S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin söylenme anı ile yapılma anı aynıdır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin söylenme anı ile yapılma anı aynıdır? sorunun cevabı "Çatıdaki karları temizliyor." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi İslamın iman esasları arasında yer almaz? Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı aşılanmış bir yumurtadan (embriyo) yarattı. Oku, senin Rabbin kerem sahibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir.Bu ayetler aşağıdaki surelerden hangisine aittir? ‟Çıkarcı kimsenin arkadaşlığı, işi bitinceye kadardır. anlamında kullanılan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi adli psikologun rollerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi küçük yaraların kapatılması amacıyla kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi durum hikâyesinin temsilcilerinden değildir? Dışarıdan yalıtılmış kapta m gram buz varken buzun üzerine m gram su ekleniyor.Isı alışverişi sadece buz ve su arasında olduğuna göre; I. Buzun tamamı erir.II. Suyun kütlesi azalır.III. Suyun sıcaklığı azalır.olaylarından hangileri gözlenebilir? 8365 sayısından başlayarak ileriye doğru 1000er ritmik saydığımızda 5. sayı kaç olur? Osmanlı Beyliğinin kurulduğu dönemde Balkanlarda toprakları bulunmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlke ve İnkılaplarının dayandığı esaslar arasında yer almaz? I. İntibahII. Tercüme-i TelemakIII. Araba Sevdası Numaralanmış eserlerle aşağıdaki bilgiler eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Merkezi "Merv" şehri olan Selçuklu Devleti, aşağıdakilerden hangisidir? " Allahumme salli ala Muhammed– Sallallahu aleyhi vesellem"Verilen ifadeler hangi duaya örnektir? Köşe yazarı, suya sabuna dokunmayan bir yazı kaleme aldı.Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Good _____. Boş bırakılan yere hangisi getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemedir? Organ bağışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bir gözlükçünün uzak nesneleri büyüten bir icadından esinlenerek geliştirdiği - - - - ile daha doğru ve güvenilir gözlemler yapan Galilei, Dünyanın hem kendi etrafında hem de Güneşin etrafında döndüğü sonucuna vardı.Galileinin bu icadı astronomi biliminin gelişme- sine katkıda bulunmuştur.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa doğru bir bilgi elde etmiş oluruz? Güney cephesi aşağıdaki ülkelerden hangisine karşı açılmıştır ? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? Yavuz Sultan Selimin İran ve Mısır seferlerini araştı-ran bir tarihçi bölge hakkında iyi derecede coğrafya bilgisine sahiptir. Ayrıca Arapça ve Farsça bilmekte ve Osmanlıca metinleri çözümleyebilmektedir.Bu bilgilere göre bu tarihçi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma söz konusudur? Termometrede bulunan sayısal değerler neyi ölçüyor? Su bulunmadığı durumlarda toprak veya toprak cinsinden bir madde ile yapılan temizliğe ne denir? Kuvvet değerinin birimi aşağıdakilerden hangisidir? Hindistana 17 sefer düzenleyerek bölgede İslamiyetin yayılmasını sağlayan devlet .................................... dirBoş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda verilen durumlardan hangisinin sonucundadoğada karbon oranında azalma meydana gelir? A: - - - - ?B: I am from Germany. Değişmeyen madde miktarına kütle denir.Aşağıdakilerden hangisi maddelerin kütlesini ölçmede kulllanılır? Peygamberimiz doğmadan 50 gün önce Kabeyi yıkmaya gelen Yemen valisinin ismi nedir? Hangi kelime büyük harfler başlar? Yunan Uygarlığı, Büyük İskenderin fetihleri sonucu Asya kültürleriyle kaynaşarak Helenistik kültürü meydana getirmiştir.Bu durum kültürel etkileşimin hangi yolla başladığına örnektir? Allah Resulünün çok sevdiği kızlarından birisidir. Peygamberimiz o evine geldiği zaman hemen ‘Hoş geldin. Diyerek ayağa kalkar, onu öper ve kendi yerine oturturdu.Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen Peygamberimizin kızı kimdir? • Yemek yemeden tatlı yemek yok• Akşam geç geleni eve almayacağım• Dediklerimi yapmazsan dışarı çıkamazsınBu cümleler iletişim sürecinde yapılan yanlışlıklardan hangisine örnek olabilir? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda geçen Eğitimde hiçbir kişiye,aileye,zümreye veya sınıfa imtiyaz (ayrıcalık) tanınmaz. ifadesi,Türk milli eğitiminin temel ilkelerinden hangisinin açıklamasıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması vardır? Çöllerde göçebe hayat yaşayan Araplar için kullanılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir? Eren, saat 21: 35 ten 23:45 e kadar kitap okumuştur.Eren kaç saat kaç dakika kitap okumuştur? Yalnızlığı, ağlamayı bilir misin? Bilir misin yalnızlık ne demek? Bilir misin gökyüzündeki yıldızlardan medet ummayı? Uzattın mı elini bir yıldız boyunca, belki tutarım diye farkında olmadan? Uykusuz kalmayı bilir misin sabaha kadar? Hiç küstün mü hayata? Aslında kendindir küstüğün küçüğüm? Kapatıp gözünü hayaller kurduğun oldu mu geleceğe dair? Bazen küçük bir masumiyet belirir tebessümünde, bazen gözünde hırçın bakışlar. Kızdın mı kaderine günlerce? Kendini tanıyamadığın oldu mu hiç? Bazen cesaret edemeyen konuşmaya ve bazen de hiç susmayan sen. Sevdin mi birini? Her yağmur yağısında saatlerce bekledin mi sevdiğini pencerenin önünde? Yukarıdaki metinde yazar; herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan samimi bir dil kullanarak anlatmıştır.Buna göre bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? I. 102 – 92 = 19II. 53 – 52 = 100III. 72 + 03 = 49IV. 23 + 33 = 35Verilen eşitliklerden kaç tanesinin sonucu doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir