S:1

Yerkürenin üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetine ............... denir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Yerkürenin üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetine ............... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "ağırlık" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Oğuz Atay, Türk edebiyatının önemli romancılarından biri olarak tanınır. Eserleriyle Türk romanını çağdaş roman seviyesine taşımış ve ona çok şey kazandırmıştır. Romanlarında modern şehir yaşamı içinde bireyin yaşadığı yalnızlığı, kalıplaşmış düşüncelere başkaldıran insanları ve bireylerin iç dünyasını anlatır. Bunları anlatırken ince ve alaycı bir mizah kullanır.Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Orta Asyada kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir? Yasemin yarın doktora gidecek. cümlesinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur? 64 doğal sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Mekkeden Medineye göç etme sebeplerinden biri değildir? Kuran ayetlerinin, yaklaşık anlamıyla başka bir dile çevrilmesine ne denir? Sevgiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yerleşim yerlerine yakın yerlere fabrika kurulursa aşağıdaki hangi sorunla karşılaşılır? Bir öğretmenin, ders planı hazırlarken aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurması gerekli değildir? Affan Dedeye para saydım,Sattı bana çocukluğumu.Artık ne yaşım var ne adım;Bilmiyorum kim olduğumu.Hiçbir şey sorulmasın bendenHaberim yok olan bitenden.(Cahit Sıtkı Tarancı)Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? ‘öğretmen - okul kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? Kızı Hz. Fatma ne zaman ziyaretine gelse, Hz. Peygamber (s.a.) hemen ayağa kalkar, onu kapıda karşılar, hoş geldin kızım diyerek şefkatle öperdi. Sonra da elinden tutar getirir, yanına oturturdu. Hz. Peygamber (s.a.) ne zaman Hz. Fatmanın evine ziyarete gitse, aynı şekilde Hz. Fatma da hemen ayağa kalkar, babasını kapıda karşılar, hoş geldin babacığım diyerek saygıyla babasını öperdi. Sonra da elinden tutar getirir, yanına oturturdu.Yukarıda anlatılanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Okula hazırlıklı giderim. diyen biri aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Dergideki dokuz problemi çözdüm." cümlesinde ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir? Microsoft Office PowerPointte efekt eklemek için hangi yolu kullanırız? Aşağıdakilerden hangisi günümüzde sık kullandığı- mız kitle iletişim araçlarından biri değildir? Grip olan bir kişiye limon, portakal gibi besinlerin tüketilmesini önermedeki temel neden aşağıdakilerden hangisidir? Toplu taşıma aracında yolculuk yaparken aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapan yolcu uyarılmalıdır? 587,691 ondalık kesrinde onlar basamağındaki rakamın sayı değeri, binde birler basamağındaki rakamın basamak değerinden ne kadar fazladır? "inek-süt" arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnellik söz konusu değildir? Divan edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabı verilensahabe kimdir? Kate : - - - -Nazlı : I usually fry it.I sometimes grill it,too. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bileşik sözcük değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta ( . ) konmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sembolü değildir? I - - - - to İstanbul for an important meeting at 10 oclock tomorrow. Anne ile bebek arasındaki madde alışverişini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem henüz yapılmamıştır? Harp kelimesinin eş anlamlısı nedir? Verilen açıklamalardan hangisi işletmenin özel amaçlarından birisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisinde kuvvetin etkisi ortadan kalktığında madde eski şekiline döner? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A: How - - - - milk do you need?B: I need a glass of milk. Aşağıdakilerden hangisi Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veriyi ifade eder? Oruç tutan bir kimsenin, akşam vaktinin girmesiyle birlikte yemeye başlamasına ne denir? Alak suresi hangi ayetle başlamaktadır? Hatice : İnsanlar tüm sesleri duyabilir.Halim : Ses teknolojisinin ilk başlangıcı megafonun icadı olarak gösterilebilir.Zeynep : Megafon ses şiddetini artırır.Ahmet : Binalarda ses yalıtımı ışık kirliliğini azaltır.Ses ile ilgili hangi öğrenci doğru bilgi vermiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir