S:1

Bir cismin Dünyadaki ağırlığı Aydaki ağırlığının 6 katıdır.Buna göre Dünyadaki ağırlığı 300N olan bir cismin Aydaki ağılığı kaç Ndur?

Bir cismin Dünyadaki ağırlığı Aydaki ağırlığının 6 katıdır.Buna göre Dünyadaki ağırlığı 300N olan bir cismin Aydaki ağılığı kaç Ndur? sorunun cevabı "50N" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Öğretmeni Cerenden Türkiyede bulunan volkanik dağlar hakkında bir ödev hazırlamasını ister,Ceren hangi bölgelerimizi daha çok araştırırsa volkanik dağlar hakkında daha fazla bilgi elde etmiş olur. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgu bildirmektedir? Aşağıdakilerden hangisi hüzün yılında vefat etmiştir? Allaha inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etmeye ne denir ? Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? Aşağıdaki eylemlerden hangisi sevinç anlatıyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem istek kipi , olumsuz , birinci çoğul kişiye göre çekimlenmiştir? Mustafa Kemal, illerdeki askeri ve sivil idarecilere gizlice gönderdiği Havza Genelgesi ile onlardan, halkı işgaller konusunda bilgilendirmelerini, işgalleri protesto için mitingler düzenlemelerini istemiştir.Mustafa Kemal, bu isteğiyle neyi amaçlamıştır? Haritalarda ölçek paydası büyüdükçe aşağıdakilerden hangisi değişmez? Aşağıda belirtilen beşeri unsurlardan hangisi ulaşım ihtiyacını gidermek için yapılmıştır? Kuvay-i Milliye Hareketi aşağıdaki hangi savaşın başlangıcı sırasında oluşmuştur? Bir depo 6 kova su alıyor. Depodan önce 2 kova sonra 3 kova su boşaltırsak depoda kaç kova su kalır? İnternette yaptığımız araştırmalarla ilgili hangisi doğrudur? Son derse girdiğinde hava iyice kararmıştı. Sınıfa giren hocadan ziyade dışarıdaki alacakaranlık ilgisini çekiyordu. Pencere kenarına uzak olan sırasını, pencereye odaklanmış gözleriyle oturdu- ğu sıraya iyice yakınlaştırıyordu. Bir sıkıntı vardı içinde. Gözlerinde buğu taşıyan bakışlar... Sanki içine bir başkası gelmiş oturmuş, onun komutla- rıyla hareket ediyor, o sus dese susacak, konuş dese konuşacak, ağla dese ağlayacaktı...Bu metinde hangi anlatım teknikleri bir arada kullanılmıştır? Millî gelirin üretim faktörlerinin üretimden aldıkları paylara göre dağılımına ........ dağılım denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 7 kg içinde kaç tane yarım kg vardır? Hangi sözcük doğru yazılmıştır? Demir-çelik fabrikalarında kullanılan maden aşağıdakilerden hangisidir? Türkiyede ilk kişisel bilgisayar kaç yılında üretilmiştir? Aşağıdaki ürünlerden hangisinin hammaddesi toprak değildir? x + 19 = 3 (1 – x) denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Altun Yaruk (Altın Işık) adlı metin Türk dilinin gelişim aşamalarının hangisine aittir? Karataş Gölü hangi ilimizdedir? Zatürre akciğerlerin bir veya birkaç lobunun iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Aşağıdakilerden hangisi bu hastalığın özelliklerindendir? Amerikalı fizyolog B.F. Skinner tarafından fare ile yapılan bir deneyde; içinde besin bulunan ve bir kaldıraca bağlı makinenin bağlandığı kutu içine konan fare, içerde bulunan bir pedala her bastığında yiyecek gelmiştir.Başlangıçta tesadüfen pedala basan fare bir süre sonra yiyecek almak için pedala basmaya başlamıştır.Yukarıda anlatılan deneyde, faredeki öğrenme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Su damlası sıcaktan buharlaşıyor. Güneş ışınlarına binip göğe çıkıyor. Yukarıda hava öyle soğuk ki Kuzey Kutbu gibi. Bizim minicik su damlası çıktığına çıkacağı- na pişman oluyor. Saydam bilye gibi bir su damlasıyken donup kristal oluyor. Üşüyor yani. Üşüyünce de azıcık ısınmak için aşağı inmek istiyor.Bu metindeki altı çizili ifade hikâyenin hangi ögesidir? Aşağıdakilerden hangisi dinî bayramlarla ilgili değildir? • Nesnel bir bilgidir.• Akla ve bilimsel düşünceye dayanır.• Amacı, ürettiği aletlerle doğayı in- san lehine çevirmektir.Bu özellikler aşağıdaki bilgi türle- rinden hangisine aittir? I-yağ II-glikojen III-nişasta IV-glikoz Bitki hücreleri yukarıdaki moleküllerden hangileri sentezlenebilir? Hangisinin ilk harfi daima büyük yazılmalıdır? Osmanlı Devleti Viyanayı, tarihte kaç kere kuşatmıştır? Yarışlı Gölü hangi ilimizdedir? Bir kamyon İstanbuldan İzmire 968 km yol gitmiştir.Bu yolu 8 saatte gittiğine göre saatteki ortalama hızı kaç km olması gerekir? 3 – 6 – 0 – 9 rakamlarını bir kere kullanarak oluşturulacak en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır? Orta Asya;1. Türklerin tarih sahnesine çıktığı yerdir.2. Türkler dünyanın birçok yerine buradan yayıldılar.3. Türklerin ilk anayurdudur.4. Türkler buraya Avrupa kıtasından gelip yerleşmişlerdir.bilgilerden hangisi doğru değildir? Küçük – ufak sözcükleri arasındaki ilişki, beyaz sözcüğü ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesidir? Şevkatli kollarınla sararsınAğlayınca hemen bakarsınHasta olunca üzülürHemen doktora koşarsınYukarıdaki dizede çocuk haklarının hangisinden bahsedilmiştir? Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;I. Bebeklerde kol atardamarından,II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir