S:1

........................ iş yapabilme yeteneğidir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

........................ iş yapabilme yeteneğidirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "enerji" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Mısırdaki Kahire Surları, aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde inşa edilmiştir? Allah her zaman bizimledir diyen birisinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz? Değişme; hem var olma ve yok olma, hem de zamana ve mekana bağlı olarak içerik ve biçim bakımından farklılaşma anlamına gelir. Gerçekten varolan her şey, kesintisiz bir değişme halindedir. Ve madem ki her şey değişmektedir, öyleyse değişme her şeydir. Bu yaklaşıma göre varlık aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir? Kemiklerimizin yapısından kalp atışımızın düzenine kadar vücudumuzda çok çeşitli görevleri vardır.Yukarıdaki hangi besin grubunu anlatmaktadır? Bir çiçek üşüyor, karlar altındaBir kartal, kanadında yavrusunu taşıyorRüzgarda yapraklar fısıldaşıyorBir mağara ağlıyor Anadolu'daBu dizelerde kişileştirilen varlıklar bütünüyle aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? I.Vücudumuzda iki adettir.II.Oksijen ve karbondioksit alışverişi burada olur.III.Sol taraftaki biraz daha küçüktürIV.Kirli hava ve sigara dumanından zarar görür. Yukarıda özellikleri verilen organımız hangisidir ? Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-.............. yevme ............ hisâbRabbenağfirli duasında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? ## }} XX ## ... Örüntüsünde boş bırakılan yere hangi şekil gelmelidir? (1) Yine kış mevsiminde tipi başlamıştı ve göz gözü görmüyordu. (2) Ağrı Dağının görüntüsü yavaş yavaş kayboldu. (3) Bırakın küçükleri büyük tepeleri görmek bile çok zordu. (4) Bu yüzden avcılar, avlanmaktan vazgeçip evlerine dönüyorlardı.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde ismi niteleyen bir kelimeye yer verilmiştir? I. Dünya savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmalara göre;- Suriye ve Çukurova Fransa'ya- Irak ve çevresi İngiltere'ye- Boğazlar ve Doğu Anadolu Rusya'ya- Antalya ve İzmir çevresi İtalya'ya verilecektir.Bu kararlar, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir? Okula hazırlıklı gelmek aşağıdakilerden hangisini sağlar? Herşey, Umut ve Ufuk adlı iki kardeşin Gaziantepte bir araya gelmesiyle başladı.Bu cümledeki yazım yanlışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Miryokefalon Savaşı, aşağıdaki Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarlarından hangisi döneminde yapılmıştır? Kesme işareti hangi özel isimde yanlış kullanılmıştır? Günlük planımızda aşağıdakilerden hangisine daha az zaman ayırmalıyız ? Bir baba elindeki paranın tamamını 8, 10, 12 yaşlarındaki üç çocuğuna yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde dağıtıyor.Ortanca kardeş, küçük kardeşten 5 lira fazla aldığına göre babanın dağıttığı toplam para kaç liradır? Henry : - - - -?Mary : Sure, you can. "Atıkların ayrılıp işlenerek yeni malzeme üretiminde kullanılmasına ............................denir." ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin Matematik konumunu belirtir? A ş a ğ ı d a k i l e r d e n h a n g i s i P e y g a m b e r i m i z i n çocuklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? Allah (c.c.) tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, Rabbimizin (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle desteklenmiş kişilere ........................ denir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ........... duyusuyla maddelerin sertlik, yumuşaklık, esneklik, gibi özelliklerini algılarız.Yukarıda verilen cümlede noktalı yere gelmesi gereken duyu organımız hangisidir? Oruca başlama vakti ve orucun bitiş vakti aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 18,121 .... 18,099 ifadesinde noktalı yere hangi işaret yazılmalıdır? Bir fiziki haritada kahverengi rengin fazlaca kul­lanılması o bölgenin hangi özelliğini gösterir? 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde doğal bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi arıcılık faaliyetlerini olumlu etkilemiştir. Bu çeşitliliğe bağlı larak çam balı , çiçek balı, kestane balı, narenciye balı, kekik balı gibi birçok bal türü bulunmaktadır.Bu bilgiye bakıldığında aşağıda verilen yerlerden hangisinde bal üretiminin daha fazla olması beklenir? Bir işçi saatte 5 TL kazanmaktadır. Günde 9 saat çalıştığına göre haftada kaç TL para kazanmaktadır? (1) Beş yaşındayken yüzme öğrenmeye çalı- şıyordum. (2) Suyun üzerinde durabilmek için tutunduğum ip birden kopuverdi. (3) Yüzme öğ- renebilmek için ip sağlam olmalıdır. (4) Korkudan donakaldım.Numaralanmış cümlelerden hangisi düşünce- nin akışına göre bu paragrafta yer almamalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Allahın varlığı ve birliği inancına aykırıdır? Başka bir insana ait günlüğü izinsiz olarak okuyan birisi hangi insan hakkını ihlal etmiştir ? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin aile içindeki örnek davranışlarından biri değildir? Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, Bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise, Canlarınız, Mallarınız, Namus ve Şerefiniz de öylece mukaddestir; her türlü zarardan korunmuştur. Peygamberimiz bu sözüyle hangi önemli konuya vurgu yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazısıdır? Aşağıdakilerden hangisi hava olaylarından biri değildir? Ahmet : -Baba, bu namaz uzun sürdü? Baba : -Oğlum bu, Ramazan ayına özgü 20 rekat kılınan bir namazdır.Bu diyalogda geçen namaza verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? (I) Edebî tür dediğimiz kategorilerin epey karmaşık hâle geldiği bir dönemi yaşıyoruz. (II) Artık şiir, hikâye, tiyatro gibi klasik türler ile sonradan bunlara katılan deneme, eleştiri, makale, köşe yazısı gibi modern sayılabilecek türleri birbirinden ayırmak dahası bunları tarif etmek bile güçleşti. (III) Aslında bu türlerin çoğu neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. (IV) Son yıllarda ise şiir ve tiyatro dışındaki türler anlatı başlığı altında sınıflandırılmaya başlandı. (V) Bu türlerin birçok eserde iç içe kullanılması son yapılan sınıflandırmayı doğrular gibi görünse de birçok tür yok sayılmaktadır.Numaralanmış cümlelerin hangisi parçanın anlam akışını bozmaktadır? Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması, fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde büyük oranlı değişmelerin önlenmesi, aşağıda verilen ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisiyle ilgilidir? Boğazlar, İstanbul ve Doğu Trakyanın savaş yapılmadan kurtarılmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir