S:1

Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır?

Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır? sorunun cevabı "Anladımki yalanmış sözlerin." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Urartuların başkenti neresidir? Her ikisi de halkalı olan gezegenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? İnsanların siyah-beyaz televizyon yerine renkli televizyonu seçmeleri aşağıda verilen ihtiyaç yasalarından hangisine bir örnek teşkil eder? Konut yaptırmak isteyen bir vatandaş aşağıdaki yerlerden hangisine konutunu yaptıramaz? Aşağıdakilerden hangisi adil davranan birinin özelliklerinden değildir? Bir davranışın ortaya çıkmasında kişinin biyolojik özelliklerinin, geçmişinin, içinde bulunduğu içsel ve toplumsal çevrenin etkisi vardır. Her hangi bir uyarıcı karşı-sında kişinin nasıl davranacağını kestirebilmek için bu etkenlerin tümü hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.Bu paragrafta verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devletinin gerilemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne vardır? İnsan, aklı sayesinde kendini ve çevresini anlamaçabası içerisindedir. Kendisinin ve çevresindeki varlıklarınkendi kendilerine varolamayacaklarını keşfettiğiandan itibaren bir yaratıcının olması gerektiği sonucunaulaşır. Kuranda da bu durumu anlatan ayetlervardır. Örneğin - - - - gibi.Bu paragraf aşağıdaki ayetlerden hangisiyle tamamlanırsaanlam bütünlüğü bozulmaz? Aşağıdaki maddelerden hangisini mıknatıs çekebilir? Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazımı doğrudur? Fen Bilimleri dersinde öğrenciler öz ısı ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyorlar.Bilal: Öz ısı madde miktarına bağlıdır.Kübra: Bir maddenin sıcaklık değişimi öz ısı ile doğru orantılıdır.Murat: Öz ısıları küçük olan maddeler daha çabuk soğur.Öğrencilerden hangileri öz ısı ile ilgili yanlış bilgi vermiştir? İnsanların mutlulukları için Allah tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen emir ve yasakların tümüne ne denir? Pir-i Türkistan lakabıyla bilinen alim aşağıdakilerden hangisidir? Derinden derine ırmaklar ağlar Uzaktan uzağa çoban çeşmesi Ey suyun sesinden anlayan bağlar Ne söyler şu bağa çoban çeşmesi Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? I. Tüm cisimlere etki eder.II. Temas gerektirmeyen bir kuvvettir.III. Hareket yönü yerin merkezine doğrudur.Yukarıdaki bilgilerden hangileri yer çekimi kuvveti ile ilgilidir? Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı Avrupada hangi gelişme üzerinde etkili olmuştur? Kaç tane 5 TL 150 TL eder? Öğretmenin sana.................vermişCümlesinde noktalı yere hangisi gelirse soru anlamı taşır? " El " kelimesi aşağıdakilerin hangisinde yabancı anlamında kullanılmıştır? MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre,Temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitime tabi tutulmak üzere Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki görevlere ilk defa Devlet memuru olarak atananları ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir? Acılar gelince art arda geliyor ve her şey birden 1 2anlamını yitiriyor; bitmiyen bir yalnızlık oluyor 3 4yaşam. cümlesinde, altı çizili sözcüklerin hangisinde, bir yazım yanlışı yapılmıştır? Babam 52 tane ceviz getirdi. 17 tanesini yedik. 13 tanesini de Annem pastaya koydu. Evde kaç tane ceviz kaldı? Düğünlere gelen misafire aşağıdakilerden hangisi ikram edilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat öbeği yüklem görevinde değildir? Bir kap içi boşken tartıldığında 400 g, pekmez ile doluyken ise 4 kg gelmektedir. Buna göre, kaptaki pekmezin net ağırlığı kaç gramdır? İngiltere ve Fransa, aşağıdaki gizli antlaşmalardan hangisiyle Orta Doğu topraklarını paylaşmışlardır? Who is he ? He is my .....................Yukarıda soruya göre boş yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin ulaşımı kolaylaştırmak konusundaki tavsiyelerindendir. Babam "Ülkemizin en önemli taş kömürü yatağının bulunduğu yerde çalışıyor.Buna göre, babası aşağıdaki yerlerden hangisinde çalışmaktadır? Kır yerleşeleriyle kent yerleşelerinin coğafiöellikleri birbirinden farklıdır.Aşğıakilerden hangisi kı yerleşelerininöelliklerinden biri değldir? Türk edebiyatının önemli eser-lerinden olan Kalyanamkara ve Papamkara masalı - - - -Döneminde kaleme alınmıştır. Eserin aslı Sanskrtiçedir. Dinsel masal niteliği taşıyanmetinde asıl anlatılmak istenen Budizmdir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Uzun kenarı kısa kenarının üç katı olan bir dikdörtgenin uzun kenarı 126 cm ise bu dikdörtgenin çevresi kaç cmdir? Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir? Beş yüz seksen dokuz şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? I.Havayı temizlerII.Havayı ısıtır.III.Havayı nemlendirirSolunum sisteminde burnun görevi olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Binler bölüğünde 70, yüzler basamağında 7 olan sayı hangisidir? Kurân-ı Kerimin ilk emri ve içinde bulunduğu sure aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir