S:1

Bir köyde 324 erkek, bayanlar ise erkeklerden 88 fazla olduğuna göre köyde kaç kişi vardır?

Bir köyde 324 erkek, bayanlar ise erkeklerden 88 fazla olduğuna göre köyde kaç kişi vardır? sorunun cevabı "736" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Bir zamanlar bir padişahın bir oğlu varmış. Padişah, oğlunun bir dediğini iki etmezmiş. Şehzade büyüyüp de genç bir delikanlı olunca canı sıkılmaya başlamış. Çünkü her istediğine, hiçbir çaba göstermeden hemen sahip oluyormuş. Bir gün dolaşırken tarlada çalışan ihtiyar bir çiftçi görmüş. Biraz sohbet etmek için yanına gitmiş. Derdini ona anlatmış. İhtiyar, "Delikanlı, ben senin derdinin çaresini biliyorum. Fakat önce şu tarlayı ekip biçmemde bana yardım etmen gerekir." demiş. Akşama kadar tarlada çalışmış şehzade. Şehzade şimdiye kadar kendisini hiç bu kadar iyi hissetmemiş. İhtiyar da "İşte, seni mutsuz eden tembellikti yavrum!" demiş.Bu metnin vermek istediği öğüt aşağıdakilerden hangisidir? Hz. İbrahim (a.s.), Allah (c.c.) tarafından peygamber olarak görevlendirildikten sonra kendisine kaç sayfalık bir Suhuf gönderilmiştir? Ayın evreleri nasıl meydana gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Günlük yaşamımızda mıknatıslardan nerelerde yararlanılmaktadır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi Peygamberimizin insani yönünü vurgulamaktadır? 1- Savaş alanını genişleterek savaştaki yükünü azalt- mak2- Halifenin dini gücünden yararlanmak3- Osmanlının ekonomik gücünden faydalanmak4- İngilterenin sömürgelerine giden yolu kapatmakVerilenlerden hangisi Almanyanın I. Dünya Savaşında Osmanlı Devletini kendi yanına savaşa sokmak istemesinin nedenlerinden değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisinin sonucu tek sayıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur? He never goes out at nights,..........? Bana nazar değdi.'' cümlesinde kullanılan deyimin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? (-11) + (+120) – (+115) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İtikadi mezhep neye denir? Aşağıdakilerden hangisi, distribütif kavrama (bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşen kavrama) örnek olur? Aşağıdaki tahminlerden hangisi 1100' e daha yakındır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan tarihi mekanlara örnek gösterilemez? Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın, bilakis Rableri katında diridirler. Allahın bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar... (Âl-i İmrân suresi, 169 ve 170. ayetler)Bu ayet aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Dört basamaklı 127b sayısı 4 ile kalansız bölünebilen bir sayı olduğuna göre b sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Dilimiz günden güne gelişiyor, yabancı sözcüklerden arınıyor. Sadece yabancı sözcüklerden değil, yabancı köklerden gelerek Türkçenin kurallarına göre türemiş, Türk dilinin malı olmuş sözcükleri de yerlerine yenilerini buldukça değiştiriyoruz. Dilimizin özleşmesi diyebileceğimiz bu işin oldukça güç olduğu, önerilen yeni sözcüklerin önce yadırganaca-ğı, benimsenmelerinin biraz da zamana bağlı olduğu, yaşama sanatçı eliyle sokulması gerektiği kuşkusuzdur.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? Haylaz dedesini çarşıda bırakmış.Yukarıdaki cümlede hangi sözcükten sonra virgül kullanılmalıdır? İslamiyetin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek, içtenlikle Allaha kulluk ederek dini yaşamak için ortaya çıkan yorumlara ne denir? I. 3/14 + 4/14 = 7/14II. 2/10 + 4/10 = 6/10III. 7/9 + 1/9 = 8/9IV. 2/6 + 3/6 = 5/12Yukarıda yapılan kesirlerle toplama işlemlerinden hangisinin sonucu yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi olumlu cümledir? Araç içine binildiğinde ilk yapılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir ? İslam dininde, ibadetler ve bazı özel durumlarda insanlara çeşitli kolaylıklar sağlanmıştır.Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerde sağlanan bu kolaylıklardan biri değildir? Eflak ve Boğdan beylerine verilen unvan, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.) ‘inAkabe Görüşmeleri ile ilgili yanlış bir bilgidir? Tony : If you had the chance, where would you go in the world?James :First of all, I would like to go to the Pyramids in Egypt.Tony : Why do you think so?James :- - - - . Stratonikeia Antik kenti hangi ilimizdedir? Burada güneş Orada yağmurGüneşte de güzel dünyaYağmurda da güzel burasıŞükürler olsun AllahımŞükürler olsun sanaVerdiğin hayat pırıl pırıl Bu dizelerde kelime halinde kaç zamir vardır? Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en sonda yer alır? Mustafa Kemal Askerî zaferler ne kadar güçlü olursa olsun ekonomik zaferlerle de taçlandırılmazlarsa kalıcı olamaz. diyerek aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Aşağıda verilen tam sayılardan hangisi negatiftir? Türkiye'yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak amacıyla 05.05.2007 tarihli ve 5653 sayılı kanunla kurulan kamu vakfımız hangisidir? Kuran-ı Kerimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında kurulan gazetelerden değildir ? Fiziki Haritalarda renkler yükseltileri gösterir. Buna göreOva gibi deniz seviyesindeki yerler.........renk,Orta yükseklikte olan plato gibi yerler.............renk,Dağlık ve yüksek yerler.................renk ile gösterilir.Buna göre haritada numaralandırılmış yerlerin renklerle doğru eşleştirilmesi hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerlerin, özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir