S:1

Fiziksel anlamda iş, bir cisme uygulanan ............................ ve aldığı yol ile doğru orantılıdır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Fiziksel anlamda iş, bir cisme uygulanan ............................ ve aldığı yol ile doğru orantılıdır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "kuvvet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İnternet sayfalarına girmemizi sağlayan Google Chrome, İnternet Explorer vb. yazılımlara genel olarak ne ad verilir. Aşağıdakilerden hangisi ideal gaz denkleminde yer almaz? 700den küçük, en büyük doğal sayı kaçtır? Mıknatıslarda birbirini çeken kutuplara ne denir? Varlığın insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu, maddi varlık dışında bir varlığın bulunmadığını savunan düşünce akımı hangisidir? Hz. Peygamberin ilk kızıdır.İlk Müslümanlardandır. Ali ve Ümame adında iki tane çocuğu vardır.Hz. Muhammed'den (s.a.v.) önce vefat etmiştir.Yukarıda bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Gökte top sesleri var, belli, derinden derine; Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine.Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi birinci enerji kaynakları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D , yanlış olanların başına Y harfini koyunuz ( ) Yasalar önünde herkes eşittir.( ) Hak ve özgürlüklerimiz yasalar tarafından güvence altına alınmıştır.( ) Haksızlığa uğradığımızda gerekli yerlere başvurarak hakkımızı aramalıyız.( ) 18 yaşından küçük olanlar kanunlar önünde çocuk sayılır.( ) İnsanların özgürlüğü sınırsızdır. Selanikin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle şehrin sosyal yapısına vurgu yapılmıştır? Gece gökyüzünde ................. gördümifadesindeki noktalı yere hangi sözcük gelmelidir? 2, 8, 6, 0, 3, 9 rakamları bir defa kullanılarak yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? anı kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki kelimelerden hangisidir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme hakkının sınırları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisi bu Kanun kapsamına dâhildir? I. AteşII. SuIII. ToprakYukarıda verilenlerden hangileri Aristonun belirttiği dört element içerisinde yer alır? Okulda, sınıf ortamında aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Mekkeli müşriklerin İslamı kabul etmemelerinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin temel İlkelerindendir? 32b9a sayısı beş ile bölünebilen 5 basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayı 3 ile bölünebildiğine göre b yerine kaç farklı rakam gelebilir? Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 35 sayfa kitap okuyan Defne, toplam kaç sayfa kitap okumuştur? MEB Personelinin İzin Yönergesine göre ilçe millî eğitim müdürlerine aylıksız izin vermekle yetkili amir aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet derste Öğretmenine tuttuğu nafile bir orucu bozduğunu, bu durumda ne yapması gerektiğini sorar. Sizce öğretmenin vermesi gerek doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir. T.C. Anayasasına göre seyahat hürriyeti aşağıdaki amaçlardan hangisine bağlı olarak sınırlanabilir? O, yetmezse ikinci paketi kullanırız. Cümlesindeki o sözcüğünün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? (402 – 97) - 74 işleminin sonucu kaçtır? Peygamberimizin de katılmış olduğu Hilfü'l– Fudül hakkında verilen hangi bilgi hatalıdır? Aşağıdakilerden hangisi temiz olmanın sonuçlarından değildir? Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allahın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.(Zümer suresi, 18. ayet)Bu ayet ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Isı madde üzerinde hal değişimine neden olur. Aşağıdaki durumlardan hangisi bu olaya hal değişimi değildir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem , söylenme anından sonra yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde noktalamada bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uyarı anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir? Ahmet Hamdi Tanpınarın başarısı, kendini keşfettikten sonra hayatı boyunca mizacına bağlı kalması ve aynı doğrultuda kültürü ve yaşayışı ile geliştirmesidir. İşte bu üç şeyin mizaç, kültür ve çalışmanın birleşmesidir ki onu neslinin en kuvvetli ve en mükemmel şairi yapmıştır.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına .......................... denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Kağıt havlu, sünger ve pamuktan yapılmış kumaşlar suyu ..................... özelliğine sahiptir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Fiyatı 15 lira olan kitaplardan 2 tane alırsam kaç lira ödeme yapmam gereklidir? Bir ayrıtının uzunluğu 7 cm olan küp şeklindeki bir tahtanın her bir köşesinden, bir ayrıtının uzunluğu 2 cm olan küp şeklinde bir parça kesilerek çıkarılıyor. Kalan tahta parçasının hacmi kaç santimetreküp olur? Aşağıdakilerden hangisi kaza nedeni olabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir