S:1

Aşağıdaki cümlelerin yüklemi olan fiillerin hangisinin kipi farklıdır?

Aşağıdaki cümlelerin yüklemi olan fiillerin hangisinin kipi farklıdır? sorunun cevabı "O da ödev yapmaya bizimle gelsin." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Anadoluda siyasi birliği ilk olarak sağlayan uygarlık hangisidir? n, a, a, l, m, dBu harflerle aşağıdaki kelimelerden hangisi oluşmaz? I. Okuma yazma bilmeyen ozan ve şairler ağırlıktadır.II. Mecazlara ve diğer söz sanatlarına çokça yer verilir.III. Hem şiir hem düzyazı alanında ürünler verilmiştir; ancak şiir ağırlıktadır.IV. Halk deyimlerine ve güzel halk söyleyişlerine yer verilir.V. Şair, şiirlerini saz eşliğinde, belli bir ezgi ile söyler.Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? 527 sayısına en yakın onluk aşağıdakilerden hangisidir? En büyüğü 12 olan ardışık üç sayının toplamı kaç eder? Ses dalgaları aşağıdaki ortamların hangisinde diğerlerine göre daha süratli yayılır? Yönetimde insan ilişkilerinin ilkeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? p,ç,t,k ünsüzleriyle biten sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek getirilirse bu sözcüklerde yumuşama olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralara uygun bir örnek yoktur? * Uçaklar yolculuk sırasında kullanır.* Kar, yağmur, rüzgar gibi hava olayları gerçekleşir.Yukarıda belirtilen olayların gerçekleştiği katman hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Ural- Altay dil ailesinin Altay koluna bağlıdır? Meriç : My dog can play the piano!Merve: ............... He has got a bike. It is _____________ bike. I- VarlıkII- AhlakIII- SiyasetYukarıda verilenlerden hangileri felsefenin ele aldığı konulardandır? Hello! I am Mehmet. I am in a dark tunnel; I hear horrible screams around me. There are ghosts, skeletons and vampires. Where is Mehmet? Yarışmayı kazanan biri için aşağıdakilerden hangisini kullanabilriz? O vakit Allahtan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu hâlde onları affet, bağışlanmaları için dua et, iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allaha dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever. (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerinden biri değildir? İki haftada bir gün gezmeye gidiyoruz. 1 yılda kaç kez gezmeye gideriz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili işteş çatılıdır? ‘Kuranda adı 27 defa geçer. Hz. İbrahime (as) iman etmiş ve onunla hicret etmiş kişilerdendir. Sodom şehrine peygamber olarak görevlendirilmiştir. Bu kavim en aşağılık günahı işledikleri için helak olmuşlardır. Helak olmaktan sadece bu peygamber ve iki kızı kurtulmuştur. Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir? Ülkemizde alkol ve sigaranın zararlarına dair kampanyalar yürüten öncü kuruluşumuz hangisidir? Aşağıdaki kıtalardan hangileri arasında ticaret ağı daha yoğundur? Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemidir? Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır? "Soğuk hava, bebeği hasta eder." Bu cümlede varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi eş sesli bir kelimedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, yapım eki alarak sıfat görevinde kullanılmıştır? Gaz moleküllerinin ortalama yayılma hızları için;I. Molekül kütlesinin karekökü ile ters orantılıdır.II. Özkütlesinin karekökü ile doğru orantılıdır.III. Mutlak sıcaklığın karekökü ile ters orantılıdır.yargılarından hangileri doğrudur? Alanında uzman kişilerin bir konuyu açıklamak, tanıtmak, konu hakkında bilgi vermek amacıyla yaptıkları konuşmalara ne ad verilir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararnameye göre yukarıda tanımlanan görev aşağıdakihizmet birimlerinden hangisine verilmiştir? Okulun duvarı dün akşam boyandı. Cümlesinin çatısı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi canlıların ortak özelliği değildir? Cuma namazını aşağıdakilerden hangisi kılmak zorundadır? Küçük bardak: 2 TLBüyük bardak: 3 TLYukarıdaki bilgilere göre limonata satıcısı küçük bardakla 6 bardak, büyük bardakla 5 bardak limonata sattı. Kaç TL kazandı? Isındığında ve soğuduğunda hacmi genişleyen tek madde nedir? Aşağıdakilerden hangisi hayvanların ortak özelliklerindendir? Hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulup milli varlığa düşman cemiyetler arasında yer alır? Aşağıdaki sayılardan hangisi çift sayı değildir? Annem bu sene 60 kilo çilek reçeli, 20 kilo vişne reçeli yaptı.Annem 10 kilo çilek reçelini amcacma, 15 kilo çilek reçelini teyzeme verdiğine göre bize kaç kilo çilek reçeli kalmıştır Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir