S:1

Dünyada kütlesi 180 kg olan bir cismin Aydaki ağırlığı kaç Newton(N)dur?
(Dünyadaki yer çekimi kuvveti 10N/kgdır.)

Dünyada kütlesi 180 kg olan bir cismin Aydaki ağırlığı kaç Newton(N)dur?(Dünyadaki yer çekimi kuvveti 10N/kgdır.) sorunun cevabı "300N" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Sınıf içerisinde yaptığımız sınıf başkan ve başkan yardımcısı seçme durumumuz aşağıdakilerden hangisine örnektir? 4-3-7 sayılarını kullanarak yazılabilecek en büyük ve en küçük çift sayıların toplamı kaçtır? Bir sözün benzetme amacı güdülmeden başka bir söz yerine kullanılmasına ad aktarması denir.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması vardır? İç çekirdek, manto, yer kabuğu, dış çekirdek Dünyamızın katmanlarıdır.Bu katmanların en içten dışa doğru sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Zihnini, bir türlü anlamlandıramadığı düşünceler meşgul ediyordu.Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından bu cümle ile özdeş değildir? Bir okuldaki 369 öğrenci 9 otobüse eşit sayılarda binmişlerdir. Bir otobüse kaç öğrenci binmiştir? Ey iman edenler! İçki,kumar,dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir.Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.Yukarıdaki ayette hangi dokunulmazlığa değinilmiştir? Ülkemiz, sıcak su kaynakları açısından dünyanın 7. ve Avrupanın 1. ülkesidir.Sıcak su kaynaklarının kullanım alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdaki devletlerden hangisi Timur Devletinin hâkimiyetine son vermiştir? Tarım ürünlerinin dağılışındaki en önemli faktör iklim özellikleridir.Aşağıda tarım ürünlerinin dağılışı hakkında verilen bilgilerden hangisi parçada verilen bilgiye örnek olarak gösterilemez? Aşağıdaki doğal varlıklardan hangisi Karadeniz Bölgesindedir? Heredotun ilk örneğini verdiği tarih yazıcılığında yer ve zamandan bahsedilmekle birlikte sebep ve sonuç ilişkileri üzerinde pek fazla durulmaz.Buna göre Herodot;I- Hikayeci,II- Öğretici,III- Araştırmacıtarih yazıcılığı türlerinden hangisini kullanmıştır? Hangisi cümledir? Aşağıdakilerden hangisi bitkisel yağ değildir? Çıkarma işlemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Canlının başka bir canlıdan oluştuğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? 1-Körle yatan şaşı kalkar 2-Sakla samanı, gelir zamanı.3-Üzüm üzüme baka baka kararır. 4-Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur. Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi birbiriyle yakın anlamlıdır? • Güvenmek• Dayanmak• SığınmakBu kavramlar aşağıdakilerden hangisinin tanı- mıyla ilgilidir? İnsanların eğitim, iş, sağlık olanakları gibi çeşitli nedenlerle bulundukları yeri sürekli terk etmelerine ne ad verilir? Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayımlanan daha çok güncel konuları ele alan kısa yazılardır. Gazetelerde yayımlanan bu tür yazılara köşe yazısı da denmektedir. Gazete ve dergilerin yaygınlaşması bu türün gelişmesini sağlamıştır. Ahmet Rasim, Refik Halit Karay gibi isimler bu türün ünlü yazarlarıdır.Bu parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir? Güneş Sisteminde olan Üranüs gezegeni ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? I. Çocuklar boş arsada oyun oynuyor.II. Evin perdeleri iyice aşınmıştı.III. Köprüden geçerken bir an duraksadı.IV. Gözlerindeki ışık hepimizi çok etkiledi.V. Sahnedeki rahat tavırları dikkat çekiyor.Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamıyla kullanılmıştır? Eski Türklerde ölen kişinin eşyaları ile beraber gömüldüğü mezarlara ne isim verilmektedir? Hacmi 300 cm3 ve yüksekliği 12 cm olan kare dik prizmanın yanal alanı kaç santimetrekaredir? Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman kime aittir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan biri değildir? Canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya.............................denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? John : What type of holiday do you like most?Sofia : I love adrenalin so I prefer - - - - . Today is Tuesday and tomorrow is - - - -. Aşağıdakilerden hangisi ördek ile kurbağanınüreme ve gelişimlerindeki ortak özelliklerdendir? "Akşam erken................" ifadesindeki noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çok dikkatli ve uyanık olmak anlamını taşıyan bir deyim vardır? Aşağıdakilerden hangisi Allaha (cc) şükür ifadesi değildir? Aşağıda verilen;I. P II. Su III. Ses dalgalarından hangileri hem enine hem de boyuna dalgalardır? African elephants are the - - - -living land mammals in the world. Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanında yer almaz? 15 in 7 eksiği kaçtır? Most of the leaves - - - - by the end of November. Canlılar; Bitkiler hayvanlar mikroskobik canlılar ve .................... olmak üzere dört gruba ayrılırlar Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir