S:1

Annem 37, babam 40 yaşındadır. 11 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır?

Annem 37, babam 40 yaşındadır. 11 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır? sorunun cevabı "99" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 150 - 3,145= ? işleminin sonucu kaçtır? Bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bulaşmasüresini ifade eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Kırgızların Ötüken bölgesini terk etmelerinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? (+3) + (–1) + (–4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimize(s.a.v.) ilk vahiy kaç yılında ve nerede gelmiştir? Türkiye kaç yarımadadan oluşmaktadır? Ey büyük ırmak, Anadolu'nun şerefi, şöhreti, bayra­ğı olan Kızılırmak! Senin manzaran daima bana daha heybetli göründü. Ovalara inip yatağına sığ­mayan bir feyz ve hevesle etrafa yayıldığın zaman, yalçın kayalı dağlar arasına sıkışıp girdaplarla köpürdüğün yerlerde karşında bir damla su gibi âciz kaldığımı hissettim.Parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler­den hangisi söylenemez? Bir kişinin başından geçen olayları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattığı yazı türüne - - - - denir. Bu yazı türünde üslupta samimiyet, söz edilen bilgilerde nesnellik ilkesi esastır. Kişinin birinci tekil kişili bir anlatımla kendi yaşamını okuyucuya aktardığı yazı türüne - - - - denir. Bu yazı türünde olay ve durumlar kişinin kendi bakış açısıyla ele alındığı için nesnellik ilkesi aranmaz. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi tekil isimdir? Annem her gün 3 tane ilaç içmesi gerekiyor. Annemin bir haftada içtiği ilaçların sayısını kaçtır? • Merkezi Tebriz olmak üzere İranda kurulan,• Kösedağ Savaşında Anadolu Selçuklu Devletini mağlup eden,• Abbasi halifeliğine son verenMoğol devleti, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi anı türü için söylenemez? Büyük moleküllü besin maddelerinin, hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürülmesine ne ad verilir? Mezheplerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? She doesnt want to lose her scholarship - - - - she should concentrate on her lessons. Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Bayrak töreni için Ali 28 bayrak; Adem Aliden 16 daha az bayrak getirdi.Ali ile Adem toplam kaç bayrak getirdi? Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır? boş sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamında kullanılmıştır? "Sabahları ılık süt içerim." cümlesinde varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? Bir ağaçtaki kuşların 26 tanesi uçtuktan sonra ağaçta 38 kuş kalmıştır.Bu ağaçta kaç tane kuş vardı? '' Fridge '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Aşağıdaki uygulamalardan hangisinde hem yazın hem de kışın kullanılan bir evde ısı yalıtımı amaçlanmış olamaz? Aşağıdakilerden hangisi cemaatle namaz kılmanın faydalarından biri değildir? Hangi cümlede eş sesli kelime yoktur? Everybody has a different plan for the future. Mine is being a teacher. Everybody wants to know why I want it. I know I wont earn a lot of money and become famaous. But it is a very rewarding job. I will have the chance to teach my students to distinguish right from wrong. I will change them and they will change the world. Do you understand why I want to be a teacher now?The writer wants to - - - -. Aşağıdaki canlılardan hangisinin hareket şekli farklıdır? Ha sözcüğü, hangi cümleye neredeyse anlamı katmıştır? Kumar oynayan; servetinin, vaktinin, hürriyetinin ve sağlığının kaybından sorumludur.Bu sözden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Öldük, ölümden bir şeyler umarak. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü. Yukarda altı çizili sözcükler­den hangisi farklı bir kökten türemiştir ? Aşağıdakilerin hangisi hem somut hem de tekildir? Aşağıdakilerin hangisinde söyleşmeye bağlı anlatım kullanılmaz? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sıfatlardan hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki kısaltmalardan hangisinin yazımı doğrudur? Kıyamet aşağıdaki meleklerden hangisinin sura üflemesiyle başlar? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünsüz yumuşamasına uymaz? Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumların ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir? "Koşuyor" eyleminin soru biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir