S:1

"4-3-5" sayılarını kullanarak yazılabilecek en büyük ve en küçük sayıların toplamı kaçtır?

"4-3-5" sayılarını kullanarak yazılabilecek en büyük ve en küçük sayıların toplamı kaçtır? sorunun cevabı "888" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yerleştirildiğinde nasıl bir dizilim ortaya çıkar?( ) Hz. Peygamber akrabalarından sadece amcası Ebu Talibden yardım ve destek görmüştür.( ) Çevremizi kirletmek, kul hakkına girmemize ve bu nedenle günaha sebep olur.( ) Ekolojik(doğal) dengenin bozulmasının en önemli nedenlerinden biri de, insanların çevreye verdiği zararların sonucudur.( ) Anne babamız isteklerimizi yerine getirmezlerse onlara itaat etmeyebiliriz.( ) Anne baba öldüğünde evlatlarının onlara karşı sorumlulukları biter. İslam Tarihinde ilk ezan hangi yılda okunmuştur? Küçük evi boyamışlar. Cümlesindeki ön ad varlığı hangi yönden nitelemektedir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde çalışmaya teşvik anlamı vardır? Türk tarihinde ilk kez para bastıran Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir ? millet kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki-lerden hangisidir? Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi abdestsiz iken yapamayacağımız şeyler arasında değildir? 177 Sayısı 17ye bölündüğünde bölüm ile kalanın toplamı aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?A. Anne babaya kötü davranmakB. Dürüst davranmak ve güzel söz söylemekC. Bir insanınyüzüne söylenemeyecek şeyleri arkasından söylemekD. Başkasına ait olan bir şeyi izinsiz almak Orta Asya Türk sanatında kahraman, soylu kişi ya da hükümdarların mezarlarına veya anıtlarının yanına dikilen insan figürlü taş heykellere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Ölçüsü 90° olan açılara ne denir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre yazı tipi ve harf büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? Kalıcı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrenme sürecine katılan duyu organı sayısının arttırılması gerekir. Bir öğretmen ne kadar çok duyu organına hitap ederse o oranda etkili bir öğrenme olur.Buna göre aşağıdaki öğretim araçlarından hangisi diğerlerine göre daha etkili öğrenme gerçekleştirir? Ahmet kumbarasındaki 300 TL parasının %15'ini harcadı. Ahmet'in geriye kaç TL parası kaldı? İnsanları belirli bir amaca doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için gösterilen çabaların tümüne ne ad verilir? Annemizin kız kardeşine ne deriz? Avrupa Hun Devletinin dış politikasını;• Doğu Roma (Bizans) baskı altında tutulacak,• Hunların savaştığı barbar kavimlerinin düşmanı olan Batı Roma İmparatorluğu ile de iyi ilişkiler kurulacak şeklinde belirleyen Hun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? Evrende var olan her şeyi Allah yaratmıştır. Bunlardan saygıya en layık olanıda - - - - dır./dir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki sözcüklerin en anlamlı ve kurallı sıralanma şekli hangisidir?1.onuncu günü2.başlayabildi3.kasabaya gelişinin4.okula5.ancak Büyük Hun Devletini kuran Hunlar, aşağıdaki yerlerden hangisini ülkelerinin başkenti yapmışlardır? İnsanda kan doku;I. Vücut savunmasında görev almaII. Artık ürünleri boşaltım organlarına taşımaIII. Hormonları hedef organlara taşımaIV. Besin ve O2 taşımaverilen görevlerden hangilerini yapabilir? Osmanlı Devletinde sınırlı da olsa tabakalar arasında geçiş mümkün olmuştur. Aynı tabaka içinde meslek ve statü değişimi olmuştur. Enderunda okuyan bir öğrenci yönetici sınıf içinde zekası, yeteneği ve çalışkanlığı ile iyi bir konuma gelebilmekteydi.Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir? "9 - 12 - 15 - 18 -21" Şeklindeki saymanın kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, hangi ülkeden olursa olsun bütün çocuklar için ortaktır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardım hattı telefon numarasıdır? • Dede Korkut Hikâyeleri destan özelliği taşıyan on iki hikâyeden oluşur.• Kerem ile Aslı, dinî halk hikâyelerine örnektir.• Mesnevi divan edebiyatında çağdaş hikâye ve romanın yerini tutmuştur.Yukarıdaki cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Gök cisimlerini inceleyen bilim dalına...............,uzay aracı kullanan ve uzay yolculuğu yapan bilim insanına .................. adı verilir.Yukarıdaki ifadeye sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yedi kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır? Masaüstüne boş bir klasör nasıl oluşturulur? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur? A) Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y, yazınız.(.......) İslamiyet ten önce Kabenin içi putlarla doluydu.(.......) İlk peygamber Hz. Ebu Taliptir.(.......) Peygamberimiz doğmadan önce de İslamiyet vardı.(.......) İlahi kitaplar insanın mutluluğunu ve toplumsal düzeni amaçlar.(.......) İlk vahiy Alak suresinin ilk beş ayetiydi. Aşağıdakilerden hangisi insanlar için diğerlerinden en öncelikli ihtiyaçtır ? İlhanlıları 1260 yılında Ayn-ı Calûd Savaşında yenen devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Ticarette kâr ve zarar hanesi diye bir terim kullanılır. Bunu bir an için dilimize de uyarlamaya çalışalım. Dilimizde ne gibi kazançlarımız, ne gibi kayıplarımız olduğu araştırılmaya değer. Bu dil yüzyıllar boyunca nasıl örülmüş, çağın şartlarına göre ne gibi dönüşümleri gerçekleştirmiş ve bir ara nasıl çözülmüş, daha sonra kendini nasıl yenilemiş, özleşmiş, tekrar yabancılaşmaya başlamış? Emgek kelimesinden zahmete, eziyete ve son olarak emeke nasıl dönülmüş? Takattan dayanma gücüne, başarıma, ardından performansa nasıl geçilmiş?Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Dini, bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan ayin ve inançlar sistemi olarak tarif eden Emil Durkheim bu tarifiyle dinin hangi yönünü öne çıkarmaktadır? Aşağıda verilen;I. KütleII. KuvvetIII. ZamanIV. HızV. HacimVI. Sıcaklıkbüyüklüklerinden hangileri vektörel büyüklüktür? Hac zamanının dışında, ihramlı olarak Kâbeyi tavaf edip Safa ile Merve arasında say yaptıktan sonra tıraş olmak suretiyle ihramdan çıkarak yapılan ibadete .....................denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bazen insan içine çıkmak istemem. cümlesinde altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir