S:1

Dünyanın kuzey kutbunda bulunan bir cisme etki eden yer çekimi kuvveti yönü aşağıdakilerden hangisidir?

Dünyanın kuzey kutbunda bulunan bir cisme etki eden yer çekimi kuvveti yönü aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Yukarı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İklim; etkili olduğu yörede aşağıdaki özelliklerden hangisini en az etkiler? I am too tired. I will be sleeping - - - - . Hesaplama işlemlerinde kullanılır. Tüm sayı çeşitlerini içerir. Pozitif ya da negatif tam sayılar kullanılabilir. Örneğin; açılar, uzaklık, nüfus, ücret, yarıçap... gibi veri tipi aşağıdakilerden hangisidir? Yeni Türk Devleti kendi adını ilk kez hangi antlaşmada Türkiye olarak belirtmiştir? 10 + 10 + 10 kaç eder? Demir tavındayken dövülür deyip hızlıca gitti. Cümlesindeki fiilimsiler aşağıdakilerden hangisidir? Babalar Günü ne zaman kutlanır? Sykes – Picot ( Saykıs Pikot ) Antlaşması ile Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve İstanbul aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük vardır? Papatyanın hücrelerini inceleyen bir gözlemci aşağıdaki yapılardan hangisini bu hücrede gördüğünü söyleyemez? Güneşin doğduğu yöne yüzümüzü dönersek sol kolumuz hangi yönü gösterir? 1. Vücutları pullarla kaplıdır.2. Solungaç solunumu yaparlar.3. Çok sayıda sperm ve yumurta üretirler.4. Başkalaşım geçirirler.Verilen ifadelerden hangileri balıkların özelliklerindendir? Selamlaşmak insanlar arası ilişkilerde çok önemlidir. Küçük bir selamın sıcaklığı, insanlar arasındaki yabancılığı ortadan kaldırıverir ve eğer varsa soğukluğun buzdağını eritir. Selam, barış güvercinidir. Kanatlarını dilden kalbe doğru çırpar. Selamla gökyüzü genişler, bulutlar daha bir mavileşir. Bir merhaba, insandan insana ‟Seni tanıyor, varlığını kabul ediyorum. mesajıdır.Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Öğretmen Türkçe dersinde, öğrencisinden yaz tatilinde okuduğu bir romanı sınıfta anlatmasını ister. Öğrenci, romanın baş kısımlarında geçen olayları hatırlamış ve onları anlatmıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Tugay 15 yaşındadır. Dedesinin yaşı Tugayın yaşının 6 katı kadardır.Buna göre Turgay ile dedesinin yaşları toplamı kaçtır? • Ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zamana denir.• Canlıların doğumundan ölümü- ne kadar geçen süreye denir.• Allahın emrettiği, sevdiği ve yapılmasından hoşnut olduğu davranışlara denir.Verilenler arasında aşağıdaki- lerden hangisinin tanımı yer almaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisi hayal ürünü bir öge içermektedir? Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan motorlu araçlara özel amaçlı taşıt denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı taşıttır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uyar ? A- kardeşçe B- kafesten C- yaramazlık D- kitaplığa Opak bir madde için hangisi söylenebilir? I. Benzen, renksiz ve alevlenebilen bir sıvıdır.II. Benzen, kan hücrelerini öldürme etkisi olduğundan kanser yapan bileşikler arasında yer almaktadır.III. Benzende çift bağlar sürekli yer değiştirir.Yukarıda benzenin bazı özellikleri sıralanmıştır. Buna göre bu özelliklerden hangileri çalışma koşullarında risk faktörü oluşturur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime somuttur? 5 kilogram + 750 gram = .................gram eder? Bir durum üzerindeki halkın genel düşüncesine ne denir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir? 45-42-39-36-33-?Yukarıdaki örüntüde ‘ ? ‘ yerine hangi sayı gelmelidir? Nuri o gün erkenden kalktı.İlk olarak yatağını topladı. Sonra lavaboya gitti ve elini yüzünü yıkadı. Annesine yaradım etmek için mutfağa gitti.Beraber kahvaltı hazırladılar.Babası ve kardeşi de uyanınca hep beraber kahvaltı yaptılar.Nuri sabah hangi işi yapmamıştır? İmamın cuma ve bayram hutbelerindeki konuşmasında kullandığı yüksekçe merdivenli yere ne denir? Ben, 8. Ayda doğmuşum .diye belirten Sezerin doğduğu ay, aşağıdakilerden hangisidir? Önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahipkişilerin bir araya gelerek kendi görüşlerini savunurken karşı tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları tartışma türüne ne ad verilir? Vatanın kurtuluşu için ortak hareket edileceği ilk defa nerede açıklanmıştır? Bir işçi saatte 5 TL kazanmaktadır. Günde 9 saat çalıştığına göre haftada kaç TL para kazanmaktadır? Peygamberimizin gençlik yıllarında Erdemliler Birliğine katılması neye önem verdiğini gösterir? Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir. Kimler taşıt kullanabilir? CH3 ‒ OH bileşiğinin ait olduğu bileşik sınıfının genel adı aşağıdakilerden hangisidir? "Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik" mealindeki ayette Hz.Muhammed'in daha çok hangi özelliği vurgulanmaktadır ? İslam tarihi ile ilgili olan aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Peygamberimiz (s.a.v.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Günde 80 TL para kazanan bir insan 3 haftalık kazancının 740 TL sini harcarsa kaç TL parası kalır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir