S:1

Aşağıdaki fiillerden hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır?

Aşağıdaki fiillerden hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır? sorunun cevabı "Uyusun" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Akarsular tarafından derin yarılmamış geniş düzlüklerdir.Yukarıda sözü edinilen yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi işlenmiş madde değildir? Canlılar enerjilerini aşağıdakilerin hangisinden elde ederler? 200 doğal sayısının 1/2 sinin yarısı kaçtır? Hz. Muhammede, dedesinin ölümünden 25 yaşına kadar ona bakan ve ona ticareti öğreten kişi kimdir? .......................................... sen topu at. kelimelerinden anlamlı bir cümle oluşturmak için noktalı yere hangi kelime gelmelidir? Sivil toplum kuruluşları topluma farklı alanlarda hizmet verirler.Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından biri değildir? Nilgün : - - - -?Jane : I bought souvenirs, tried local dishes and took lots of photographs. Fatma' nın yaşı 2 düzineden 4 fazladır. Fatma 4 yıl önce kaç yaşındadır? Sınavdan düşük not alan birinin yaşadığı duygu hangisidir? Tanrı, lütfettiği için, talihim ve kısmetim olduğu için, ölecek olan halkı diriltip besledim, sırtı açıkta olan halkı giydirdim, yoksul olan halkı zengin ettim. Az olan halkı çoğalttım. Dört taraftaki halkı alıp kendime bağladım. Türklerin düşmanlarını yok ettim. Onların hepsini devletime bağladım.Orhun Kitabelerinden alınan bu bölümdeki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Türk hakanlarının görevlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisinde olgu doğru tanımlanmıştır? I-Erkek nüfusunun az olduğu toplumlarda kadınların birden fazla erkekle evlenmesidir.II-Erkeğin ,ölen eşinin kız kardeşi ile evlenmesi ile gerçekleşen evlilik türüdür.III-Medeni ağa :Mülkün bölünmemesi ,soyunun saflığının korunması için , cemaatinin gençlerinden cemaat içi evlilikleri tercih etmelerini buyurmaktadır.IV- Kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu toplumlarda kadınların sahipsiz kalmaması için erkek birkaç kadınla aynı anda evlenir.Yukarıda sözü edilen evlilik türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Lale Devrinde gerçekleşen; I.) Çiçek aşısının uygulanması II.) İlk Türk matbaasının kurulması III.) Avrupa başkentlerine geçici elçilikler açılmasıgibi olayların ait oldukları alanlar eşleşmesinden hangisi doğrudur? (5p) I II IIIA) Siyasi Kültürel SağlıkB) Sağlık Kültürel SiyasiC) Kültürel Siyasi SağlıkD) Sağlık Siyasi Kültürel KitapE-Kitap OkuyucularKil Tabletler Genel Ağ ve Arama MotorlarıBilgisayar ve DisklerBilginin depolanması ve aktarılmasında yukarıda verilenlerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıda verilen Türk İslam âlimleri ve eserleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Kösedağ Savaşından sonra Anadoluda siyasi birlik parçalandı. diyen bir öğrenci bu iddiasını, savaşın aşağıdaki sonuçlarından hangisine dayanarak savunabilir? Edebiyatımızda tür adlandırması meselesinde kafa karışıklığına sebep olanların başında gelir fantastik. Gerçi sadece bizim edebiyatımız için değil diğer ülkelerin edebiyatında da benzer durumlar cereyan ediyor çoğu zaman. Tanım yapılırken de örnekler sıralanırken de yaşanır bu. Sözgelimi kimileri ejderha veya hayalîbir dünya arar;kimileri cin-peri, hayalet-gulyabani kâfidir, der. Kimileri ise on yıl öncesine kadar fantastik olanı edebiyattan bile saymaz, çocukken okudukları bir eserin aslında fantastik olduğu konusunda onları ikna etmek hayli zordur.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? If you fly a - - - -, you need to adjust the angle to get the wind. "36" sayısında onlar basamağı ile birler basamağındaki rakamlar yer değiştirirse sayı ne kadar artar? Olayların insanların iç dünyasında uyandırdığı izlenime..............denir? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? Aşağıdakilerden hangisi evimizdeki ortak kullanım eşyalarından birisidir? Bir kurumun bir ailenin gelir ve giderlerinin toplamına ne denir? Aşağıdakilerden hangisi gazelin bir özelliğidir? Felsefi düşünce, kendisine konu edindiği her türlü malzemeyi aklın süzgecinden geçirir. Her görüş ve düşünceyi tartışır ancak bundan sonra kendi görüşünü ortaya koyar.Bu parçada, felsefi düşüncenin hangi özelliği vurgulanmaktadır? 545 sayısı hangi yüzlüğe yuvarlanır? Atatürk Döneminde gerçekleştirilen;I. İstanbul Üniversitesinin açılması,II. Türk Tarih Kurumunun kurulması,III. Balıkçılık Enstitüsünün açılmasıgibi çalışmalardan hangileri, Atatürkün bilime verdiği önemi gösterir? Her kim yalnız Allah rızası için biryetimin başını okşarsa elinin değdiği her saç teli hatırına sayısız sevap kazanır. Kim yetim kalmış bir kız veya erkek çocuğu yanına alıp iyilik ve güzellikle bakarsa ben ve o cennette şu iki parmak gibi yan yanayız.Bu hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veriyi ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi bir arada yaşamayı zorlaştıran olumsuz davranışlar arasında yer almaz? Aşağıdaki yeniliklerden hangisi tarımı geliştirme amacına yönelik değildir? Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli ............................................teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak görevi yukarıdaki boşluğa Milli Eğitim Bakanlığının hangi müdürlüğün/birimin adı gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Fikretin sesi telefonda yankılandı ( ) ( ) Getiririm neden getirmeyeyim ki( ) Ne istediniz de getirmedim ( ) ( ) Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerler sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilir? Aşağıda verilen mezhep ve mezhep imamı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Menstrual döngünün bu evresinde FSHın etkisiyle foliküllerden biri gelişir ve içinde yumurta hücresi olgunlaşır. Gelişen folikül hücreleri çok östrojen, az progesteron salgılar. Evre 10-14 gün arasında sürer.Özellikleri verilen menstrual döngü evresi aşağıdakilerden hangisidir? Bir destesini 5 liraya aldığı kalemlerin tanesini 80 kuruşa satan Burak, 40 kalem satınca kaç kuruş kazanır? Hangisi deyim değildir? Muhammed Hamidullah, İslam Tarihine Giriş adlı eserinde insanoğlunun, zamanı birimlerken, aşağıdakilerden hangisini en iyi vasıta olarak gördüğünübelirtmektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir