S:1

Aşağıdaki fiillerden hangisi durum bildirmektedir?

Aşağıdaki fiillerden hangisi durum bildirmektedir? sorunun cevabı "Uyuyormuş" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
• Türk edebiyatının ilk makale örneğidir.• Bu makalede ilk kez noktalama işaretleri kullanılmıştır.• İlk özel gazetede yayımlanan makale ön söz anlamına gelmektedir.Özellikleri verilen makale aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede sert sessiz yumuşaması na örnek yoktur? Pil ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? What are you doing ?I' m playing ______.Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ? İslam düşüncesinde ortaya çıkan fıkıh ilmi aşağıdaki temel yorum alanlarının hangisiyle ilgilidir? Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kullanmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde vahyinterim anlamı doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi güzel davranışlarımızdan biri değildir? Power point programının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizin soğuk bölgelerinde yaşayan insanlar daha kalın giysiler giyerler. Ev ve iş yerlerini soğuğa karşı daha korunaklı yapar. Sıcak bölgelerdeki insanlar ise daha ince giysiler giyer. Ev ve işyerlerinde sıcağa karşı önlemler alırlar. Evlerde ve iş yerlerinde klima bulundururlar.Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Portakal yer misin? Sorusunun İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? Yüce Allah tarafından doğa olaylarını yönetmekle görevlendirilen melekaşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki illerimizden hangisinde nüfus yoğunluğunun artmasında en büyük pay turizme aittir? 78 - 25 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Uhud Savaşı sonrasında (h.3/M. 625)Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı bozdukları için Medineden çıkarılan kabile aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bentlerle kurulan nazım şekillerinden biri değildir? Kuran-ı Kerimde birden fazla anlama gelebilen, manası kolay anlaşılamayan ayetlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A: Lets go to the cinema.B: - - - - . I like watching movies. Nehir kenarları ve deniz kıyıları —————— için tercih edilen yerlerdendir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Müslüman bir kardeşinin kusurunu örten bir kimsenin Allah hem bu dünyada hem de ahirette ayıplarını örter.Bu hadis ile Müslümanların sakınmaları istenen davranış aşağıdakilerden hangisidir? 11 yolcusu olan otobüse 9 yolcu daha bindi. Yolcu sayısı kaç olmuştur? Üzerine düşen ışığın hemen hemen hepsini yansıtan cisim .................. görünür.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Gizems exam results are - - - - than Çınars. kartanesi.mp3 dosyasındaki dosya uzantısı nedir? Milletlerarası politikada bir bağlantısızlık akımını ortaya çıkarıp Asya ve Afrika ülkeleri arasında dayanışma düşüncesi oluşturan konferans aşağıdakilerden hangisidir? A:.................................B: I am a teacher. Cevaba uygun soru aşağıdakilerden hangisidir? Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ve cihaz ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1975 yılında kurulan bilim araştırma merkezi hangisidir? XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devletinde başkanlığını sadrazamın yaptığı, devlet işlerinin görüldüğü yere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir? Sigara kullanan, insan vücudunda;I- Solunum yollarını tahriş ederek, bronşit astım ve kansere neden olur.II- Kalp ve damar hastalıkları oluşması riskini arttırır.III- Bireylerin aşırı kilo almasına neden olur.durumlardan hangilerinin oluşmasına sebep olur? Yalnızca iki kelime barındırır; doğru ve yanlış. Evet ya da hayır şeklindeki karar verme süreçlerinde kullanılır. Örneğin; arabası var mı, lise mezunu mu? Gibi veri tipi aşağıdakilerden hangisidir? • Hz. Ali ile Şam Valisi Muaviye arasında 657 yılında yaşanan Sıffın Savaşı sonucunda ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi mezheptir.• İbadetleri terk eden veya büyük günah işleyen kimselerin Müslümanlıktan çıktığına inanırlar.Bazı özellikleri verilen siyasi-itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir? " Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 4 ton şeker pancarının 1 t 250kg çürük çıktı-ğına göre ne kadar sağlam şeker pancarı kalmıştır? Orman ve orman ürünlerinin kullanım faaliyetlerine ............................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 20 kg pirinç ve 30 kg fasulye aynı büyüklükteki poşetlere hiç artmayacak ve birbirine karışmayacak şekilde en az kaç kg poşete konabilir? Su insanı boğar, ateş yakarmış! Her doğan günün bir dert olduğunu İnsan bu yaşa gelince anlarmış.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerin hangisinde anonim halk edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir? • Tüm dünyada Türk tatlısı olarak bilinir.• Düğünlerde, ziyaretlerde misafirlere ikram edilir.Hakkında bilgi verilen kültürel ögemiz aşağıdakilerden hangisidir? 6, 247 'nin 15,087 fazlası kaçtır? İdarenin sahip olduğu yetkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir