S:1

Kütle ve ......................................... arttıkça kinetik enerji de artar.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Kütle ve ......................................... arttıkça kinetik enerji de artar.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "sürat" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi akrabalarımızla ilişkilerimizde dikkat etmemiz gereken kurallardan biri değildir? Gebelik düşünüldüğünde aşağıdaki konuların hangisinde hekime danışılması gerekmez? Bakmak sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde ilgilenmek, emek vermek anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki doğal ve beşeri unsurlar ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Böyle sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde zarf görevinde kullanılmıştır ? Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sistemindeki yardımcı bezlerin görevlerinden değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir yönüyle diğer ikisinden farklıdır? ... Namazı kıl. Çünkü namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıko- yar...(Ankebût suresi, 45. ayet)Bu ayette namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde farklı yorumların ortaya çıkmasının sebeplerinden biri değildir? Sinan: Do you - - - - with each other well?Ella : Of course we do. He is the best friend I have ever had. Aşağıdaki tamlamaların hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi kurbanın sözlük anlamlarından biridir? Çeyrek kilogramı 25 lira olan fıstığın 6 kilogramı kaç liradır? Annemizin erkek kardeşine ne deriz? Hangi kelime çoğul değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uyar ? A- kardeşçe B- kafesten C- yaramazlık D- kitaplığa Üç yıldan beri bu okulda okuyorum. Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğ­rudur? Aşağıdakilerden hangisi aile bütçesinin giderlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Mehmetin yaşadığı çevrede aşağıdaki doğal olaylar meydana gelmektedir.• Sel - su baskını• Erozyon• Çığ düşmesiBuna göre aşağıdaki projelerden hangisi gerçekleştirilirse Mehmetin yaşadığı çevredeki bu olumsuzluklar azaltılabilir? Kağıtta basılı bir belgeyi ya da fotoğrafı bilgisayara dijital olarak aktarmak için aşağıdaki donanımlardan hangisi kullanılır? 5 / 8 ' i 15 olan sayının yarısı kaçtır? Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir? Osmanlı Devleti, Rumeliye geçmesiyle birlikte ele ge- çirdiği topraklara Türk nüfusu yerleştirir. Rumeliye ilk iskân Sultan Orhan zamanında gerçekleştirilmiş olup 1357de Karesi halkından bir grup Gelibolu yöresine yerleştirilmiştir. Bunun yanında Anadoluda aralarında anlaşmazlık bulunan ailelerden bir kısmı da Rumeliye göç ettirilmiş, devlet kendilerine zengin, verimli topraklar vermiştir. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kuran-ı Kerimin çoğaltılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Tutumlu insanlar hangisini yapmaz? Hangi deyim "çaresiz duruma düşmek, bir şey yapamaz hâle gelmek" anlamındadır? I. Kırımın fethiII. Preveze SavaşıIII. Giritin fethiIV. İnebahtı SavaşıYukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinin Akdenizdeki hâkimiyetini güçlendirmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Güneşin etrafında dolanması sonucu oluşan olaylardan birisi değildir? Dünya üzerinde nüfusun dengesiz dağılımında doğal ve beşeri faktörler etkili olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan beşeri faktörlerden biri değildir? İlköğretim Haftası ne zaman kutlanır? Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel kitap hangisidir? Cahiliye dönemi Mekke halkı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli, yüksekçe yere ....................................denirYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Vücudumuz için gerekli olan oksijenin dış ortamdan alınıp, zararlı olan karbondioksitin dış ortama verilmesi olayı aşağıdakilerden hangisidir? "3 0 8 4"Yukarıdaki sayıları birer kez kullanarak yazılabilecek dört basamaklı en küçük sayı kaçtır? Tom: How did you come here last night?Sam: I - - - - here by taxi. 1236 kg kayısı,12 kglık paketlere konulacaktır. Bu iş için kaç paket gereklidir? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özellikleri arasında gösterilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir