S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin bildirdiği iş kesin olarak yapılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin bildirdiği iş kesin olarak yapılmıştır? sorunun cevabı "Son romanını yazdı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Paketlenmiş besin alırken hangisine dikkat edilmez? Osmanlı Devleti, Avusturya karşısındaki siyasi ve ekonomik üstünlüğünü ilk defa hangi antlaşmayla kaybetmiştir? Özgürlük, kişinin herhangi bir kısıtlama veya zorlama olmadan karar verip hareket etmesidir.Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde insanın özgür olduğu vurgulanmaktadır? Elif ve Gökhan, öğretmenin isteği üzerine diğer arkadaşları gibi ikili grup oluşturmuş ve Türkiyede Erozyonla Mücadele Çalışmaları konusu hakkındaki görüşlerini birbirleriyle paylaşmışlardır. Daha sonra eşleşme Gökhan-Metin ve Elif-Nagihan şeklinde değişmiştir. Elif ve Gökhan yeni eşlerine, katılıp katılmadıkları noktaları da belirterek, eski grup arkadaşlarının fikirlerini iletmişlerdir. Sürecin sonunda oluşan düşünceler sınıfça tartışılmıştır. Öğrencilerin konuyu kavramaya çalışmasını, o konuda düşünmesini sağlayan bu öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bir yerin iklimi ile ilgili bilgi verilmiştir? İstanbul is - - - - than Antalya. Damlaya damlaya ............... olur. atasözünde boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul ad vardır? Eren : tepegözEmre : bilgisayarYeliz : projeksiyonHangi öğrencinin söylediği, eskiden kullandığımız bir teknolojik araçtır? Ehl-i Beyt ne demektir? 1. 130 – 50 = 802. 270 – 40 = 2203. 590 – 120 = 470 Yukarıdaki çıkarma işlemlerinden hangilerinin sonucu doğru verilmiştir? Pınar okula hazırlanırken aşağıdakilerden hangisini yapmak için yardım alır? Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız. (......) Üçgenin iç açıları toplamı 180° dir.(......) Üçgen ve dairelerin köşegenleri çizilebilir. (......) Karede 4 tane dik açı bulunur.(......) [AF], ABFT karesinin bir kenarıdır. (......) Açılarına göre beş çeşit üçgen vardır. Bir kulacı 20 cm olan Caner 5 kulaç kumaş aldı. Aldığı kumaş toplam kaç m‘ dir? Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadelenin en kritik günleri olan Kütahya-Eskişehir Savaşlarının tüm şiddetiyle devam ettiği günlerde Ankarada Maarif Kongresinin toplanmasını sağlamıştır. Cehalete karşı savaşın, en az bağımsızlık kadar önemli olduğunu söyleyerek cepheye gönüllü olarak gitmek için Ankaraya gelen öğretmenleri tekrar okullarına göndermiştir.Bu metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki aletlerden hangisi kalp atışlarının dinlenmesinde kullanılır? 6 litrelik sütten 3 kilogram yoğurt yapılmaktadır. 12 litre sütten kaç kilogram yoğurt elde edilir? Allah tarafından insanlar içinden seçilen, onları doğru yolu ileten kişilere .............................denir. Milli Mücadelede en son yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar, ......................... yapmaya başlayınca yerleşik hayata geçmiş ve ilk köy yerleşmelerini kurmuştur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Rizede çay bahçelerinde genellikle Karadenizin çalışkan kadınları toplar çay yapraklarını. Eskiden elle toplanan yapraklar günümüzde kestiği yaprakları bağlı olduğu torbaya aktaran makaslarla yapılıyor. Toplanan yaprakların naklini yine Rize insanının keskin zekâsı çözmüş. Engebeli bahçelerden mini teleferiklerle merkezi alanlara aktarılan çay yaprakları bu alanlardan alım yerlerine götürülüyor. Paragrafta, çay ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Günümüzde yaygın olarak kullanılan bir sosyal medya harici bir diğer konu ise internetten yapılan alışverişlerdir. İnternetten yaptığımız alışverişlerde dikkat etmemiz gereken husus vardır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ? Ferman-ı aşka can iledür inkiyadımız Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadımız Baş eğmeziz edaniye dünyayı dûn içün Allahadur tevekülümüz itimadımız Bu dizeler için aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir? Bir ülkenin nüfus piramidinin tabanında son yıllarda daralma varsa bu ülke ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? I. Tek heceli dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur.II. Türkçe, İngilizce ile akraba dillerdendir.III. Türkçe, yapı olarak çekimli bir dildir.IV. Çekimli dillerde sözcüğün kökü değişikliğe uğrar.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır? Maddenin ölçülebilir özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir ? Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "huzursuz, tedirgin etmek" anlamı vardır? Karahanlı hükümdarı Buğra Hanın yaptırdığı medrese, aşağıdakilerdenhangisidir? Osman yarım litrelik şişelerde 30 şişe su satıyor. Osman kaç litre su satmıştır? Aşağıdaki medya araçlarından hangisi diğerlerinden sonra kullanılmaya başlanmıştır? Sahibinden izin almadan kitap, film, CD ve DVD gibi fikir veya sanat eserinden çoğaltma yapılarak elde edilen ürünlere ne ad verilir? Çin 1979 yılından beri uygulamış olduğu tek çocuk politikasından vazgeçme yönünde bir eğilim izlemektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kelam âlimleri iman esaslarını usûl-i selâse denilen üç ana başlık altında birleştirmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Faydalı sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi bölmede kalan 0 değildir? I. 1 KB 1024 byte eder.II. GB, PBtan daha büyüktür. III. En küçük hafıza ölçü birimi Bittir.Yukarıda hafıza ölçü birimleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? I) Birbirleriyle iletişim kuran yazılım, oyun vs. kullanmakII) Ağ üzerinden cihazların kontrolünü ve yönetimini sağlamakIII) Virüsleri TemizlemekYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayar ağlarının kullanılma nedenlerindendir? I. Davranışta değişiklik olmasıII. Tekrar ya da yaşantı sonucu ortaya çıkmasıIII. Kazanılan Davranışın kalıcı olmasıIV. Davranışın bir kez ortaya çıkıp sönmesiV. Davranışın doğuştan olmasıYukarıda verilen özelliklerden öğrenilmiş davranışa ait olanlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir