S:1

Kutuplardan ekvatora doğru giden bir kişinin kütlesi ve ağırlığı nasıl değişir?

Kutuplardan ekvatora doğru giden bir kişinin kütlesi ve ağırlığı nasıl değişir? sorunun cevabı "Kütle: Değişmez   Ağırlık :​ Azalır" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
• Anadolunun İbn-i Sinası olarak ün yapmış Selçuklu hekimidir.• Konyada medrese öğreniminden sonra Mısıra giderek el-Ezherde din bilimleri öğrenimi görmüştür.• Yakalandığı ağır bir hastalıktan dolayı sık sık hekimlere başvurmak zorunda kalınca tıp mesleğine ilgi duymuş, Mısırın önde gelen bilginlerinden fen ve tıp bilimlerini öğrenmiştir. Bilgi ve becerisi ile kısa zamanda tanınarak Mısırın en ünlü hastanelerinden olan Mansuriye Kalavun Darüşşifasında çalışmaya başlamış ve burada başhekimliğe kadar yükselmiştir.• Aydınoğlu İsa Beyin daveti üzerine Aydına gelmiş ve Selçuk ile Birgide kadılık ve hekimlik görevlerinde bulunmuştur.• Hem din bilimlerinde hem de tıp alanında değerli eserler yazan bilim insanının Aydınoğlu İsa Bey adına yazdığı Şifaül-Eskâm ve Devâül-Alâm adlı eseri, bunların içerisinde en ünlüsüdür.Hakkında bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir? Do_torBoş bırakılan yere uygun gelen harf hangisidir? Kalem kelimesine hangi ek gelirse kalemlerin konulduğu kutu anlamına gelen kelime ortaya çıkar? Who is she ?sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Manda ve himaye fikri kesin olarak nerede alınan kararla reddedilmiştir? T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden değildir? ( 20 + 4 ) : 6 – 3 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? (I) Denemenin geniş konu alanları, üslup esnekliği, dü-şünce üretimi yazana geniş olanaklar tanır. (II) Çağımızda romanda bile denemenin bu olanaklarından yararlanıldığı görülüyor. (III) Bu, denemenin klasik deneme anlayışına göre alan genişlettiğini gösterir. (IV) Bundan dolayı kökleşmiş kurallarıyla deneme sayılabilecek yazı sayısı pek fazla değildir. (V) Yazarın savunduğu düşünceyi kanıtlamak için edebiyatın bütün türlerini kullanabilir.Numaralanmış cümlelerin hangisinde gereksiz ek kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Tüm işletmelerde birimlerin çalışırken birbirleri ile uyumlu olması şartı, yönetimin temel işlevlerinden hangisi ile ilgilidir? Hicret yolculuğu sırasında Efendimize arkadaşlık eden sahabi hangisidir? Ege Denizi kıyısında yaşayan bilim ve sanatta gelişmiş şehir devletlerini kuran uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Fatiha suresi nerede indirilmiş ve kaç ayettir? Türkiyede Tübitak tarafından geliştirilen işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Mescid-i Nebi'nin eğitim faaliyetlerine ayrılan bölümüne ne denir? (I) Mehmet Rauf, Servetifünun romancılarının en ba- şarılılarındandır. (II) Çoğunlukla aşk üzerine yazılar kaleme almıştır. (III) Edebiyat dünyasında ‘‘Eylül adlı romanıyla tanınmıştır. (IV) Eylül, edebiyatımızın ilk psikolojik romanı olarak kabul edilir eleştirmenler tarafından. (V) Bu romanda, yasak ve acıklı bir aşkın şiirsel, derinlikli anlatımına tanık oluruz.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi madde değildir Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi soyut anlamlı iken aldığı ekle somut anlam kazanmıştır? Kendinizi bir sporcunun çalıştırıcısı olduğunuzu düşünün. Sporcuya kemik ve kas gelişimi için aşağıdaki hangi etkinlikleri önerirsiniz?I-Bol kalsiyum içeren besinler tüketmesiniII-Her gün düzenli egzersiz yapmasınıIII-Bol su tüketmesini Tanzimat Fermanı hangi Osmanlı padişahı döneminde ilan edilmiştir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? İnsan vücudunda bulunan,I. Kalça kemiğiII. Baldır kemiğiIII. Bilek kemiğiIV. Uyluk kemiğişeklindeki kemiklerden hangilerinde kırmızı ve sarı ilik birlikte bulunur? 1-Kalınlığı her yerde aynı değildir.2-Dünyanın tüm yüzeyini kaplar.3-Üzerinde insan, hayvan ve bitki yaşar.1.Yukarıda özellikleri verilen katman hangisidir? Dört büyük Melekten biri olan ve görevi hala başlamamış olan melek aşağıdakilerden hangisidir? Yemek yerken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak görgü kurallarına uymaz ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur? Allahın tek olduğuna, eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır.Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Çocukların yangına sebep olmamaları için aşağıdakilerin hangisi yapılmasına gerek yoktur? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumluluklarından biri değildir? Bir bölme işleminde bölen 8, bölen 12 ve kalan 4 ise bölünen sayı kaçtır? "Altı yüz kırk iki tam binde üç" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? SisterMotherBrotherKelimelerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Kazaları önlemenin en önemli yolu ...............lara uymaktır.Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Mısırlıların papirüs bitkisinden elde edilen kağıtlar üzerine yalnızca edebi metinleri yazmadıkları; antlaşmalar, yemek tarifleri, vergi kayıtları, mevsimleri ve su taşkın zamanlarını da yazdıklarını görmekteyiz.Buna göre papirüsler üzerinde araştırma yapan bir öğrenci aşağıdaki alanlardan hangisi hakkında bilgi sahibi olamaz? Aşağıdaki eylemlerin hangisi iş(kılış) eylemidir? ‘Alemlere Rahmet olarak gönderilen kendisine Kuran-ı Kerim kitabı verilen son peygamber hangisidir? Sakla samanı gelir zamanıYukarıdaki eser hangi halk kültürünün eseridir? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi küçükten büyüğe doğru yapılmıştır? 983 079 256 doğal sayısının milyonlar bölüğünde bulunan rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir