S:1

Kütle ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Kütle ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Dünya’da ve Ay’da aynı değerlere sahiptir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Fagositoz olayı ile ilgili,I. Büyük katı moleküllerin hücre içine alınmasıdır.II. ATP harcanarak gerçekleşir.III. Tüm canlı hücrelerde gerçekleşebilir.verilenlerden hangileri doğrudur? Zekâtın nasıl verilmesi gerektiğiyle ilgili bir afiş hazırlayan Ömerin, afişini desteklemek için aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisini kullanması beklenir? Günümüzde yaşayan en büyük el yazması kitap arşivi aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır? Sert bir plastik parça bizim işimizi görür. Tümcesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde bilimsel yöntemin aşamaları doğru sıralamayla verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin korunmasına yönelik faaliyet göstermez? • Karabük• Ereğli• İskenderun• Kırıkkale Bu şehirlerimizde aşağıdaki madenlerden hangisini işlemeye yönelik tesis bulunmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtmaz? Hz. Muhammed (sav)in peygamberlik mührünü ilk tespit eden kişi kim olmuştur? Kaç tane kalem bir deste oluşturur? Tam sayılarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde şartlı birleşik cümle vardır? Bir depoda bulunan 40 kolinin 16 tanesi taşınmıştır.Depodaki kolilerin yüzde kaçı taşınmıştır? Mike : I want to have a different holiday experience this year, can you help me, please?Travel agent :- - - - ?Mike :I prefer being in nature and I love swimming.Travel agent :Well, I can advise you a boating holiday in Turkey.Mike :Oh, that sounds interesting. 30' dan geriye doğru ikişerli sayma yapan bir öğrenci 20' den önce hangi sayıyı söylemelidir? Adres bilgilerinin sırayla doğru yazılışı hangi seçenektedir? Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde yağış rejimi düzenlidir? Hz. Muhammede vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi? Elbiseni temiz tut. (Müddessir, 4) ayet-i kerimesi en geniş manasıyla nasıl ifade edilebilir? Thomson atom modelinde;I. Atom, yarıçapı 10-8 cm olan içerisinde elektronla rın rastgele dağıldığı içi dolu bir küredir.II. Atomlar eşit sayıda proton ve nötron içerir.III. Protonlar atomun merkezindeki çekirdek denilen bölgede yer alır.açıklamalarından hangileri yer almaz? 30 gramlık bir bardak kullanılarak tartılan sütün kütlesi 250 gram gelmiştir. Buna göre sütün net kütlesi kaç gramdır? Hızır ve İlyas peygamberin yılda bir defa bir araya geldiklerine inanılan, 6 Mayıs günü kutlanılan bayram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hoş- görü sahibi kişiden beklenen bir davranış değildir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki nesne sanatın ve estetik kavramlarının sadece birisini içerir? Teknoloji ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki sayılardan hangisinin binler basamağında 8, onlar basamağında 5 vardır? Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın sorumlu olduğu kurumlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının nedenlerinden değildir? Ahilik teşkilatının uyulması gereken kurallarının yazılı olduğu belge aşağıdakilerden hangisidir? Her şeyi işiten, bilen ve gören, evrenin tek sahibi Yüce Allah, insana şah damarından daha yakındır.Aşağıdakilerin hangisi bu bilgiye uygun bir davranıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle, buna gücünüz yetmezse dilinizle düzeltin. Buna da gücünüz yetmezse o kötülüğü kalben kınayın. Bu da imanın en zayıf noktasıdır.Bu hadisten aşağıdakilerin hangisine ulaşı- lamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi müzik dinlediğimizde ses çıkışını sağlayan donanımın adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar? Anayasa Mahkemesi kararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Büyük moleküllü besin maddelerinin, hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürülmesine ne ad verilir? Sovyet Rusya, Lozan Konferansının taraf ülkelerinden biri olmamasına rağmen güvenliğini ve uluslararası çıkarlarını düşünerek sadece bir konuda konferansa iştirak edip karar alınmasını sağlamıştır. Aşağıdaki konulardan hangisinin görüşüldüğü sırada Sovyet Rusya konferansa katılarak karar alınmasını sağlamıştır? Sanat eseri her şeyden önce bize yaşama sevinci aşılamalı. Bir sürü ufak tefek tasa içinde boğulup giderken bizi kendimize getirmelidir. Yaşamakta olduğumuzu hatırlatmalı; en büyük hediyenin, en büyük mucizenin yaşamın ta kendisi olduğunu tekrarlamalıdır. Bunu yapamayan sanat eseri de asıl görevini yerine getiremeyecektir.Bu metinde sanat eserlerinin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır? Aynı anda hem Allaha hem de putlara inanan insanlara ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir