S:1

Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır?

Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır? sorunun cevabı "Anladımki yalanmış sözlerin." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ekosistemde bulunan canlı faktörlerdendir? Bugün yarım milyon basan birkaç gazetemiz, üç yüz bin basan birçok dergimiz var. Bu kalkınmadan aynı oranlar içinde edebiyat dergilerinin de yararlandığını öne sürebilir miyiz? Ne yazık ki hayır! Okur-yazar sayısı artarken, gazetelerin toplam baskısı milyonu aşarken edebiyat dergilerinin az satılması, az okunması neden? Kaliteli okuyucu kıtlığı ve kalitesiz okuyucu bolluğu dünya durdukça var olacak. Bize özgü bir dert değil bu. Bizim asıl derdimiz genellikle okur yani aydın kıtlığıdır. diyor Yaşar Nabi bir yazısında. Bize düşen de işte bu okur veya aydın kıtlığını ortadan kaldırmaktır.Bu parçanın anlatımında yazar, düşüncesini inandırıcı kılmak için aşağıdakilerin hangisinden yararlanmıştır? Yandaki tahta parçası katı haldedir, çünkü........ cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır? Katılarda basınç kuvveti katının ağırlığına eşittir.Okul bahçesinde dik olarak ayakta duran Oyanın bahçe zeminine uyguladığı basınç kuvvetinin büyüklüğü Fdir.Oya ayağının birini kaldırarak tek ayak üzerinde durduğunda basınç kuvveti (F) niceliği nasıl değişir? Kara deliklerin oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Melike, Elmastan 15 kilogram daha ağırdır. Melike 42 kilogram olduğuna göre Elmasın ağırlığı kaç kilogramdır? Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır? I. Ankara SavaşıII. Sırpsındığı SavaşıIII. Niğbolu SavaşıIV. Maltepe SavaşıYukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti ile Haç-lılar arasında yapılan savaşlardır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükteen sonda yer alır? I. Hipotez tekrar gözden geçirilir ve gerekli ise hipotez değiştirilir.II. Deney sonuçları raporlanarak bilim çevresine duyurulur.III. Yeni gözlem, deney veya araştırmalar yapılır.Verilerini analiz eden bilim insanı, verilerin hipotezi ile çeliştiği çıkarımına ulaşıyorsa yukarıdakilerden hangilerini yapması gerekir? Öğrencilerin temel alanlardaki becerilerini ölçme ve değerlendirmeye yönelik küresel çapta uygulanan PISA sınavında, katılımcı her ülkenin kazandırmak istediği kazanım ve beceriler dikkate alınmaktadır. Katılımcı ülkeler açısından bu kazanım ve becerilerden ortak hedefler PISA sınavında soru olarak yer almaktadır.PISA sınavının geliştirilmesinde yukarıda yer alan süreç, test geliştirme basamaklarından hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? 1 onluk 0 birlikten oluşan sayının 9 fazlası kaç eder? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur? Aşağıdaki olaylardan hangisi, diğerlerinden önce olmuştur? Hangi ses, kaynağı bakımından farklıdır? "Şu" sözcüğü hangi seçenekte zamirdir? Niğde ile Kayseri arasında yolu, Faruk Nafizin İstiklal Muharebesi senelerinde kona göçe üç günde aştığı o uzun mesafeyi, ben bugün otoray denen yeni icat bir alet içinde, adetâ uçarak geçiyordum. Akşamın beş buçuğunda daha Niğde istasyonunda kahve içiyordum. Sokak fenerleri yanarken Kayseride olacağım.Bu metin aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmış olabilir? Aşağıdakilerin hangisi sofra adabına uygun bir davranıştır? I-7I, 0, -5, -2 Yukarıdaki tam sayıların sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Okulundaki öğrencilerin en sevdiği müzik türü ile ilgili araştırma yapan Oğuzhanın aşağıdaki türlerden hangisi ile ilgili veri elde etmesi beklenmez? Kuzey ve Doğu yönleri arasında kalan ara yön aşağıdakilerden hangisidir? Babam her ay 4300 TL maaş alıyor. Aylık giyim,fatura, gıda ve ulaşım için 3800 TL harcıyor.Buna göre babam ayda kaç TL birikim yapabilir? Bursa valiliği yaptığı dönemde burada bir tiyatro binası kurdurmuş, halkın tiyatroya gelmesini sağlayarak halka tiyatroyu sevdirmiştir. 1882den sonra dokuz yıl boyunca kendini tamamıyla bilim ve edebiyata veren ----, asıl başarısını edebiyat alanında göstermiştir. Edebiyat alanında Moliereden yaptığı çevirilerle ün kazanmıştır. Bunların bir kısmı uyarlamadır. ʽʽLehçe-Osmaniʼʼ adlı Anadolu Türkçesine ait ilk sözlüğü hazırlamıştır.Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken isim aşağıdakilerden hangisidir? Levent .................... at home yesterday.A) wereB) hasC) wasD) is Aşağıdakilerden hangisi geçmişte oynanan oyunlardan biri değildir? Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Kılıç Arslanın, devlet merkezini İznikten Konyaya taşımasına sebep olan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir? Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetlibir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? Annem 2 m 27 cm kumaş aldı. Kumaşın 105 cm ile gömlek dikti. Geriye kaç cm kumaş kaldı? 8 dm²=..................m² ise boşluğa hangisi gelmelidir? Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mıFelekler yandı âhımdan murâdım şemî yanmaz mıKamu bîmârına cânan devâ-yı derd ider ihsânNiçin kılmaz bana derman beni bimar sanmaz mıBu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir toplumda ahlakın ilerlemesini, düzelmesini istiyor musunuz? O toplumda edebiyat, sanat merakını uyandırmaya, geliştirmeye çalışın. Çocuklara, gençlere şiirler, romanlar, hikâyeler okutturun; onları tiyatrolara, sinemalara gönderin. O hikâyelerin, romanların, oyunların insanları ile tanışsınlar, onların hayatlarını hayallerinde yaşasınlar, öğrensinler. Böylece gerçekteki insanları da daha iyi anlarlar. Çocuğunuz büyüyünce ne olacaksa olsun, küçükken siz ona edebiyatı sevdirmeye bakın; ilim, bilgi sonradan gelecektir, önce insanlığını kurmak, hayalini işletmek gerekir.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en önce gelir? Rusya Federasyonu, Avrupa ve Asya kıtalarındatoprakları olan bir devlettir. Yüzölçümü Türkiyenin 22 katı büyüklüğünde olmasına rağmen nüfusu sadece 2 katıdır. Yüzölçümünün yarısına yakın kısmını kutup bölgesindeki donmuş topraklar oluştururken orta kısımlarında iklim sert karasal, güneybatısında ise ılımandır. Nüfusunun % 10u tarımda çalışan ülke, dünya kereste rezervinin % 25ine sahip ve enerji kaynakları (kömür, petrol,doğal gaz) bakımından da çok zengindir.Türkiyenin kendi kaynakları dikkate alındığında, Rusyadan aşağıdakilerden hangisini ithal (dış alım) etmesi beklenir? • Halk edebiyatına ait söyleyişlerle divan edebiyatı söyleyişinin kaynaşmasından doğan bir harekettir. • İstanbul; yaşayışı, zevk ve eğlencesi, dil ve anlatım özellikleriyle her yönden şiire dâhil olmuştur. • Divan şiirinin soyut dünyası yerine, günlük yaşamı yansıtan somut konulara yer verilmiştir. • İran etkisindeki divan şiiri, yerli bir şiir zevkine kavuşmuştur.• Bu akımın etkisiyle Nedim hece ölçüsüyle türkü yazmıştır. Hakkında bilgi verilen divan edebiyatı akımı aşağıdakilerden hangisidir? Basamak değerleri toplamı 65 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? İslam dinine göre insanlar, Allahın istediği davranışları yapmaya özen göstermeli ve Onun hoşlanmadığı davranışlardan uzak durmalıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi, insanların kaçınması gereken davranışlardandır? Aşağıdaki verilenlerden hangisi kişisel bir özelliktir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ayrı yazılması gereken –de bitişik yazılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir