S:1

Yerkürenin cisimlere uyguladığı ve yerin merkezine doğru olan kuvvete ......... denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Yerkürenin cisimlere uyguladığı ve yerin merkezine doğru olan kuvvete ......... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Kütle çekim kuvveti" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Türk ordusu Kütahya-Eskişehir Savaşlarında başarılı olamamış ve Sakarya Irmağının doğusuna kadar çekilmek zorunda kalmıştı. Bu süreçte TBMM, Mustafa Kemali üç aylık bir süre için başkomutan tayin etti. Mustafa Kemal ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için halkı, maddi ve manevi bütün kaynaklarıyla Millî Mücadeleye çağıran Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayımladı (7-8 Ağustos 1921). Türk milleti bu emirlere tam bir kararlılık ve fedakârlıkla uydu.Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Trablusgarp Savaşının nedeni nedir? Mani dinini kabul eden ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? I. Saz çalan müzisyendeki saz telinin hareketiII. Salıncakta sallanan çocuğun hareketiIII. Düzgün doğrusal hareket eden bisikletteki çocukYukarıda verilen örneklerden hangileri basit harmonik harekete örnek verilebilir? I. Yolculuk sırasında trenin yemekli vagonunda sessizce oturdum.II. Sahip olduğumuz yeteneklere her zaman inanmalıyız.III. Gittiğimiz otelde ilgi çekici etkinlikler düzenlendi.IV. Biz her durumda dostlarımıza güvenmeliyiz.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı öge vurgulanmıştır? Üretim faktörlerinden toprağın geliri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının özelliklerinden değildir ? Fermentasyon yapan canlıların enerji eldesi sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi ortak olarak görülür? Üstümüzde çayır çemenBitmeden bir dem(zaman) sürelimGözümüze kara toprakGirmeden bir dem sürelimBu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi öğretici bir metinden alınmış olamaz? Hz. Muhammedin (s.a.v.) anne, baba, dede, ve süt annesinin adlarını sırası ile hangi seçenekte doğru verilmiştir? Hey Can ( ) Bu gün resim dersine gelecek misin ( ) Aysu ve Özlemin A ve B işlerini yapma süreleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.• Aysu A işini tek başına 2 saatte yapabilmektedir.• Özlem B işini tek başına 6 saatte yapabilmektedir.• Aysu ve Özlem birlikte çalışarak A ve B işlerinin tamamını 3,6 saatte yapabilmektedir.Buna göre Aysu B işini tek başına kaç saatte yapabilir? Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgenin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, memurların sahip olduğu genel haklar arasında yer almaz? Kurban ibadeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? AB + AB + 10 = 60 olduğuna göre A + B kaçtır? Yönetme yetkisinin tek bir kişiye ait olduğu yönetim tarzı nedir? Aşağıdakilerden hangisi, evdeki kaynakları tutumlu kullanmayla ilgili yanlış bir anlatımdır? Hafif yaralanmalar neticesinde oluşan morarma ve şişmeyi önleyebilmek için yaralanmış bölgeye ne yapılmalıdır ? UÇMAK kelimesinin ingilizcesi hangisidir? "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir? Aşağıdakilerden hangisi yön bulmada kullandığımız yöntemlerden değildir? Tom can ...................................... Jerry Aminoasitler hangi besin grubunun yapı taşlarıdır? Müslümanların kutsal kitabı hangisidir? Aşağıdaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız1. ( ) Bir hata yapyığımızda Allah'tan (c.c) af dilemek için estağfirullah deriz.2. ( ) Duayı sadece ibadet ederken yapabiliriz.3. ( ) Allaha (c.c) verdiği nimetlerden dolayı şükretmemiz gerekir.4. ( ) Bir işe başlarken hamdolsun deriz.5. ( ) Tekbir 'Allah bereket versin' demektir. İslam düşüncesinde yorum farklılıkları ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? (–x - y + 7) · 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır? Ormanların dağılışında etkili olan önemli faktörlerden biri de nem ve yağışın fazla olmasıdır.Aşağıdaki bölgelerimizin hangisi orman bakımından daha zengindir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre örgün eğitim kurumlarında açılan kurslarda bir kurs saatinin süresi kaç dakikadır? Aşağıdakilerden hangisi Muhammed isminin anlamıdır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin yer şekillerinin genel özelliklerinden biri değildir? Abbasi Devletinde devletin yazı işleriyle aşağıdaki divanlardan hangisi ilgilenmiştir? Bilgi, öznenin nesneye yönelmesi sonucu ortaya çıkan bir üründür. Bilen nesneye yönelen, onu anlama ve açıklama çabası içine giren öznedir. Bilinen yani nesneyse özneyi çevreleyen her şeydir.Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmaktadır? Hangi kelimenin zıt anlamlısı yoktur? Hz. Peygamber hayvanlara fazla yük yüklenmemesini ister, onların aç ve susuz bırakılmamalarını tavsiye ederdi.Hz. Peygamberin bu davranışı hangi özelliğinin bir yansımasıdır? Din insanları ............... ve ..................... yönlendirmek için gönderilmiştir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir