S:1

Bir ütü 255 TL, televizyon ise ütüden 885 TL pahalı olduğuna göre ikisinin toplam fiyatı kaç TLdir ?

Bir ütü 255 TL, televizyon ise ütüden 885 TL pahalı olduğuna göre ikisinin toplam fiyatı kaç TLdir ? sorunun cevabı "1395" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
27 .... 76 sayıları arasına gelecek matematiksel sembol aşağıdakilerden hangisidir? ​2 saat 15 dakika = .......... dakikadır. Bir sözcüğün dar bir anlamdan çıkıp geniş bir anlama geçmesine ‘‘anlam genişlemesi denir. Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi anlam genişlemesine örnektir? Kuva-yı Milliye Destanı ve Memleketimden İnsan Manzaraları gibi eserlerlehayata ve topluma geniş ve gerçekçi bir açıdan bakan şair, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tamlamalardan hangisi farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi halk tarafından seçilen yöneticilerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi temiz olmanın sonuçlarından biri değildir? Ham petrolün rafinasyonunda damıtma kolonunun değişik yüksekliklerinde petrolün farklı bileşenleri elde edilir. Kolonun üst kısmında kaynama sıcaklığı düşük, alt kısmında ise kaynama sıcaklığı yüksek bileşenler toplanır.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Otobüslerde dolmuşlarda adım atacak yer yoktu. Cümlesinde, hangi kelimeden sonra virgül konmalıdır? Bir metroda 185 yolcu vardı. İstasyonda 3/5 ü inince, metroda kaç tane yolcu kalmıştır? A: What is your mother doing in the kitchen now?B: ....................................... Annem salça yapmak için önce 14 kilogram, sonra da 8 kilogram domates aldım. Annem toplam kaç kilogram domates almıştır? Frig kralları tarım ve hayvancılığın gelişmesine önem vererek bunları koruyan kanunlar çıkarmış, saban kırana ve öküz öldürene ölüm cezası vermiştir.Buna göre Friglerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? • Bozoklu Baba Zünnun, toprak yazımında (tahrir) haksızlık olduğu ve vergilerin ağırlığı bahanesi ile isyan etmiştir.• Kalenderoğlu, tımarlarının haksız yere elinden alındı-ğı bahanesi ile isyan etmiştir.Bu isyanların ortak sebebi aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir? 11.33te çalışmaya başlayan iş makinası 2 saat 25 dakika sonra işi bitirmiştir. İş bitiminde saat kaçı gösterir? Taşıtlara biniş ve inişlerde dikkat edilmesi gereken kurallardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisi Veda Hutbesinde değinilen bir konu değildir? Müdürün, öğrencilerden bazılarını yeniden Idinleme kararı aldığını duyanlar çok şaşırdı. II III IVYukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi isim – fiildir.? Aynı notanın çalındığı akordeon, keman ve flütten oluşan enstrümanların seslerinin farklılığının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Vatanın kurtuluşu için ortak hareket edileceği ilk defa nerede açıklanmıştır? İnsanın Allahın gönderdiği vahyin muhatabı olmasını sağlayan temel özellikleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir? Fiziki haritalar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi maddenin tüm halleri (katı, sıvı, gaz) için ortaktır? millet kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki-lerden hangisidir? Türkiyede 2007 yılından itibaren klasik nüfus sayım sistemi değiştirilerek adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçilmiştir. I. Sayımlada çalışan insan sayısı azalmıştır. II. Güncel nüfus miktarına ulaşılabilmektedir. III. Nüfusun yatırım planları üzerindeki etkisi azalmıştır.Nüfus sayım sisteminde yapılan değişklik sonucunda yukarıda verilenlerden hangileri gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi küllî irade ile ilgili konulardandır? Kişinin günlük hayatında faydasına ya da zararına olan şeyleri Kuran ve Sünnetten deliller getirerek ortaya koyan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? ........................ ilk Türk donanmasını kuran ve ilk deniz komutanı olan Türk beyi olarak kabul edilmektedir.​Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Tarihi eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ağaca çıkmasını bilirim; Tanırım meyvenin oluşumunu; Taş kırmak da gelir elimizden, Ateş yakmak da aş pişirmek de. Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metne örnektir? Hac ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi paralel doğruların özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi bir ilköğretim beşinci sınıf öğrencisinin evde alabileceği sorumluluklardan biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi evin düzeniyle ilgili alınmış bir karar olabilir? Kuran-ı Kerim metinlerinin eksiksiz ve hatasız basım ve yayımını kontrol edip onaylayan kurul aşağıdakilerden hangisidir? Karasal iklimin görüldüğü yerlerde aşağıdaki bitki örtülerinden hangisi görülür? Hangi seçenekteki kelimelerle anlamlı bir cümle yapılamaz? Bir çokgende komşu olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına ne ad verilir? Yerleşim yeri seçimini etkileyen doğal ve beşeri(insani) etkenler vardır.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir