S:1

Annem 8 yıl önce 32 yaşındaydı. Annem 17 yıl sonra kaç yaşında olur?

Annem 8 yıl önce 32 yaşındaydı. Annem 17 yıl sonra kaç yaşında olur? sorunun cevabı "57" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Eğer yerde ve gökte Allahtan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır. (Enbiyâ suresi, 22. ayet)Ayette reddedilen inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Kuşlar ötüyor, kediler miyavlıyor, çocuklar koşuşturuyor. Cümlesinde kaç tane eylem vardır? O (Allah) hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı... (Mülk suresi, 2. ayet)Bu ayette yaratılışla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Waiter :Anything else?Kemal :No, thank you. the bill please.Waiter :(few minutes later) - - - -, Sir. Ampullerin yerleştirildiği bölüme ..............., pillerin yerleştirildiği bölüme ............... denir. Cümlesindeki boşluklara sıra ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Al­lah (c.c.) Kur anda, Ey iman edenler! Al­lah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun...5 buyurmuştur.Yukarıdaki ayette İslamın sakınmasını istediği davranışlardan hangisi söylenmemiştir Başkalarıyla iyi iletişim kurabilmek için kişilere olumluyaklaşmalı ve nazik davranmalıyız.Buna göre aşağıdakilerden hangisi olumlu iletişimi engeller? Mezopotamyanın tarihi geçmişinin MÖ. 6000li. yıllara dayandığı arkeolojik kazılarda ortaya çıkmıştır.Bölgedeki uygarlıklar hakkında ayrıntılı bilgilere hangi olaydan sonra ulaşılmıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yıllık izinlerin kullanılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sezgisel öğrenmenin temsilcilerindendir? Gölge oluşması için herhangi bir ışık kaynağının önüne hangi özellikteki maddeler konulmalıdır? Hangisi daha çok ibadetler ve uygulamalarına dair yorumları içeren bilim dalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Okunan ilahiler eşliğinde dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ellerini göğe kaldırarak Hakkın tek olduğunu zikrederek, ayakta döne döne yapılan bir çeşit zikirdir. Nefsin, bencilliğin, menfaatçiliğin, ikiyüzlülüğün ve yaşama dair tüm kötülüklerin anlamsızlığını görüp Haktan alıp halka vermek, paylaşmak gibi anlamlar içerir.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında yayaya ait kusurlardan (hatalardan) biridir? Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına ne ad verilir ? En yakın onluğa yuvarlandığında 90 olan en küçük sayı kaçtır? Milli Mücadelemizin başlangıcı hangi olaydır? 17. yüzyılın en büyük, en şöhretli şairlerinden biridir. Şair, edebiyatımızda düşünce çığırını açmıştır. Şiirlerinde söz oyunlarından uzak, açık ve yapmacıksız bir üsluptan, sade bir dilden yana olan şair, şiirle düşünceyi birleştirerek edebiyatımızda hikemi şiir yolunu açmıştır. Hikemi tarzda yazdığı gazellerle Osmanlının duraklama devrinde halkın güvensizlik ve bezginlik durumlarına tercüman olmuştur. Devrinde Şeyhüş-Şuara (şairlerin şeyhi) olarak anılan şairin manzum ve mensur pek çok eseri arasında Surname ve Hayrabat da vardır.Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanyada iktidarı ele geçiren Nazi Partisinin lideri aşağıdakilerden hangisidir? Boş bırakılan yere uygun gelen ifadeyi işaretleyiniz?John : How are you ? Tom : ______ . Aşağıdakilerden hangisinde kaza ihtimali en fazladır ? Hangisi Bilişim Teknolojilerinin faydalarından değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uymaz? Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına giren davranışlardan biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüzlerin yumuşaması kuralı görülür? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Kuran-ıKerim ile ilgili yanlış bir bilgidir? Hz. Muhammedededesini kaybettiğinden günden 25 yaşına kadarona bakan ve ona ticareti öğreten kişi kim idi? Bilgisayarımızı Zararlı yazılımlardan (Virüslerden) korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamız uygun olmaz? Hz. İbrahimle mücadele eden ve onu ateşe atan kişi kimdir? Dedem 70, babam 52 yaşındadır. 4 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğunun nedeni ötekilerden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir? Metin, merdivenleri hızla inerken düşmüştür. Vücudundaki ağrılar nedeniyle doktoru röntgen filmi çektirmesini istemiştir. Röntgen filmlerine göre bir uzun bir de kısa kemikte zedelenme olduğu görülmüştür.Zedelenme olan kemikler aşağıdakilerin hangisinde verilen kısımlarda olabilir? İnternetten indirilen dosyalarda - - - - tehlikesi olabilir.Cümlenin aşağıdakilerden hangisiyle tamam- lanması uygun olur. Bir öğrencinin 5 gün boyunca çözdüğü günlük soru sayıları 35, 70, a, 25, 50 şeklindedir.Bu veri grubunun aritmetik ortalaması ve ortanca değeri eşit olduğuna göre a,nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Yaşadığımız bölge dikkate alındığında hangi afetin görülme ihtimali daha düşüktür? 1-Erkek Olmak 2- Akıllı olmak 3- Sağlıklı olmak 4- Ergen olmakYukarıda verilenlerden hangileri İslamın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmanın temel şartlarıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir