S:1

Sağ kolumuzu doğuya, sol kolumuzu batıya uzatınca önümüz hangi yönü gösterir?

Sağ kolumuzu doğuya, sol kolumuzu batıya uzatınca önümüz hangi yönü gösterir? sorunun cevabı "Kuzey" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz? Evimizin krokisini çizerken hangisini kullanamayız? I- Mondros Ateşkes AnlaşmasıII- İzmirin işgal edilmesiIII-Azınlıkların faaliyetleriYukarıdakilerden hangileri Kuvayımilliyenin kurulmasına etki etmiştir? Can, her gün sınıf defterini müdür yardımcısının odasından alıp sınıfa getirir.Can'ın bu davranışını, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirebiliriz? Aşağıdakilerden hangisi Batı rüzgârlarının özelliğidir? Ey insanlar! Sizden önceki milletler, aralarında zengin, varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf, güçlü biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allaha yemin ederim ki, bu suçu kızım Fatıma da işlemiş olsaydı onu da cezalandırırdım.Bu hadis, Hz. Muhammedin (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur? Türkiye fiziki haritasına baktığımızda doğuya doğru gidildikçe dağların renginin koyulaştığı görülür. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? TBMMyi tanıyan ilk Müslüman ülke aşağıdakilerden hangisidir? A: - - - - ?B: Go straight ahead and turn left. It is opposite the police station. 1982 Anayasasının hangi maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel nitelikleri belirtilmiştir? Öğretmen öğrencilerinden 12 587 ve 39 601 sayılarının toplamının tahmini değerini en yakın yüzlüğe yuvarlayarak bulmalarını istemiştir. Bu toplamın doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? I - - - - my homework by the time you get back. Sağlam sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? "At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır."Atasözünde virgül hangi görevde kullanılmıştır? Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulaması ilk defa kimin zamanında kaldırılmıştır? Cenk : Lets have a picnic on Sunday!Erdem : ................. Itll be rainy on Sunday. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır? Ankara ile Kırıkkale arası 65 kilometredir. Ankaradan yola çıkan bir araba 58 km gitmiştir. Daha kaç kilometre gitmesi gerekir? 19 Mayıs 1919'un milletimiz için önemi nedir? Bireylerin toplum içinde sahip olduğu konum ve saygınlık derecesini ifade eden kavram çifti aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Emrenin en sevdiği hayvan köpektir.Bunun İngilizcesi nedir? Serum için;I. Sodyum klorür (NaCl) çözeltisidir.II. Kütlece % 0,9 AgCl içerir.III. Vücuttan sıvı ve tuz kaybı olduğunda kullanılır.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun edebiyatı için doğru değildir? Bir bebek arabasını sürerken uygulanan kuvvet hangisidir? Özgürlük ve Demokrasi adı hangi adaya verilmiştir? Lozan Barış Görüşmelerinde Türk heyetinin başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Hz. Muham- med (sav.)in peygamber olduğu vurgulanma- mıştır? ‘cevap sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 21 Mart tarihinden 21 Haziran tarihine kadar geçen sürede ülkemizde aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmaz? Mustafa Kemal Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner. sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Peygamber Efendimizin vefatından kısa bir süre önce Arafat dağında yüz bini aşkın Müslümana yapmış olduğu meşhur konuşmasına ne ad verilir ? Masallar çocukların hayal dünyasını zenginleş­tirir. Anlatım yeteneği kazanmalarına katkı sağ­lar. Çocuklar masalla iyi ve kötü ayrımını kü­çük yaşlarda öğrenir. Öğrenir ve iyileri, iyilikleri sever hâle gelirler.Bu paragrafın konusu nedir? Ey iman edenler! Allaha karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. (Bakara suresi, 183. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Sapanca Gölü hangi ilimizdedir? 4-9-7-12-10-? Örüntüsünde soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? I. Kuvvet dinamometre ile ölçülür.II. Kuvvetin birimi Newton(N)dur.III. Kuvvet cismin şeklini değiştirebilir.Yukarıda kuvvet ile ilgili bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? Ill be cooking ........... . Bakıma muhtaç çocuklar ülkemizde hangi kurum tarafından korunmaya alınmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir