S:1

4-3-7 sayılarını kullanarak yazılabilecek en büyük ve en küçük çift sayıların toplamı kaçtır?

4-3-7 sayılarını kullanarak yazılabilecek en büyük ve en küçük çift sayıların toplamı kaçtır? sorunun cevabı "1108" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Araba, uçak ya da başka bir araçla yolculuk yaparkenmutlaka emniyet kemeri takılmalıdır - - - - kazalardameydana gelen beyin zedelenmelerinin en önemli nedeniemniyet kemeri takmamaktır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerdenhangisi getirilmelidir? Sen çok güzel flüt çalıyorsun. cümlesinde kaç tane tek heceli sözcük vardır? Çevre uzunluğu 96 cm olan iki tane kare yan yana konuyor. Meydana gelen dikdörtgenin çevresi kaç cmdir? Hasta ziyaretine giden bir kişi, hastaya ne söyler? Durağa yaklaşan otobüs hangi hareketi yapar? 4589 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda oluşan sayı kaçtır? A=26, B=114 ise A+B toplamı hakkında hangisi söylenemez? 200 gram + 900 gram + 700 gram + 2 kg toplamı, 5 kilogramdan kaç gram eksiktir? Aşağıdakihangi seçenekte Kuran-ı Kerimin en kısa ve en uzun sureleri birlikte verilmiştir? II. Dünya Savaşı sırasında ABD ile Japonya arasında savaşı başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi okul müdürünün yaptığı işlerden değildir? Kösedağı hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi mektup yazarken dikkat edilecek hususlardan biri değildir? Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım üçüncükişi ağzıyla yapılmıştır? İnsanı yaratılmış olan diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir ? ................. yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir kaza anında yaralıya ilk müdahaleyi aşağıdakilerden hangisi yapmalıdır? A: Can I wear your shirt?B: Im afraid not. ....................A) Ive just washed it.B) This is my friends seat.C) She isnt at the office.D) Hes riding a bike now. Türk Milleti adına yasama (kanun koyma, kanun yapma) yetkisini hangi devlet organı kullanır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdandır? Yalnızca iki kelime barındırır; doğru ve yanlış. Evet ya da hayır şeklindeki karar verme süreçlerinde kullanılır. Örneğin; arabası var mı, lise mezunu mu? Gibi veri tipi aşağıdakilerden hangisidir? 145 sayısında 4'ün basamak adı nedir ? Kuranda adı geçen peygamberlerdendir. Allah'ın emri ile bir gemi yapmıştır. Kuranda bir surede anlatılan kıssa ona aittir. İnsanları ve diğer canlıları tufandan kurtarmıştır.Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir? Aşağıdakilerden hangisini yapmamız dinimizce doğru değildir? Okulların ilk açıldığı hafta kutlanan haftanın adı nedir? Namazın her rekâtında okuduğumuz sure aşağıdakilerden hangisidir? 5 – 1 – 3 rakamları ile yapılabilecek en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır? Doğal çevreyi korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlış olur? Duran cisimleri hareket ettirebilen, hareket eden cisimleri durdurabilen, cisimlerin hareketini hızlandırabilen ya da yavaşlatabilen, cisimlerde şekil veya hareket yönünün değişmesine neden olabilen etkiye ne ad verilir? 4,5,2,1 rakamlarını kullanarak yazılabilecek 4ten büyük en küçük ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; aşağıdakilerden hangisi için Yargıtayın ilgili ceza dairesine başvurulmaz? Ali is a doctor and Mehmet is an engineer. Mehmets occupation is different - - - - Alis. Her yıl 23 Nisanda dünya çocuklarıyla birlikte kutladığımız bayram, aşağıdakilerden hangisidir? Sahne sanatlarında oyuncuların eser kişilerini sahnede canlandırmasına ---- denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre aşağıdakilerden hangisi kurslarda tutulacak defter ve dosyalar arasında yer almaz? "Hava" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde "keyif, âlem" anlamında kullanılmıştır? I. İkili devlet teşkilatı anlayışının benimsenmesiII. Ülkenin hanedanın ortak malı sayılmasıIII. Ülkenin töreler ile yönetilmesiVerilenlerden hangileri ilk Türk devletlerinin ortak özellikleri arasında yer almaktadır? Bakanlıkta, Müsteşara yardımcı olmak üzere en çok kaç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir