S:1

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisi iş bildirmektedir?

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisi iş bildirmektedir? sorunun cevabı "Çiçekleri kızlar paylaştılar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında700.000 m2 lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü ala- nı 80.000 m2 dir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişah- ların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen sa- ray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açıl- mıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür.Bu parçadan Topkapı Sarayı'yla ilgili aşağıdakilerdenhangisine ulaşılamaz? Bir toplama işleminde toplananlardan biri 28, toplam 56 ise diğer toplanan kaçtır? 0,06 ondalık kesrinin yüzdelik gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Odun, tarımsal atıklar, canlı artıkları ve çöpler ...... enerjisine örnek verilebilirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki yapılardan hangisi süngerimsi kemiğin uçlarını ince bir tabaka halinde sararak hareket sırasında kemiklerin sağlığını korur? Bir insanın Kuran-ı Kerim dışındaki ilahi kitaplara inanmaması aşağıdaki sonuçlardan hangisine sebep olur? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisinin hece sayısı eşit değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Fırın – Fırıncı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır? Kollarımızı iki yana açtığımızda sağ kolumuz Güneş'in doğduğu yöne doğru uzanıyorsa arkamız hangi yönü gösterir? İnsan, hayatı boyunca birçok şeyle karşılaşır. Bunlardan bazıları kendi iradesiyle bazıları ise başka sebeplerle gerçekleşir. İnsan, gücü oranında görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Kendisini aşan durumlarda ise Allaha sığınır ve Allahtan yardım diler. Böylece insan, gönül rahatlığı içerisinde huzurlu bir şekilde hayatını devam ettirir.Bu metinde vurgulanan kavramlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Balkona dört kuş kondu. cümlesinde varlığın sayısını bildiren sözcük hangisidir? Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan antlaşmasına taraf olarak katılmamışlardır? I. Dinin ahlakla ilgili konuları üzerinde dururlar.II.Daha çok kuralcı ve zorlayıcı bir yöntem izlerler.III.Günlük hayatın problemlerinin çözümünde yoğunlaşırlar.IV. İnanç ve ibadetlerin özünün içtenlik ve samimiyet olduğunu vurgularlar.Bu bilgilerden hangileri tasavvufî yorumlar ile ilgilidir? Çalışma masamızı düzenlemek, oyuncaklarımızı toplamak, odamızı temiz tutmak .......................... sorumluluğumuzdur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Kurtuluş savaşında kaybettiğimiz tek savaş hangisidir? ... Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır...(Bakara suresi, 286. ayet) Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.(İnsan suresi, 3. ayet)Bu ayetlerden insan hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki ülkelerden hangisi iş gücüne duyduğu ihtiyaçtan dolayı nüfusu artırıcı yönde politika uygular? Aşağıda verilen illerimizin hangisinde çığ olaylarına daha sık rastlanır? Bazı araştırmacılar, cirit oyununun eski Türklerde bir savaş manevrası olduğunu söylerler. Çünkü önceleri savaşlarda en etkili silah atlı savaşçıların elindeki mızrak ve gürzlerdi. Atlı savaşçılar, manevra yeteneği kazanmak için savaş öncesi eğitim- lerinde değnek kullanırdı. Cirit oyununun savaş oyunu sayılması bu yüzden.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? İşte doğduğun eski evdesin birden Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşikVe cümle yitikler, mağluplar, mahzunlarBu dizelerde kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Emir Dağı hangi bölgemizdedir? Gümrü Barış Antlaşmasının aşağıdaki devletlerden hangisi ile TBMM imzalamıştır? Osman Beyi yerine oğlu Orhan Beyi varis bıraktı-ğı için demokratik olmamakla suçlayan bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmadığı söylenebilir? Tek bir doğal sayının birler basamağı kaç olabilir? Sübhaneke duasının aşağıdaki bölümlerinden hangisi sadece cenaze namazında okunur? Dünyanın Güneşin etrafında dolandığı yörüngenin şekli hangisine benzemektedir? İnsan önce içindeki sıkıntıyı dağıtmazsa yerdeğiştirmek daha fazla bunaltır onu. Bir hastayaiyilikten çok kötülük edersiniz yerini değiştirmekle.Hastalığı azdırırsınız kımıldatmakla. Onun içinkalabalıktan kaçmak yetmez, bir yerden başka biryere gitmekle iş bitmez. İçimizdeki kalabalık hallerimizdenkurtulmamız, kendimizden koparmamız gerek.Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, bakanlığa bağlı, her derece ve türdeki resmi kurumlarda alanlara göre başvurulması gereken öğretmen sayısını ifade eden bilgiye ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde yayalara düşen görevlerden biridir? Hz .Muhammed peygamber olmadan önce insanlar neye tapıyorlardı? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin yön değiştirme etkisine örnektir? 4265 + 2009 + .........= 7098 İşleminde noktalı yere aşağıdaki sayılardan hangisi gelebilir ? Yurtta barış, dünyada barış. sözü Atatürkün hangi özelliğini göstermektedir? Kimsesiz hiç kimse yok, herkesin var bir kimsesiBu dizede hangi iki sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır? Öğrenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? I. Uydurma haberlerII. Haberi derleyen, yayan kuruluşIII.Gazetenin ilk sayfasındaki iri puntolu başlıkIV.Çarpıcı, dikkat çeken haberVerilen açıklamalarla aşağıdaki gazete terimleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? 52 - 23 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki ses teknolojisi ile ilgili araçlardan hangisinin kullanım zamanı diğerlerinden daha öncedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir