S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -miş eki sonradan fark etme anlamında kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -miş eki sonradan fark etme anlamında kullanılmıştır? sorunun cevabı "Rüyamda Malatya’ya gitmişim" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Atmosferin etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Eski Türk veraset anlayışına göre ülke, hükümdar ailesinin ortak malı sayılmış ve aileye mensup her erkeğe hükümdar olma yolu açılmıştır. Bu uygulamanın;I. Merkezi otoritenin zayıflamasınaII. Taht kavgalarının görülmesineIII. Devletlerin kısa ömürlü olmasınaverilen durumlardan hangilerine neden olduğu söylenebilir? MEB Aday memurlarının yetiştirilmelerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yurdumuzun İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi aşağıdaki hangi antlaşma ile olmuştur? I- Aday memurlara Devlet memurlarının ortak özellikleriyle ilgili temel bilgileri vermek.II- Aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine uyumlarını sağlamak.III- Dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dahil olmak üzere; 110 saatlik programdan aşağı olmamak üzere biraydan az, üç aydan çok olamaz.IV- Dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dahil olmaküzere; 50 saatlik programdan aşağı olmamak üzere ongünden az, iki aydan çok olamaz.MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; Yukarıda erilenlerden hangisi / hangileri aday memurlar içindüzenlenen hazırlayıcı eğitim programına ait bilgidir? Kuran-ı Kerimin ayetleri hangi melek tarafından Peygamberimize iletilmiştir? Aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir? Barış 2 litrelik 14 şişe ve 3 litrelik şişelerde 9 şişe ayran satıyor. Barış toplam kaç litre ayran satmıştır? Temiz ve dikkatli kullanılmayan sınıf eşyalara ne olur ? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylıktan kesme disiplin cezasında memurunbrüt aylığından, aşağıdaki hangi oranlar arasında kesinti yapılır? Şeker-su karışımı aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ayrılabilir? A: - - - - ?B: By bus. Ne doğrarsan aşına , o gelir kaşığına atasözüyle anlamca özdeş olan atasözü hangi seçenekte verilmiştir? Ethan : Can you ride a horse?Jason : No, I cant, but - - - -. Bugünün resmini yarına aktaran sanatçılar kendini zaman ötesine taşıyabilir.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? 456 < a < 593 eşitliğinde, a yerine hangi sayı gelebilir? Azınlıklar ilk defa özel mülkiyet edinme hakkına ne zaman kavuşmuşlardır? Çok güzel, anlamlı ve etkileyici konuşmak anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Etkili iletişimde kullanılan ses, simge, işaretlere ne denir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki kıyı ovalarındandır? İki deste kalemi 4 arkadaşıma eşit olarak paylaştırdığımda her arkadaşıma kaç kalem düşer? o Üzerinde ribozom bulunmaz.o Genellikle granüllü ER'nin yakınında yer alır.o Lipit ve karbonhidratların işlenip zarla çevrilip, paketlenerek hücrenin ilgili bölümüne gönderilmesinde görevlidir.Verilen özellikler aşağıdaki hücre kısımlarından hangisine aittir? Çevresi 100 m ve bir kenarı 28 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin verilmeyen bir kenarı kaç m'dir? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara örnektir? Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının görevlerindendir? Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na girerek;-Kaybettiği toprakları geri almayı-Ekonomik yaptırımlardan ve siyasi yalnızlıktan kurtulmayıhedeflemiştir. Buna göre, Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı ileri sürülemez? Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Biligin, orijinalindenyıllar sonra yazılmış ve bugün ele geçmiş kaç nüshası vardır? ... Mirza Beyin aklına bir şey geldi. Benim adım Kerem, senin adın Aslı olacak, bundan böyle birbirimizi böyle çağıracağız! Bunun üzerine keşişin kızı Kereme bakarak:Kabul ediyorum. dedi. Kerem de kızı bıraktı. Eve geldiğinde babası Keremi bitkin gördü ve ona ne olduğunu sordu fakat Keremin ağzından tek laf bile alamadı. Kerem durumunu anlatan bir türkü çaldı:Keşiş bahçesinde bir güzel gördüm,Aklım başımdan aldı ne çare?Taramış zülfünü, dökmüş yüzüne,Serimi sevdaya çaldı ne çare?Bu parçanın türü aşağıdakilerin hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Türk Cumhuriyetleri arasında eğitim, kültür ve ekonomik alanlarda iş birliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur? I. Fethedilen Balkan topraklarındaki halka din ve vicdan özgürlüğünün tanınmasıII. Yerli kültürlere müdahale edilmemesiIII. Anadoludan Balkanlara Türkmenlerin göç ettirilmesiOsmanlı Devletinin kuruluş döneminde izlediği bu uygulamalardan hangilerinin, Balkan halkının devlete olan bağlılığını artırmaya yönelik olduğu savunulabilir? Gündüz - Gece sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi, aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Sosyal yardımlaşma kurumları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Altı onluk üç birlik Yanda belirtilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Temsilciler Kurulunun Sivas'tan Ankara'ya gelmesiylebirlikte çıkarılan gazatenin adı nedir? Yaptığınız sözleşmenin şartları nelerdir? Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlenin öge dizilişiyle aynıdır? Gözümüzü kullanarak aşağıdakilerden hangisini algılayabiliriz ? Mehmet - - - - a new mobile phone yesterday. Çevresi 240 cm olan karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir