S:1

Kütle ve ........................................ arttıkça çekim potansiyel enerjisi de artar.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Kütle ve ........................................ arttıkça çekim potansiyel enerjisi de artar.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "yükseklik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hangi cümlede altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır? "İnsan, kendi kendinin öğretmeni olmalıdır." Cümlesi anlamca aynı doğrultuda olan cümle aşağıdakilerden hangisidir. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görev yerine getirdiği organlardan biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kelime birleşik yapılı değildir? Aşağıdakilerden hangisi bayram günleri adetlerinden biri değildir? Protista aleminde yer alan canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir problemin çözümünde izlenecek yol anlamına gelir ve problemin çözümünün adımlar halinde yazılmasıyla oluşturulur. Her adımda yapılacak işlemler açıkça belirtilir.Yukarıda tanımı verilmiş olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin bittiğini gösterir? 362 X 5 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır? Cümlelerin hangisinde değerlendirmesöz konusudur? Aşağıdakilerden hangisi elektrik tasarrufu ile ilgilidir? Bilgisayara bilgi girişinde kullanılan ve daktiloya benzeyen parçası aşağıdakilerden hangisidir? ‟Çocuk yetiştirirken yapılan en büyük hata çocuğun her istediğini yapmaktır. cümlesine anlamca en yakın yargı aşağıdakilerden hangisidir? Pazartesi sabah ve Cuma akşamları, İstiklal Marşımızın kaç kıtasını söyleriz? Bilgisayar donanımının uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan ve programcılar tarafından yazılan kod parçalarına ne denir ? Hz. Muhammed (sav.)e vahiy geldikten sonra Hz. Hatice, Hz. Muhammed (sav.)i amcasının oğlu Varaka bin Nevfelin yanına götürdü. Varaka,hem ilahî dinler, hem de Tevrat ve İncil hakkında bilgi sahibi bir kimseydi. Varaka, Hz. Muhammed (sav.)i dinledikten sonra şöyle dedi: Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın.Bu olay aşağıdaki yargılardan hangisini doğrulamaktadır? Zeynep, tanesi 3 TL olan ipin 1 tanesinden 20 çift çorap örüyor.Çorapların çiftini 2 TLden satan Zeynep 60 çift çorap sattığında eve kaç lira katkı sağlar? İlk Türklerde sanat, yaşadıkları konargöçer hayat şartlarına uygun olarak gelişmiştir. Arkeolojik kazılarda onlara ait kemer tokaları, kılıç kabzaları, süs eşyaları gibi taşınabilir eşyalar bulunmuştur.Verilen bilgiye göre Türklerin sanatsal faaliyetlerini şekillendiren etken, aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde kutlanan bayramlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Panteizme göre, Tanrı´nın evrenden ayrı bir varlığı yoktur. Tanrı, evrenin kendisidir. Evrende var olan her şey, aslında bir bütün olarak Tanrı´yı oluşturur. Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı´dır. Tanrı, nesnelerin dışında değil içindedir.Bu açıklamaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyedeki volkanik göllere bir örnek değildir? İlk kafiyesiz şiirimiz hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine sebep olmaz? Tanesi 1,25 TL olan ekmekten 6 tane ekmek aldım. Bakkala 10 TL verdim. Bakkalcı bana ne kadar para üstü verdi? Ben okulumu ve öğretmenlerimi çok seviyorum. cümlesinde kaç sözcük vardır? Üç düzine silgiyi 9 öğrenciye eşit dağıtan Cemal her öğrenciye kaç silgi vermiştir? Bu yazı yayladaki göl kenarında geçirmek istiyorum. Cümlesinde kaç tane sözcük vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı vardır? Aşağıdakilerden hangisi taklidi imanın tanımıdır? Nom adı verilen şehir devletleri hangi uygarlıkta görülmüştür? Ali : Picasso could paint when he wastwo.Ömer : ....................Ali : No, its true. You can search theInternet about this. Avrupa'nın ve Türkiye'nin tamamı deniz üzerine kurulan tek hava limanı özelliği taşıyan ve mayıs 2015' te açılan hava limanımız hangisidir? Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermeyen, bütün vatandaşların kanun önünde eşitliği esasına dayanan Atatürkçülüğün Halkçılık ilkesi, doğrudan Cumhuriyetçilik ilkesi ile de ilişkilidir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilişkiyi en iyi şekilde açıklamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi bir yerin iklimi üzerinde etkili değildir? Hangisi güvenli yollardan biri değildir? İlk Türk devletlerinde hükümdar çocuklarına verilen unvan, aşağıdakilerden hangisidir? Bir madde ve o maddenin içinde bulunduğu kapla birlikteki kütlesi neyi ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi farz olan oruca örnektir?cu Aşağıdaki cümlelerin hangisinde baş kelimesi mecaz anlamda kullanılmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir