S:1

Gece ormanda yolunu arayan bir kişi, ağaç gövdesinde gördüğü yosuna bakarak hangi yönü bulabilir?

Gece ormanda yolunu arayan bir kişi, ağaç gövdesinde gördüğü yosuna bakarak hangi yönü bulabilir? sorunun cevabı "Kuzey" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Hz. Peygamber çocukluğunda çobanlık yapmış, gençliğinde ise kervanlara katılarak ticaret yapmıştır.Bu durum Hz. Muhammedin (sav.) hangi yönüne örnek oluşturur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? (Resulüm!) Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Biz, sizi birbiriniz için imtihan konusu yaptık. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Yüce Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklara ................denir. Boş bırakılan yere ne gelmelidir? Aşağıda örnekleri verilen kaslar hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir?Kalp kasları kol kasları mide kasları A) Düz Kas Çizgili Kas Kalp KasıB) Kalp Kası Düz Kas Çizgili KasC) Çizgili Kas Düz Kas Kalp KasıD) Kalp Kası Çizgili Kas Düz kas Beşer ritmik sayarken 15 ile 60 arasında kaç tane sayı söylemiş oluruz? Yer kabuğunun kırılmasıyla oluşan sarsıntıya...............denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıda verilenlerden hangisi atomun yapısında bulunan temel taneciklerden biri değildir? Büyük Selçuklu Devleti'nde Sultan-ı Azam unvanını alan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünlü düşmesine uğrar? İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kişi zamiri yoktur? Birçok şair gibi o da bütün ömrünce bir tek şiir yazdı. Sevginin, özverinin ve bozkırın şiirini. Bu şiirin kitaplara bölünmüş olması, zamanın koşulları gereği az çok değişime uğraması, başta sınırlı olan bakış açısının daha sonraları genişlemesi bu gerçeği değiştirmez. Parçada geçen bu gerçeği sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kâbeyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I.Yıl boyu güneş ışınlarını büyük açı ile alır ve yıl boyu yaz mevsimi yaşanır. II.Muz kakao, kahve gibi ürünler yetiştirilir. III.İnsanlar yerleşim alanı olarak yüksek yerleri tercih ederlerYukarıda özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Lenin ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarından biri değildir? I promise - - - - . Hangisi hem hece hem de kelimedir? İp çekme oyununda iki tarafta birbirlerini yenemiyor ise bunun sebebi ne olabilir? Hammaddenin çabuk bozulabilir olduğu ürünlerin üretim tesisleri hammadde kaynağına yakın yerlerde kurulur. Bu duruma aşağıdaki sanayi dallarından hangisi örnek gösterilemez? 1940 sonrası Türk şiirinde, halk şiirinden yola çıkarak yeni şiire varan şair, gününün akımlarına bağlı kalmadan kendi şiirini geliştirdi. Tokata Doğru isimli şiirin de şairi olan bu sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? Yüz kelimesi hangi cümlede başta kaş, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm. anlamında kullanılmıştır? Bir ya da birden çok kelimenin dizelerin baş ya da ortalarında tekrarlanmasıyla sağlanan ses uyumuna - - - - denir. Tekrarlanan kelimeler düzenli olarak mısra sonlarında yer alıyorsa bunlar - - - - adını alır.Yukarıdaki boşluklara gelecek uygun sözcükler hangileridir? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde sünnetin önemine vurgu yapılmaktadır? Bir trende 1453 yolcu seyahat edecektir. Bu trende her bir vagon 49 yolcu alabildiğine göre en az kaç adet vagon gerekir? Adaletsizliğin toplumu ve bireyleri nasıl etkileyebileceği konusunda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Ünlü bir ressamı konu alan röportajın türü aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an- Kerim indirildiği dönemde vahiy katiplerinin başında olan kimdir? İslamda kader inancı, Allahın insanın davranışlarını belirlediği anlamına gelmez. Şayet böyle olsaydı insan sorumlu da tutulmazdı. Hâlbuki insan irade sahibi, davranışlarından sorumlu ve hür bir varlıktır. Allah, insanı üstün bir varlık olarak yaratmıştır. Onun davranışlarını sınırlamamıştır.Bu metinde vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? 7 ile 10 arasındaki bir sayıya 10 ekleniyor.Elde edilen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır? Eğitim ve öğretim ile ilgili gerekli görülen konuları tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar olmak hangi birimin görevdir? Sesin bir yüzeye çarparak geri dönmesine .......... denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bundan neredeyse otuz yıl önce okuldayken bir kompozisyon yazmıştım. Kurduğum cümledeki hayal kırıklığımı daha güçlü ifade etmek için yılan gövdesi gibi kıvrılmış bir ünlem işareti kullanma ihtiyacı hissetmiştim.Bu metnin yazarının ünlem işaretini farklı şekilde kullanmasındaki amacı aşağıdakilerden hangisidir? Kanunların bir meclis tarafından yapılması ve kabulü için halkın oyuna sunulmasına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi, boy abdestinin farzlarından biri değildir? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre kaymakamların hukuki durumları, görev ve yetkilerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir yuvarlama yapılmıştır? Hangi seçenek cevap olarak kullanılmaz?A : How are you?B : ..................... Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir