S:1

Yönleri bulmak için aşağıdakilerden hangisinden yararlanmayız?

Yönleri bulmak için aşağıdakilerden hangisinden yararlanmayız? sorunun cevabı "Denizden" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Yönümüzü en kolay ne ile buluruz? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre mecburi ilköğretim çağı, çocuğun kaç yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter? Bir de şunu düşündüm: Ne biliyor o yazar, o olayın gerçekte tıpkı öyle geçtiğini? Thukydides'in sözü aklıma geldi: "Ben bu kitapta gözlerimle gördüklerimi anlatıyorum ama belki yanlış görmüşümdür." demiş. O yazar ise kendi gözle-rinden, kendi görmesinden hiç şüphe etmiyor. Bana insanların içini anlatacak en gizli duygularını, düşüncelerini sezdirecek, bunun için sadece gördüklerini, işittiklerini olduğu gibi yazmakla yetinecek. Demek ki anlamıyor sanatın ne olduğunu.Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir? İlk defa özgür düşüncenin temelini atan, Tales, Pisagor gibi bilim insanlarını yetiştiren ve Anadolu'da Ege kıyılarında kurulan ilk çağ medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberler, insanlar arasından seçilmişlerdir. Bunun sebebi yeryüzünde yaşayanların insanlar olmasıdır.Bu metne anlamca en yakın ayet aşağıdakilerden hangisidir? Günde 12 adet zeytin yiyen Aylin, 4 günde kaç tane zeytin yer? Aşağıdakilerden hangisi bir yıldızdır? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? Tanımadığımız kişilerin önerileri karşısında aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? İl özel idaresinin bütçesi kim tarafından hazırlanır? Uzun kenarı (3x - 1) br ve kısa kenarı (x – 1) br olan dikdörtgenin çevresinin uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Temmuz ayı hangi mevsimdedir? Beyza kırtasiyeden 15 liraya boya seti, 16 liraya resim defteri aldı. Kırtasiyeciye 50 lira verdiğinde kaç lira para üstü almalıdır? Kuran-ı Kerimin evrensel olması ne demektir? Eklemlerimiz;1. Yazı yazarken 2. Yürürken3. kalbimiz atarkenDurumlarından hangilerinde görev alır? Peygamber ve müminler Rablerinden indirilene iman ettiler. Hepsi Allaha, meleklere, kitaplara, peygamberlere inandılar... (Bakara suresi, 285. ayet)Bu ayet Kuran-ı Kerimin hangi konusuna işaret etmektedir? Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur? Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk tiyatro kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde me­caz anlamlı kelime vardır? Bir manav almak istenilen narları tartmak için terazinin kefesine 3 tane 2 kg, 2 tane 1kg , 2 tane 500g ve 4 tane 250g lık ölçü birimi kullanıyor.Narların ağırlığı kaç kgdır? Tabanı kare olan bir prizmanın yüz sayısı ve ayrıt sayısının toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmıştır? Allah (c.c.) tarafından, insanları doğru yola ulaştırmak için görevlendirilenkişilere ne ad verilir? Bir ay kaç gündür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez? Aşağıdaki hangi cemiyet işgallere karşı milli mücadelenin amacını basın yayın yoluyla tüm dünyaya duyurmak için kurulmuştur? Aşağıda verilen kelimelerden hangisi eş sesli bir kelime değildir? Aşağıda verilen işlemlerden hangisi doğrudur? Sokakta oynarken biri bizi arabasına zorla bindirmek istediğinde ne yapmalıyız? Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn ve iyi geçim olmazsa bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur.Atatürkün bu sözü, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan aşağıdaki hangi temel esas ile ilişkilidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna yanlış bir noktalama işareti konmuştur? Aşağıdakilerden hangisi cisimleri hareket ettirmek için uygulanan bir kuvvettir? Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap Yarımadasında bulunan devletlerden biridir? Teknoloji ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hangi cümlede deyim yoktur? Dünyanın en iç ve en dış katmanları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Kitap okumayı çok severim. Tırtılın cümlesinde beşinci hece hangisidir? Aşağıdaki ışık türlerinden hangisi gözümüzle görebildiğimiz ışıktır? Yargının ayrılmaz parçası olan savunmayı temsil eden, bir şehirde bulunan avukatların kayıtlı ve bağlı bulundukları meslek kuruluşuna verilen isim hangisidir? Atatürkün önemli bir maddi desteği ile kurulan ilközel Türk bankası, aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir