S:1

Bu masalı ben de böyle okuyabilirim. cümlesindeki eylemin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu masalı ben de böyle okuyabilirim. cümlesindeki eylemin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "okuyamazdım  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Okula gitmek istiyor .........yaşı tutmuyor. ‘ cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirebilir? Milli varlığa düşman cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklardan değildir ? 10dan ileriye doğru ikişer ritmik sayarken 18den sonra hangi sayıyı söyleriz? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Ulaşım için bulunan en önemli icat aşağıdakilerin hangisidir ?A. tekerleğin icadı B. yazının icadıC. helikopterin icadıD. otomobilin icadı 3 tane 50 kuruş, 7 tane 25 kuruş kaç lira kaç kuruş eder? I. Röportaj araştırmaII. Söylev hitap sözleriIII. Mülakat soru-cevapIV. Hatip eleştirmenNumaralanmış terimlerden han-gisi karşısındakiyle ilişkilendirilemez? Aşağıdaki ürünlerden hangisi Ege Bölgesinde yetişmez? Bilinçli bir tüketici olarak alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz? (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fatiha suresi, 5. ayet) Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Her gün bin kez söylüyorum. cümlesinde eş sesli sözcük hangisidir? Mendeleevin periyodik tablosu ile ilgili;I. Yatay satır ve dikey sütunlardan oluşmaktadır.II. Keşfedilmemiş elementler için bazı kutucuklar boş bırakılmıştır.III. Elementler artan atom kütlelerine göre yerleştirilmiştir.yargılarından hangileri doğrudur? Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 20'den başlayıp 2'şer sayarken aşağıdakilerden hangisini söylemeyiz? Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmazBu atasözü ile teşvik edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir? Öğretmen Türkçe dersinde, öğrencisinden yaz tatilinde okuduğu bir romanı sınıfta anlatmasını ister. Öğrenci, romanın baş kısımlarında geçen olayları hatırlamış ve onları anlatmıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin kapalı formülü C5 H12 değildir? Avogadro sayısının değeri 1000 kat azaltıldığında H2 molekülü için aşağıdaki niceliklerden hangisi değişmez? 4 elmadan 2 pasta yapıldığına göre 14 elmadan kaç pasta yapılır? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. sözü aşağıdaki kavramlardan hangisiyle çelişir? Her kuşun eti yenmez. cümlesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? "Yağmur yağıyor." cümlesi kaç heceden oluşmuştur? Protokol kurallarına göre telefon görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? yoksul-fakir sözcükleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Aynı ilişki aşağıdaki hangi sözcük çiftleri arasında vardır? Aşağıdakilerden hangisi haram sayılabilecek davranışlardan biridir? Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Hindistan ile olan bağlantısını kesmek ve Mısır'ı ele geçirmek amacıyla açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi halk tarafından seçilen yöneticilerden biri değildir? Sen geldin benim deli köşemde durdunBulutlar geldi üstünde durdu Merhametin ta kendisiydi gözlerin Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurduBu dizelerde geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi imge değildir? MEB Aday memurlarının yetiştirilmelerine ilişkin Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar görevlerine son vermeyi gerektiren sebepler de belirtilerek Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca en geç kaç ay içinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'na bildirir? Berat babası, annesi ve kardeşi ile birlikte yaşamaktadır. Dedesi ve babaannesi de onlarla kalmak için yanlarına gelmiştir. Beratın ailesi nasıl bir aile olmuştur? Günde 24 litre süt veren bir ineğini sütü 3 eşit kovaya dolduruluyor.Bir kova süt kaç litredir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A → 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, BYukarıda A tam sayısının bölenleri verilmiştir. Buna göre, A+B en az kaçtır? Büyüklük bakımından 6. büyük gezegen ve Güneşe yakınlık bakımından da 6. sırada olan gezegenler sırasıyla aşağıdaki verilenlerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Tufan sırasında Hz. Nuhun oğlunu ısrarla çağırmasına karşın oğlunun verdiği cevaptır? Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı kelime çiftidir? Cemil bahçedeki ağaçları sulamak için 5 kova suya ihtiyacı vardır. Cemil bir kova suyu 10 tas su ile doldurmaktadır.Cemilin 5 kova su için kaç tas suya ihtiyacı vardır? Hangi cümlede kişi zamiri yoktur? Aşağıdakilerin hangisi vahyin gönderiliş amaçlarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir