S:1

Sigara ve alkolün zararları konusunda en büyük ve ilk görev aşağıdakilerin hangisine düşmektedir?

Sigara ve alkolün zararları konusunda en büyük ve ilk görev aşağıdakilerin hangisine düşmektedir? sorunun cevabı "Aileye" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin önüne uzun çizgi gelmelidir? Taşıt yolunda yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak için beyaz çizgilerle belirtilmiş işaretli alanlara ne denir? Kütlesi 8 ton olan durgun bir roket aldığı 1 ton yakıtı yakarak rokete göre 2000 m/s hızla dışarı atıyor. Buna göre roket kaç m/s hız kazanır? Aşağıdaki metinlerin hangisi Şeyh Galipe aittir? I. Yaşamı korumakII. İyileşmeyi kolaylaştırmakIII. Durumun kötüye gitmesini önlemekYukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi beşeri bir unsurdur? Hamza çok sevdiği Kudret ile evlenmek ister ancak hamza'nın ailesi bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Hamza ise ailesini dinlemez kudret ile evlenir ve kudretin ailesinin yanına yerleşir.Hamza ve Kudretin yaptığı evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir? 2x – 5 cebirsel ifadesinin x = 7 için değeri kaçtır? Minik tavşan yiyecek bulmak için bir saat koştu. cümlesinde kaç tane sıfat vardır? Aşağıdaki önermelerden hangisi basit önermeyi ifade eder? Doğu cephesinde kimlerle savaşıldı? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin başkalarının duygu, düşünce ve davranışlarına duyarlı olduğu söylenemez? Cumhuriyetin ilk yıllarında toplumsal hayatın düzenlenmesinde önemli rol oyanayan evlenme, boşanma, miras ve benzeri ilişkileri duzenlemek amacıyla aşağıdaki kanunlardan hangisi yürürlüğe girmiştir? Yağmur ve Umut eşit miktarda para vererek arkadaşlarına 50 liralık hediye almak istiyorlar. Yağmur, parasının eksik kalan kısmını tamamlamak için Umuttan borç alıyor.Yağmurun 16 lirası olduğuna göre Umuttan kaç lira borç almıştır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç- gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. Bakanlık hizmet birimlerinden hangisinin görevidir? "Bir terimin yakın cinsi ve yakın ayrımı ile yapılan tanıma özle ilgili tam tanım adı verilir."Buna göre, aşağıdaki tanımlardan hangisi, özle ilgili tam tanıma örnek olur? Yılın Kaliteli Kurumu kategorisinde Bakanlıktan "KALİTE BERATI" alan kurum kaç yıl süreyle aynı kategoride ödüle başvuramaz? Proteinlerin kimysal sindirimi hangi organda başlar? Düşüncelerini paylaşmazsakta herkes düşündüğünü söylemekte serbesttir.Böyle düşünen biri neyi savunuyordur? Eş sesli kelimelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması sakıncalı olur? 1. Ülkemizde ilk baskısı 1994 yılında Mavibulut Yayıncılık tarafından yapıldı.2. Eric Carlenin ‘‘Aç Tırtıl adlı eseri Amerikada basıldığı 1969 yılından beri dünyanın dört bir yanında çocukların ve ailelerin en sevdiği çocuk kitaplarından biri olageldi.3. Kitabın son baskısında ise Kelebek Yayıncılıkın imzası vardı.4. Yazarın diğer kitabı da yakın zamanda raflardaki yerini alacak.5. 47 dile çevrilip 30 milyondan fazla basılarak tüm zamanların en çok satılan kitapları arasına girdi.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum fiili kullanılmıştır? "zayıf" sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Fizik Bilimi ile ilgili:I Madde, enerji ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceler.II. Kuvvet, ışık, elektrik, uzay fizik biliminin ilgilendiği konulardan bazılarıdır.III. Fiziğin diğer bilim dalları ile etkileşimi sonucunda biyofizik, jeofizik ve fizikokimya gibi yeni bilim dalları ortaya çıkmıştır.yargılarından hangileri doğrudur? Geceleyin yüzümüzü kutup yıldızına döndüğümüzde, sağ kolumuz hangi yönü gösterir? En yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali 400 olan en büyük sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulursa, hangisi ilk cümle olur? Üniversite sınavına hazırlanan Aslı hafta da 700 soru çözmeyi planlıyor. 2 ay boyunca hiç aksatmadan planını uygulayan Aslı toplam kaç soru çözmüştür?(1ay 4 hafta) Okulumuzun çevresinde bulunan yerlerin kuş bakışı olarak çizilmesine ne ad verilir? Osmanlı Devletinin savaşa girmesiyle beraber Almanya biraz rahatlamış İtilaf Devletlerinin işi ise daha zorlaşmıştır.Buna göre Osmanlı Devletinin savaşa girmesi ile aşağıdaki devletlerden hangisinin durumunun daha da zorlaştğı söylenebilir? Dünya' nın Güneş etrafında yaptığı hareket aşağıdakilerden hangisidir? • Toprağı korumak•Doğal yaşamı zenginleştirmek•Mobilya ve kağıt sanayi ham-maddesini artırmakYukarıdaki amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha uygun olur? Evladım! Kaderden yine kaderle kaçılır. Hastalık mı geldi tedavi olursun, başarısızlık mı çalışırsın, cahillik mi okursun. Elimden bir şey gelmez demekle Müslüman oturup kalamaz! diye cevap verdi babaannesi Merveye.Buna göre Merve, babaannesine aşağıdaki sorulardan hangisini yöneltmiş olamaz? Mezopotamya adı geçmişte hangi ırmaklar arasındaki bölge için kullanılmıştır? I. Tek tanrı inancının İslamiyetle benzerlik göstermesiII. Türklerde ahiret inancının bulunmasıIII. Kurban ibadetine benzer ibadetlerin varlığıIV. Türk dilinin sadeliğiV. Türklerin birçok destan oluşturmasıYukarıdakilerden hangileri Türklerin İslam dinini benimsemesini kolaylaştıran faktörlerden değildir? Deniz seviyesinden yükseklere çıkan bir insanda aşağıdaki fizyolojik değişikliklerden hangisi görülmez? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının kullanılma nedenlerinden biri değildir? Hacı Bektaş Veli hangisinin kurucusudur? Med harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir