S:1

Dünyada yer çekimi kuvveti yaklaşık 10N kabul edilir. Dünya üzerinde 6 kg gelen bir kutunun ağırlığı kaç N olur?

Dünyada yer çekimi kuvveti yaklaşık 10N kabul edilir. Dünya üzerinde 6 kg gelen bir kutunun ağırlığı kaç N olur? sorunun cevabı "60N" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
İslam dünyasında tanınmış kişilerin mezarları üzerine kurulan yapılara ne ad verilmiştir? Yeni Türk Devletindeki; I. 1924 Anayasasının kabulü,II. Seçmen yaşının düşürülmesi,III. Halifeliğin kaldırılması gelişmelerinden hangilerinin, Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili olduğu söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen renk adı eş seslidir? (I) Sunum, bilginin bir topluluğa aktarılmasıdır. (II) Bu aktarımda sadece konuşmanın gücünden yararlanılmaz. (III) Sonuçta işitsel olan, görsel olandan daha az akılda kalır. (IV) Bu nedenle teknolojik araçlarla işitsel olan, görsele dönüştürülür. (V) Böylece görsellikle daha kalıcı bir aktarım sağlanmış olur.Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır? Kuran-ı Kerim ilk önce kemiklere, papirüslere, ceylan derilerine, sert ağaç dallarına veya hurma dallarına yazılırdı. Ama daha sonra kitap haline getirilmiştir. Kitap haline getiren kişi kimdir? Bir aile, tonu 400 TL olan kö­mürden 1 yıl boyunca 1 ton 150 kg harcamıştır.Bu ailenin yıllık kömür mali­yeti kaç TL dir? Yarışlı Gölü hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardımuygulamalarındandır? Aşağıda verlen cümlerlerin hangisinde özel isimlerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Müşriklerin İslamı kabul etmemelerinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 58 sayısındaki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Genel geçer doğru bilginin insan için olanaksız olduğunu dile getiren akım aşağıdakilerden hangisidir? Köyüne ilk gelişiydi. Gördüğü her yerde yeşil ve yeşilin tonları vardı. Bahçedeki çitler çok hoşuna gitmişti. Okulda çizdiği resimdeki çitlerin aynısıydı. Çitler gerçek mi diye dokunmadan duramazdı. Tek tek çitlere dokundu. Ağaçta gördüğü kocaman elmayı da dedesi onun için aldı. Elmayı ısırdığında suratının ifadesi değişti. İlk defa bu kadar ekşi bir elma yiyordu. Yukarıdaki parçada hangi duyu organına ait ayrıntıya yer verilmemiştir? Selma : What do you do in your spare time?Murat : .............................. İki deste bir düzineden kaç fazladır? Roma hukukunu araştıran bir üniversite öğrencisi patrici-plep mücadelesi sonrası düzeni sağlayan ve Avrupa hukukunun da temelini oluşturacak olan kanunlar yapıldığını öğrenmiştir.Buna göre sözü edilen kanun aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir? Plak teknolojisine çok benzeyen ancak daha hafif, taşınabilir ve pratik olan ses teknolojisi ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur.Atatürkün bu sözünden din hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Different vegetables were - - - - by the farmers in the south. Fransızlar, Anadoluda işal ettikleri bögeleritamamen boşltma kararıı aşğıaki hangisavaşsonucunda almışardı? Sagalassos hangi ilimizdedir? Uygar kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sert sessiz yumuşaması yoktur? Gece olabildiğince karanlıktı. Elindeki fener sadece üç adım ötesini aydınlatıyordu. İçinden bütün bildiği duaları okudu. Aslında korkak bir insandı ama bu işi yapmalıydı da. Şimdi korkunun sırası değildi.Bu paragrafın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? Hikâyede ortaya konulan olayın açılıp okuyucuyu meraklandıracak şekilde geliştirildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Bilgisayar virüslerinden korunmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz? Hz .Muhammed (sav.)in hicret ederken yol arkadaşı .................; emanetleri sahiplerine vermesi için Mekkede bıraktığı kişi ise ................... Olmuştur.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki isimlerden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sıcak kelimesinin zıt anlamlısıdır? 0,154 . 1000= ? Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bir baba, yeni doğan çocuğuna nüfus cüzdanı almak istiyor. Bunun için hangi kuruma başvurmalıdır? Birinci İnönü Savaşının kazanılması sonucunda Yeni Türk Devletinin ilk anayasası kabul edildi. Öte yandan Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Sovyetler Birliği, TBMMyi tanıdı.Bu bilgiden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlı değildir? 25 403 258 sayısında koyu renkle gösterilen basamağın adı nedir? 3 litresi 9 TL ise 2 litresi kaç TL dır? Tarih, coğrafya, biyografi, tıp, sosyoloji vb. sahalarda kaleme aldığı eserlerinin bir kısmı Arapça bir kısmı Türkçedir. Eserleriyle bilim dünyasına ışık tutmuş sanatçının bazı eserleri şunlardır: Keşfuz- Zunün, Cihannüma, Fezleke...Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Hoşgörülü bir insanın aşağıdaki davranışlarından hangisini yapması beklenir? Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde ilk eğitim kurumu olarak kabul edilmektedir? Tımar Sisteminde:- Toprağını 3 yıl üst üste ekmeyen köylüden toprağı alınıp bir başkasına verilirdi.- Toprağını ekmeyen köylüden çiftbozan vergisi alınırdı.Bu uygulamalar ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir