Bu tür ürünleri kullandıktan sonra ne yapmamız gerekir? Mezhepler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim kullanılmamıştır? Aşağıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?She is my ............., Meryem. Mezopotamya çivi yazısından ve Mısır Hiyeroglifinden etkilenerek tarihin bilinen ilk alfabesini (HARF YAZISI) bulan uygarlık hangisidir? Güzel ahlak, güzel söz ve davranışlarda bulunmaktır. Aşağıdakilerden hangisi, güzel ahlaka uymaz ? sertlik - kırılganlıkYukarıdaki özellikler hangi maddede vardır? Kuranı Kerimin sûrelerini oluşturan uzun ya da kısa vahiy ifadelerine ne denir ? Hangi ünlü farklı bir gruptadır? Oda, tabana serili kilimlerin dışında döşemesizdi. Karşı duvarda bir ocak, ocağın üstünde de yumak yumak mumlar ve iki lamba konmuş bir raf vardı. Oda, o rafın iki karış yukarısındaki bir pencereden aydınlanıyordu. Şimdi, tam o pencereye güneş vurduğu için ocak yanının dışında iyice aydınlıktı.Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisinde iyonik bağ vardır? O, her görevi hakkıyla yerine getirdi.Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşa- ğıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğal bir varlıktır? Ramazan ayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği malî yükü, orta vadeli program ve malî plan çerçevesinde, en az kaç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler? Azm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma Gittin güzel ammâ bu dil-efkârı unutma Esrar DedeSînede bir lahza ârâm eyle gel cânım gibi Geçme ey rûh-i revân ömr-i şitâbânım gibi NedîmAşağıdakilerden hangisi divan şiirine ait olan bu dizelerin ortak özelliği değildir? Hangisi sıra bildirmektedir? 23 Nisan şenlikleri dolayısıyla ülkemize gelen Sumati, misafir kaldığı evin bireylerine kendi dini ile ilgili aşağıdaki bilgileri verdi:• Benim dinim MÖ 1500 yıllarında ortaya çıkmıştır.• Birçok tanrı olmakla birlikte Brahma, Vişnu ve Şiva en önemli tanrılarımızdır.• Kutsal kitabımız Vedalardır.• Temel ibadetimiz, Ganj Nehrinde yıkanmaktır. Buna göre Sumatinin dini aşağıdakilerden hangisidir? Bir satıcı elindeki iki düzine limonun bir destesini sattı. Satıcının kaç limonu kaldı? Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Ağaçlar için verilenlerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki Cümlelerde Doğru Olanın Başına (D), Yanlış Olanın Başına (Y) Yazınız(....) Hz. Muhammed, dadısı Ümmü Eymen zor günler geçirince ona yardım etmiş ve Zeyd ile evlendirmiştir.(....) Peygamberimiz akrabalık ilişkilerine vefatı yaklaştığı zaman önem vermeye başlamıştır.(....) Hediyeleşmede önemli olan değeri ve miktarı değil karşıdakinin hatırlanmasıdır.(....) Peygamberimiz Hz. Aişeye en uzaktaki komşusuna yardım etmede öncelikli olmasını istemiştir.(....) Müslümanların en çok ganimet elde ettikleri savaş Mute savaşıdır. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir