S:1

İki basamaklı en büyük tek sayının, 101 fazlasının, 2 katı kaçtır?

İki basamaklı en büyük tek sayının, 101 fazlasının, 2 katı kaçtır? sorunun cevabı "400" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem belirtme sıfatıyla oluşan bir tamlama kullanılmıştır? Bir şeye karşı duyduğumuz ilgiye .................. , mutlaka karşılamamız gereken isteklerimize...............denir. Boşluğa sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangilerinde top kullanmıştır? "Kardeşimin ateşi çıktığı için............. cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle devam edemez? Eski, tanınmış bir yazarımızdan bir gazetede günlük fıkralar yazması istenmiş. Ücret konusu açılınca yazarımız şunları söylemiş: Uzun yazarsam, yarım altın isterim; kısa yazarsam bir altından aşağı olmaz.Yazar bu sözleriyle neyi anlatmak istemiştir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi 5 hecelidir? Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir? Aşağıdakilerden hangisi yönümüzü bulmamıza katkı sağlamaz? Çocuklarla İlgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi "satranç" kelimesinin son harfi ile başlamıştır? İlkyardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanı konu olan röportajlar aşağıdaki türlerden hangisiyle benzerlik gösterir? Atom taneciklerini ilk bulan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Mal bildirimlerinde Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen hangi süre içinde mal bildiriminin verilmesi zorunludur? Filistinde bulunan Mescid-i Akasayı 7 yıl içinde inşa ettiren Peygamber kimdir ? Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım üçüncü kişi ağzından yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı vardır? You change money in a ........................... Hangi eylemlerin suç olarakkabul edildiğini ve suç sayılan eylemle işlendiğinde verilecek cezaları belirleyen kamu hukukunun bölümü, aşağıdakilerden hangisidir? Karşıt kelimesinin eş anlamlısı nedir? Zebur aşağıdaki peygamberlerden hangisine gönderilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi politeist inanca sahip dinlerden biridir? Üzüntüsünden hiçbir şey söylememek anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar hangi hizmet sınıfını teşkil eder? Temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması ile ilgili hangisi yanlıştır? 3x = 4 ve 3y = 5 olduğuna göre 27x+y kaçtır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi bir yurttaşın sorumluluklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi madde özelliği göstermez? Dünyayı iki eşit parçaya bölen Ekvatora paralel olarak çizilen dairelere paralel denir Buna göre aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden değildir? Gazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yapıştırma işleminin kısa yoludur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyumu yoktur? Bedir Savaşında düşmana komutanlık eden ve ümmetin firavunu olarak nitelendirilen İslam düşmanı kimdir? 31-33-35-37-39-?Yukarıdaki örüntüde ‘ ? ‘ yerine hangi sayı gelmelidir? Benciller, hiç hoşlanmadığım insanlardır. Çekilir hâlleri yoktur onların. Yanlarında bulunmak, konuşmalarını dinlemek büyük bir azaptır; sabır ister. İnat edip katlan- maya çalışsanız bile bir yerde tahammülünüz kalmaz. Ne çare, kaçıp kurtulmak da mümkün olmaz böylelerinden! O kadar çoktur ki onlar, birinden kurtulsanız diğeri burnunuzun dibinde bitiverir.Bu metin aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Dilimizde ---- ile ---- gibi aynı anlama gelen atasözleri vardır.Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerin hagisinde verilen atasözleri getirilirse anlam bütünlüğü sağ- lanmış olur? Hangisi sözlükte önce gelir? Akdeniz Bölgesi yurdumuzun hangi yönündedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir