S:1

Aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde gölge boyu en kısadır?

Aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde gölge boyu en kısadır? sorunun cevabı "Öğle vakti" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Hz. Muhammed, Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı? Sayı doğrusu üzerinde +4ün 5 br solunda hangi tam sayı vardır? Aşağıdaki besinlerden hangisi yağ bakımından daha zengindir? Kısa kenarı 3x, uzun kenarı (2x+5) birim olan bir dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? Bir çiftlikte 14 inek, 6 tane de keçi vardır. Bu çiftlikte kaç hayvan vardır? Ders vermek amacıyla hayvanlar ya da cansız varlıklar arasında geçen bir olayı genellikle manzum olarak anlatan yazılara (...) denir. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Peygamberimizin İslama davet mektupları göndermesi Onun(s.a.v) hangi yönüyle ilgilidir? Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176da ..............Savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadoludan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır.Emrenin cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kuran-Kerimin ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir? ZÜLKÜF : Kadrolu Memur olarak görev yapmaktadır.FERHAT: Geçici personel olarak görev yapmaktadırŞENER: İşçi olarak görev yapmaktadır.AHMET: Sözleşmesiz olarak görev yapmaktadır.Yukarıdaki tablodaki kişilerden hangisi kamu hizmetlerinde istihdam edilme şekli yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (.....) Hacerül Esved Kabede bulunan Cennetten gelen siyah taşın adıdır.(.....) Hz Muhammed 622 yılında Medineden Mekkeye hicret etmiştir.(.....) Hz.Muhammed 23 yıl süren peygamberlik hayatı boyunca insanlara Hıristiyanlığı anlattı.(.....) Hz.Muhammedin vefat ettiği yere tertemiz gül bahçesi anlamında Ravza-i Mutahhara denir.(.....) Hz. Muhammedin ailesine Ehli Beyt denir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde öznel yargı vardır? 3 · 10 + 4 · 0,1 + 5 · 0,001 = ?Çözümlenmiş hali yukarıda verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Bilim adamının yaşamında mutluluğun her şekli vardır. Yeteneklerini sonuna değin kullandığı bir iş vardır; yalnızca kendisince önemli olmakla kalmayıp hiçbir şey anlamadıkları zaman bile halk tarafından önemli sayılan sonuçlar elde etmektedir. Bu bakımdan bilim adamı sanatçıdan daha şanslıdır. Halk bir resmi ya da şiiri anlamadığı zaman, bunun kötü bir resim ya da şiir olduğu yargısına varabilir; ama görecelik teorisini anlamadığı zaman bunu anlamaya eğitiminin yetmediği sonucuna varır. Bunun için Einstein (Aynştayn) saygın ve mutludur, en büyük sanatçı ise tavan arasında titrer ve mutsuz olur. Parçada özellikle vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Verilen özelliklere ait olan geometrik cisim hangi şıkta verilmiştir? - 9 ayrıtı var.- 6 köşesi var.- 5 yüzü var. 3829 – 1481 = ?Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Güneş sisteminin içinde bulunduğu gök ada hangisidir? Haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerinden hangisi üç boyutlu bir görünüm sağlar? Dört yüz on dört sayısının rakamla yazılışı hangisidir? Yelda, parktaki güllere baktı. Eğilip bir tanesini kokladı. O sırada arkadaşı Ela ona seslendi: Ne yapıyorsun orada, yoksa çiçeklere zarar mı veriyorsun? dedi.Yukarıdaki anlatımda Yelda sırasıyla hangi duyu organlarını kullanmıştır? Küçük kan dolaşımının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki Cümlelerde Doğru Olanın Başına (D), Yanlış Olanın Başına (Y) Yazınız(....) Hz. Muhammed, dadısı Ümmü Eymen zor günler geçirince ona yardım etmiş ve Zeyd ile evlendirmiştir.(....) Peygamberimiz akrabalık ilişkilerine vefatı yaklaştığı zaman önem vermeye başlamıştır.(....) Hediyeleşmede önemli olan değeri ve miktarı değil karşıdakinin hatırlanmasıdır.(....) Peygamberimiz Hz. Aişeye en uzaktaki komşusuna yardım etmede öncelikli olmasını istemiştir.(....) Müslümanların en çok ganimet elde ettikleri savaş Mute savaşıdır. Aşağıdakilerden hangisi evrende bir düzeninolduğunu gösteren bir örnek değildir? Hazırlık evresi ya da eğitim gerektiren işlerde çalışanların emeğine ne ad verilir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi somuttur? Beş tam yüzde iki okunuşu verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzu işgal eden devletlerden birisi değildir? 654 - 239 işlemin tahmini sonucu kaçtır ? Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre, hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi, mahkemelere emir veremez,kararlarına müdahale edemez. Anayasanın bu ilkesiyle, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir? Bir sınıftaki 22 öğrenciden x tanesi kahverengi gözlü ise, kahverengi gözlü olmayan öğrenci sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Birbirine yakın, aynı oda veya bina içerisinde yer alan bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla oluşturulur. Tanımı verilen bilgisayar ağının türü aşağıdakilerden hangisidir? Selçuklu döneminde Kırşehirde, Dünyanın ilk gök bilim okulu ve araştırma merkezini açan bilim insanı hangisidir? Bir yazının boyutunu,rengini, şeklini değiştirmek için hangi menü kullanılır? I. Hoşgörülü olunmasıII. Bencillikten uzak durulmasıIII. Olaylara aşırı tepki gösterilmesiTrafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir? Aşağıdakilerden hangisi çözümleyici çizelge ile denetleme kurallarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi ailenin devamına zarar veren tutum ve davranışlardandır? Üvey kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Bir sporcu 5582 m koşmuştur. Bu sporcunun 8 km koşmuş olması için daha kaç m koşması gerekir? Tarihi Devirlere İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ gibi isimler verilmiştir.Bu ayrımın yapılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 102 . ( 25 - 1) = işlemin sonucunu aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir