S:1

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazımı doğrudur?

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazımı doğrudur? sorunun cevabı "Akdeniz'in" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Alp Er Tunga öldü mü? Geçici dünya kaldı mı? Felek öcünü aldı mı? Şimdi yürek yırtılırBu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerin hangisinde sunumla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır? A : My brother likes playing video games.B : - - - - my brother. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin hangisidir? 1 litrelik 9 şişe meyve suyu, yarım litrelik 20 şişe meyve suyundan ne kadar azdır? Sesin oluşması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? Aşağıdaki Emevi devlet adamlarından hangisi, Toharistanın Türk yöneticisi Nizek Tarhan ile barış antlaşması yaparak bölgeyi Emevi hâkimiyetine katmıştır? 960 001 250 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Doğu Karadenizin kıyı kesimlerinde yaşayan çiftçiler çay, fındık, kivi ve mısır tarımıyla; iç kesimlerdekiler ise çoğunlukla hayvancılık ve arıcılıkla geçimlerini sağlar.Bu farklılığın temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? - Kabenin tamiri sırasında yerine konması tartışmalara sebep olan kutsal taşın adı nedir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi bir şeyi çok istemek anlamındadır? Aşağıdakilerden hangisi dinî değerlerden biri değildir? Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ne zaman kabul edilmiştir? Hangi ürün evimizi ısıtmada kullanılmaz? O, evvel ve âhirdir... (Hadid suresi, 3. ayet)Burada bahsedilen sıfatlar hangileridir? Çekimli fiiller aşağıdakilerden hangisini göstermez? Aşağıdakilerden hangisi evimizde kullandığımız teknolojik araçlardan biri değildir? Dergideki sekiz problemi çözdüm." cümlesinde ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir? Şair Evlenmesi adlı eser için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hangi cümlenin sonuna yanlış noktalama işareti konulmuştur? '' Dil'' kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Parayı veren ........................ atasözü aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisiyle ilk kez kendi gücünün üstünde kanun gücü olduğunu kabul etmiştir? I. Nazmı nesirden olabildiğince uzaklaştırdı.İİ. Türkçeyi aruza ustalıkla uyguladı.İİİ. Batı edebiyatlarında görülen sone, terza rima gibi nazım şekillerini kullandı.IV. Eserlerinde toplumsal konuları hiç işlemedi.Tevfik Fikretle ilgili yukarıda numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? Boş kabın kütlesine.................. denir ? Noktalı yere yere hangi kelime getirilmelidir? İnorganik maddeleri oksitleyerek kendi besinini üretebilen canlılarda aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmeyeceği kesindir? Uykumu aldığım zaman kendimi çok hafif hissediyorum. Bu cümledeki koyu yazılmış sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Anne ve babamız, biz 4. Sınıf öğrencisinden hangisini beklemez? Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 3, 4, 1, 2, 5, 7, 6 sayı dizisinin aritmetik ortalaması kaçtır? Sykes – Picot ( Saykıs Pikot ) Antlaşması ile Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve İstanbul aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır? Bir bakana yurt dışına çıktığında mecliste aşağıdakilerden hangisi vekalet eder? Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi hem çoğul ada hem de topluluk adına örnek gösterilebilir? Sayı değeri ile basmak değeri her zaman aynı olan sayı kaçtır? Aşağıdaki sayılar en yakın onluğa yuvarlanmıştır. Hangisi doğrudur? Düşmanlar yurdumuzu işgal ediyorlar. Gemiler İstanbul Limanına yanaştı. diyenlere karşı Atatürk Geldikleri gibi giderler. diyerek yanıt vermiştir. Atatürkün bu sözünden onun hangi kişilik özelliğini anlayabiliriz? Kitaplar boş vakitlerimizde en samimi yoldaş, candan arkadaş, dert ortağıdır. Bizi teselli eder, bize ümit ve cesaret verir, bizi cahillikten kurtarırlar. Kitaplar, hayatımız ve saadetimiz için evimizde birinci derecede bulunması gerekli eşyalardandır. Her kitap, bize yeni ufuklardan aydınlık getiren bir penceredir. Bu asırda karanlıkta oturmak doğru değildir.Kitap okumakla aşağıdakilerden hangisini kazanamayız? İkiz kenarlardan birinin uzunluğu 42, ikiz olmayan diğer kenarın uzunluğu 37 cm olan bir ikizkenar üçgenin çevresi 235 cmden kaç cm azdır? Geniş ve açık alanlarda konuşma yapılırken sesin şiddetini arttırarak herkes tarafından işitilmesi için bazı araçlar yapılmıştır.I. HoparlörII. RadyoIII. MegafonYukarıdakilerden hangileri bu araçlardandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir