S:1

Aşağıdaki hangi durumda pasif içici oluruz?

Aşağıdaki hangi durumda pasif içici oluruz? sorunun cevabı "Sigara içenlerin yanında bulunarak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi, sözcükten ayrı yazılmaz? Lina evlerinde ısı yalıtımı yapılacağını öğrenince hemen bu konu hakkında Fen Bilimleri öğretmeni Egemen Beye danışıyor.Buna göre, Egemen Öğretmen aşağıdakilerden hangisinin evlerde yapılacak ısı yalıtımı uygulamalarından biri olmadığını söyler? Buyur... Allahım, buyur... Buyur ey ortağı olmayan!Buyur... Tüm hamd ve nimetler sana aittir. Mülk de sana aittir. Senin ortağın yoktur.Hac ibadetine başlamadan önce ihrama girerken okunması zorunlu olan bu duaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçların genel adı nedir? Satanizmin (şeytana tapıcılık) tarihçesi Orta Çağda büyü ve büyücü kadınlara kadar dayandırılır. Satanizmin ülkemizde yayılmasında, sanayileşme ve kentleşme ile geleneksel aile yapısında meydana gelen köklü değişimin getirdiği yetersiz eğitim, görsel ve yazılı yayınların olumsuz etkisi sebep olmuştur.Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Hızlı sanayileşme ve kentleşme satanizmi tetiklemiştir.B) Bazı görsel ve yazılı yayınlar gençleri olumsuz yönde etkilemiştir.C) Satanizmin kökleri eskilere kadar uzanır.D) Satanizim zararlı ve tehlikeli bir akım değildir. Aşağıdaki sıfat tamlamalarından hangisi diğerlerinden farklıdır? Fiziksel aktivite;I. Damar yapısının elastikiyetini azaltır,II. Şeker hastalığının ve kan şekerinin kontrolüne yardımcı olur.Yukarıda fiziksel aktivitenin bedensel yararlarıyla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir? Sınıftan dışarı çıkmak için aşağıdakilerden hangisini söyleriz? I-Aile içinde görev paylaşımına uyulmaması II-Kardeşlerin birbirleriyle iyi anlaşmalarıIII-Aile üyeleri arasındaki çatışmalar IV-Duygu ve düşüncelerin hoşgörü ile paylaşılmasıYukarıdakilerden hangileri aile yaşamına uymayan davranışlardır? Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşında İtilaf Grubu içinde yer almamıştır? Milli mücadele dönemi örgütlenmesinin kolaylaş- ması için iletişimin son derece önemli olduğunu bilen Atatürkün benim gazetem dediği ve yazılarını yayınladığı gazete aşağıdakilerden hangisidir? (33 + 57) : 15 işleminin sonucu kaçtır? Karışım ve ayırma yöntemleri eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sabah saat 07:30da kalkan Serap Hanım, saat 09:20de işine varmaktadır. Buna göre Serap Hanım, uyanıktan kaç saat sonra işine varmaktadır? Bir kasada 35 elma vardır. Bir çuvalda ise kasadakinden 124 fazla elma vardır.Buna göre 833 çuvaldaki toplam elma sayısı aşağıdaki işlemlerden hangisi ile bulunabilir? İki iç açısının ölçüsü eşit olan üçgene ............................... üçgen denirYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlunun eserlerinde işlediği konularından biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir? Kelime anlamı halk iktidarı olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? I Bu karamsarlık kanımca boşuna değil.II Bana göre her olayın bir açıklaması vardı.III Söylemen gerekeni kısaca söyle.IV Güzelliğin temel koşulu bence doğruluktur. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı anlamdadır? II. Mahmutun Yeniçeri Ocağını kaldırmasının;I. Yeniliklerin önünün açılmasıII. Sınırların genişlemesiIII. Devlet otoritesinin güçlenmesigelişmelerinden hangilerini sağladığı savunulabilir? Aşağıdakilerden hangisi Medine Döneminin özelliklerindendir? KIRIK HAYATLARÜçüncü kuşağa ikisi de muhalifti. Onların üçüncü ço- cukları evleri olacaktı.(...)Bir ev onun nazarında hayat denilen şeyi bir müsafe- ret mahiyetinden çıkaracak onunla kendisi arasında münasebeti teyit edecek bir perçin hükmündeydi. Bu benimdir, bu benim, yalnız benim! diyecek bir avuç toprağa malik olmak onun nazarında öyle haz, öyle zevkine payan olmayan bir saadetti ki bu tahakkuk et- meyecek olsa hayatını nakıs kalmış bir rüya, mevcudiyetini sakat doğmuş bir cenin zavallılığına indirecekti.Halit Ziya UşaklıgilYukarıdaki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Geceleyin yönümü .................................... ile bulurum.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 4 deste kitap, 1 düzine kitaptan kaç fazladır? ..........................., krallarını ve soyluları gömmek için Tümülüs adı verilen mezarlar yapmışlardırCümlede boş bırakılan yere aşağdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki bileşik kelimelerden hangisinde sert sessiz harfler vardır? Mustafa Kemal Paşa cumhuriyetin ilk kabinesini kurma görevini kime vermiştir? Yıldızlar, Güneş, ateşböceği ............ışık kaynaklarıdır. Ampul, mum, meşale ..............ışık kaynaklarıdır. En büyük ışık kaynağı ...............tir.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi ifadeleri getirmeliyiz? Paketlenmiş bir ürünün üzerindeki son kullanma tarihi, bize besinle ilgili hangi bilgiyi verir? Aşağıdaki tamlamalardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Ütopyalar, toplumsal düzenin iyileştirilemeyeceğine inanılan düşünürler tarafından, gerçekleşmesi fazla mümkün olmayan düşsel bir toplum modeli olarak tasarlanarak var olan sisteme eleştiriden doğmuştur.Buna göre, ütopyalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bilgiye ulaşılmasını, bilginin depolanmasını, saklanmasını ve kullanılmasını sağlayan; iletişim ve bilgisayar uygulamalarını kapsayan tüm teknolojilerdir. Yukarıda aşağıdaki maddelerden hangisini açıklamaya çalışılmıştır? Kuranı Kerimin en uzun suresi hangisidir ve kaç ayettir? Öğretmen iki farklı maddeyi anlatırken bir öğrenciden birer örnek vermesini istiyor. Öğrenci, limonata ve altın örneklerini veriyor.Öğrencinin verdiği örnekler doğru olduğuna göre anlatılan konu aşağıdakilerden hangisidir? 820' ye onluk olarak yuvarlanan en büyük tek sayı hangisidir? (5x10)+(2x100)+(8x1) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Kloroplast bulunduran tek hücreli bir canlı ile ilgili,I. DNA sitoplazmada dağılmış durumdadır.II. Metabolik olaylar zarlı organellerde gerçekleşir.III. Fotosentez yaparak kendi besinini üretir.verilenlerden hangileri söylenebilir? Günde 12 adet zeytin yiyen Aylin, 4 günde kaç tane zeytin yer? 100 – 95 – 85 – 80 – 70 – 65 - ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir