S:1

Aşağıdaki çekimli eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?

Aşağıdaki çekimli eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır? sorunun cevabı "Çözünüz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yeryüzünü fiziki, ekonomik, beşeri, siyasal yönlerden inceleyen bilime ............... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İyot elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? (1) Japon balıklarının bilimsel adı Carassius Auratustur. (2) Bu balıklar uygun şartlar sağlanınca akvaryumlardauzun süre yaşayabilmektedir. (3) Farklı renklerdeve vücut yapılarında birçok çeşidi bulunmaktadır.(4) Bu çeşitlilik düşünüldüğünde Türkiyede insanlarınen çok sevdiği süs balıkları Japon balıklarıdır, diyebiliriz.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kişiseldüşünce içermektedir? Bir kelimenin doğru yazımını bulmak için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyarız? Kapının arkasında uzunca boylu, seyrek saçlı, sağlam yapılı bir adam duruyordu. Kendisini tanımadığım hâlde içimden bir ses bana adamın Binbaşı Ali olduğunu söylüyordu. Adam misafirlerini iyice süzdü, sonra sert adımlarla bize doğru yürüdü. Yanımıza geldi, yüzünde tatlı bir gülümseme vardı.Bu metnin olay, yer, zaman, şahıs ve varlık kadrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Sıyırmak mastarı, hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? çekim, çekiliş, çekirdek, çekirge kelimelerini alfabetik sırasına göre sıraladığımızda hangisi üçüncü sırada yer olur? Çığ felaketi hangi alanlarda görülmez? Eren : ....................................... ?Esin : At 7 o'clock. Aşağıdaki cümlelerin hangisi geçmiş zamanı bildirmektedir? Yeni bir çamaşır deterjanı üretmek isteyen bir firmanın araştırma yapmak için hangi grubu seçmesi daha uygundur? Proje çalışması merak ve gözlem ile başlar. Çevremizde pek çok varlık var ve çevremizde pek çok değişiklik oluyor.Bir proje hazırlamak istersen yapacağımız ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili sıfatlardan hangisi küçültme eki almamıştır? Mekkeden Medineye hicret eden Müslümanlara ......................,onlara yardım eden Medineli Müslümanlara ..............denir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir? Dünyamızın Güneşin etrafında bir tam dönüşü dolanımı ile aşağıdakilerin hangisi oluşur? Bir bahçedeki 80 ağacın 25 tanesi çınar, 18 tanesi kavak, 16 tanesi çam, geriye kalanlar söğüttür.Buna göre bahçede kaç söğüt ağacı vardır? Aşağıdaki katmanlardan hangisinin yapısında erimiş kayalardan oluşan magma bulunur? Dilaya annesi yatmadan önce ingilizce dişlerini fırçala dediğine göre annesi aşağıdakilerden hangisini söylemiştir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime al- dığı ekten dolayı yeni bir anlam kazanmıştır? Bilsin ki, insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir. (Necm suresi, 39-41. ayetler)Bu ayetler aşağıdaki kavramlardan hangileri ile ilgilidir? Soru işareti aşağıdakilerden hangisinde farklı türde bir cümlede kullanılmıştır ? Kuran-ı Kerimi, harflerinin çıkış yerlerine uygun olarak hatasız biçimde okumayı öğreten ilme ne denir? Aşağıdaki önermelerin hangisinde koşul eklemi ( & ) kullanılmıştır? I. Olumsuz hava koşulları II. Sürücü kusurları III. Araç kusurlarıIV. Trafik kurallarına uyulmamasıYukarıdaki sebeplerden hangileri trafik kazalarına neden olmaktadır? İslamiyet öncesinde kurulan Türk devlet ve topluluklarına ait destanlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? ‘‘Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı, haksız ve haram yollar ile aranızda alıp vererek yemeyin...‘(Nisâ suresi, 29. ayet) Bu ayet ile aşağıdaki kötü alışkanlıklardan hangisinin yasaklandığı söylenebilir? Dinlerin evliliğe bakışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Güneşin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olur? Mustafa Kemal'in 5 Temmuz 1917 tarihinde komutanlığına atandığı VII. Ordu, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazınız. (.....) İslamiyet ve Gök Tanrı inancı arasındaki benzerlikler, Türklerin İslamiyeti kabul etmesinde etkili olmuştur.(.....) Türkiye Selçuklu Devleti Döneminde inşa edilen medreseler sayesinde toplumun ibadet ihtiyacı karşılanmıştır.(.....) Anadoluya ilk Türk akınlarını Tuğrul ve Çağrı Beyler başlatmıştır.(.....) Baharat Yolu, Çinin Şian şehrinden başlayıp Avrupaya kadar uzanan dünyaca ünlü bir ticaret yoludur. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını aşağıdakilerden hangisinden isterler? Sosyal bilgiler dersi, öğrencilere toplumsal kişilik kazandırmayı amaçlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal kişilik kazanmış insanlardan beklenebilecek bir davranış değildir? Sabahleyin güneş doğarken yüzü Güneşe dönük duran bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ondalık Kesirler 7,8 - 8,200 - 6,276 - 8,30 Yukarıda verilen ondalık kesirlerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru yazılmıştır? İlk filozoflardan Thales; astronomi, fizik, matematik Anaximandros; astronomi, Pythagoras; matematik, fizik ve antropolojideki çalışmalarıyla tanınıyorlardı.Verilen metinden çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir? Orman havayı temizler, yağmurun yağmasına da yardımcı olur. Ormanlar pek çok canlının da yuvasıdır. Kuşlar, ayılar, aslanlar orada bir arada yaşarlar. Ormanlar bizler için de vazgeçilmez yerlerdir. Biraz temiz hava almak için ormana koşarız.Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? Mekkedeki Mescid-i Haram denilen caminin tam ortasında bulunan, yaklaşık 13 m yüksekliğinde, 11-12 m eninde, taştan yapılmış, dört köşeli bir binaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir