S:1

Gerilmiş yay, sıkılmış sünger ...................... sahiptir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir?

Gerilmiş yay, sıkılmış sünger ...................... sahiptirCümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "esnek potansiyel enerji" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
I. Sendikalar ticaretle uğraşabilirler.II.Sendikalar kamu makamlarından maddi yardım kabul edemezler.III.Sendikalar siyasi partilerden maddi yardım alamaz ve onlara maddi yardımda bulunamazlar.IV.Sendikalar siyasi partilerin kuruluşu içinde yer alamazlar; siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamazlar.4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yasaklarla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Hemen hepsi sahnelenmiş yirmiyi aşkın oyunu ile Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun en verimli yazarlarından biri olan sanatçının Boş Beşik, Susuz Yaz, Ezik Otlar gibi önemli eserleri vardır.Yukarıda sözü edilen sanatçı kimdir? Küresel ısınmanın ekolojik bir sorun olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Prokaryot hücre tipine sahip bakteri ve arkeler ile ökaryot hücre tipine sahip amip, paramesyum ve öglena gibi protistlerdeki eşeysiz üreme tipi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinin görüldüğü yerlerde akarsuların enerji potansiyeli yüksektir? Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır? göre sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine karşılaştırma anlamı katmamıştır? Mustafa' nın 19 bilyesi vardır. Kardeşi Sait' in bilyesi ise Mustafa' nın bilyesinden 8 tane daha fazladır.İki kardeşin bilyelerinin toplamı kaçtır? Aşağıdaki türlerden hangisi öğretici metin değildir? Kuran–ı Kerimin tamamlanması yaklaşık olarak kaç yıl sürmüştür? Bismillâhirrahmânirrahim anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Sıla 90 kg ile doktora gitti. Her ay 3 kg 400 gr kilo verdi. 5 ay sonunda Sıla kaç kg olmuştur? Emevi Devletindeki; I. İlk Arap parasının bastırılmasıII. Arapçanın resmi dil olmasıIII. Arap olmayanların köle kabul edilmesigelişmelerden hangileri Arap milliyetçiliğinin göstergelerindendir? Duvar saati ile ütünün çalışmasını sağlayan elektrik kaynakları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır? Orucunu mazeretsiz olarak bozanların cezası aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Yaşlı kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? • Tanrının varlığı kabul edilmez.• Yokun ispatlanması mümkün değildir.• Nietzsche ve Sartre tarafından geliştirilen bu sistem bunalım felsefesi olarak da adlandırılır.Hakkında bilgi verilen düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Bir işi hem yapıp hem de o işten etkilenen fiillere dönüşlü fiiller denir. Aşağıdaki fiillerden hangisi dönüşlü fiildir. Amcamın ineklerinden biri günde 24 litre diğeri 27 litre süt veriyor. Bir haftada bu inekler toplam kaç litre süt verir? Sütün yoğurda dönüşmesini sağlayan canlı grubu hangisidir? Kâbenin etrafında yedi kere dönüldüğü zaman bir ________ gerçekleşmiş olur.Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir? Lozan barış antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır? Saint Pierre Kilisesi hangi ilimizdedir? İnsanda bazı salgı bezleri ürettikleri salgılardan bir kısmını kana, diğer kısmını ise bir kanal ile vücut boşluğuna ya da dışarı boşaltırlar. Bu tür bezlere karma bez denir.Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi karma bez örneğidir? Bir çıkarma işleminde iki sayının farkı 379' dur. Eksilen 675 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş (eş sesli) bir kelime vardır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ‘D yanlış olanların başına ‘Y harfi koyunuz. ( ) İslam da işlenen suçun cezası kişiye göre değişiklik gösterir. ( ) Allah (cc.), Kuran-ı Kerim de adil insanlardan övgüyle söz etmektedir.( ) Müslümanlar yararına yapılan haksızlıklar İslam da hoş görülür. ( ) İnancı ve düşüncesi ne olursa olsun her insan Allah (cc.) katında değerlidir. ( ) Cahiliye döneminin belirgin özelliği insanların birbirinden üstünlüğünün olmamasıydı. Sağlıklı beslenen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Aşağıdakilerden hangisi bir meslek değildir? K = {x | x, çift rakamlar}L = {x | x, 2840 sayısının rakamları}M = {x | x, 10dan küçük çift doğal sayılar}Yukarıda ortak özellik yöntemiyle gösterimi verilen kümelerden hangisi veya hangileri A={0,2,4,6,8} kümesine eşittir? Allah tarafından, peygamberler aracılığıyla insanları mutluluğa ulaştırmak için gönderilen ilahî kurallar bütününe ne denir? Gelir ve giderin birbirine eşit olduğu büt­çeye ne denir? Aşağıdaki bitki üreme örneklerinin hangisinde kalıtsal olarak ataya tıpa tıp benzemeyenyeni bireyler oluşabilir? • Ramazan ayına ait bir ibadettir.• Evdeki kişi sayısınca verilir.• Miktarı bir günlük yiyecek masrafı kadardır.Verilen bu bilgiler aşağıdaki ibadetlerden hangisine aittir? I- EkonomiyeII- SağlığaIII- TurizmeIV- Sosyal hayataAlkol ve sigara yukarıdakilerin hangilerine zarar verir? 784' ten başlayarak ileriye doğru onar ritmik sayarken 7. sırada hangi sayıyı söyleriz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli bir değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir