S:1

Kütle ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Kütle ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Bir kuvvettir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Tüm yiyeceklerin içinde kuru gibi gözükse de ............ bulunur. Noktalı yere hangisi gelmelidir? Kuran-ı Kerimin indirilen ilk ayetleri aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamber ilk cuma namazını nerede kılmıştır? Açıklamalar• Aynı tür atomlardan oluşan saf maddedir.• Farklı tür atomlar içeren saf maddedir.• Proton sayısı elektron sayısına eşit atomdur. Kavramlar* Bileşik* Nötr* Element* İyonVerilen açıklamalar ve kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır? Saat 18.25 te ders çalışmaya başlayan Selin 2 saat 45 dakika sonra çalışmasını bitirmiştir. Buna göre Selin ders çalışmayı saat kaçta bitirmiştir? Üniversite sınavına hazırlanan Aslı hafta da 700 soru çözmeyi planlıyor. 2 ay boyunca hiç aksatmadan planını uygulayan Aslı toplam kaç soru çözmüştür?(1ay 4 hafta) Kabeyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki şıklardan verilen dosya uzantısı eşleşmelerinden hangisi yanlış yazılmıştır? Akünün elektrolit seviyesi nasıl olmalıdır? I. Tarım sektöründe insan gücüne dayalı üretimin yerini makineler alırken şehirlerde yeni kurulan fabrikalarda iş gücü ihtiyacı doğmuştur.II. Şehirlerde nüfus hızla artmış ve günümüzün metropol denilen büyük şehirleri oluşmuştur.III. Köylerde çalışan insanlar hızla şehirlere doğru göç etmişlerdir.IV. Şehirlerde altyapı sorunları, çevre kirliliği ve çarpık kentleşme gibi sorunlar ortaya çıkmıştır.Sanayi İnkılabının ortaya çıkardığı yukarıdaki gelişmelerin neden ­ sonuç ilişkisine göre sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Buğsenur spor konusunda çok yetenekli bir öğrencidir, okulda yapılan kızlar arası futbol turnuvasında Buğsenur ‘u gören bir futbol kulübünü hocası Buğsenurun takımlarında oynamasını ister ,ailesinde bu konuda izin almasını söyler . Buğsenur konuyu babasına açar babası dinimize ve kültürümüze göre kızların bu tür sporlar yapması caiz değildir diyerek reddeder.Bu durum toplumsal kurumların hangi özelliği ile ilgili bir durumdur? Yeni öğrenilen bilgilerin eski öğrenilen bilgileri unutturması veya kolayca hatırlayabilmeyi engellemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Güneş, ay, yıldızlar gibi doğa güçlerine inanma hangi dinin özelliğidir? Aşağıdakilerden hangisi artık yıldır? Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu çeşitlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden değildir? 60 kilo balın önce yarısını, sonra 6 kilo daha bal satan bir satıcının daha satması gereken kaç kilo balı kalmıştır? Önceleri İttifak Devletleri arasında yer alırken daha sonra taraf değiştirerek İtilaf Devletleri yanında yer alan devlet aşağıdakilerden hangisidir ? Bazıları, şiirle anlatamadıkları şeyi, düz yazıyla anlatabileceklerini sanır. Bense tam aksine, düz yazı ile anlatılamayan şeyleri şiirle anlatılabileceğine inanırım. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafa başlık olabilir? 19 - 23 - ? - 31 - 35 örüntüde soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir? Bütün kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki cümlelerde bulunan -ki lerden hangisi ilgi zamiridir? 1. Bu tabloyu alıp ağabeyine hediye etmek istemiş ama parası yokmuş.2. Ömer bir gün okul dönüşünde mağaza vitrininde güzel bir tablo görmüş.3. Biriktirdiği parayla tabloyu almış ve ağabeyine hediye etmiş.4. O kış tabloyu almak için harçlıklarını biriktirmiş.Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Okula gidip dönmek için 240 metre uzunluğundaki yolu yürüyen Akın üç günde kaç metre yol yürümüş olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri ile ilgili olarak Türkiye kaç hizmet bölgesine ve kaç hizmet alanına ayrılmıştır? Fıkıh ilmi ile uğraşan, Kuran ve Sünnet gibi delillerden dini hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip olan kimseye ne denir? Akşamı getiren sesleri dinleDinle de gönlümü alıver gitsinYukarıdaki dizelerle,I. dalıver gitsinII. kor gözlerinleIII. yaşlı gözlerimeIV. saçlarımdan tutupsözlerinin tümü kullanılarak çapraz uyak düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse numaralanmış ifadelerden hangisi son iki dizeyi oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan biri değildir? Aşağıdaki gelişim dönemi ve ödevleri arasında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bir yerin dağlarını, platolarını, ovalarını, vadilerini,akarsularını gösteren haritaya ......... denir.Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisigetirilmelidir? Roman, eski meddah hikâyelerimizden Hançerli Hanımdan esinlenerek kaleme alınmıştır. Ayrıca bu eserde Alexander Dumas Perein Kamelyalı Kadın romanının da etkisi görülmektedir. Bir töre romanı olan eserde, mirasyedi delikanlıların içkiye ve sefahate kapılarak kendilerini kaybetmeleri ibret verici bir dille anlatılmış, kitabın sonunda Son pişmanlık fayda vermez. denilerek kıssadan hisse çıkarılmıştır. Romantik akımın etkisindeki bu edebîromanda, gençleri yetiştirirken toplumu ve toplumun şartlarını tanımak gerektiği vurgulanmak istenmiştir.Bu parçadan sözü edilen romanla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Akşam nereye gittin?tümcesinde kaç harf vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad yanlış yazılmıştır? Bilgi Edinme Hakkı kapsamında yaptığımız bir başvuruya cevap verme süresi ne kadardır? 628 yılında Peygamberimiz 1500 kadar Müslüman ile Kabeyi ziyaret etmek için yola çıkmıştı. Ancak Mekkeliler Müslümanların bu isteklerini kabul etmediler. Bunun üzerine Mekkeliler ile Müslümanlar arasında bir antlaşma imzalanır.Bu antlaşmanın adı nedir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Bir bahçedeki çiçeklerin yarısı menekşedir, diğer yarısının da 2/5 i lale çiçeğidir. Lale çiçeklerini sayısı 26 olduğuna göre bu bahçede toplam kaç çiçek vardır? 15 kg şekeri yarım kiloluk poşetlere koymak istersek, kaç poşete ihtiyacımız vardır? Paralelkenar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir