S:1

Akıl ve irade sahibi insanları, kendi istek ve arzularıyla, dünyada ve ahirete mutluluğa eriştiren ilahi kanunların tümüdür.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Akıl ve irade sahibi insanları, kendi istek ve arzularıyla, dünyada ve ahirete mutluluğa eriştiren ilahi kanunların tümüdür.Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Din" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Bayramda anneannemizdeydik. Annemin kardeşleri ve onun çocukları da oraya geldiler. Çok mutlu olmuştum.Süleymanın ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. (....) Adalet, sadece hukukla ve mahkemelerle ilgili bir kavramdır.(....) İnsanlara, sadece zekât ve sadaka gibi maddi yardımlar yoluyla destek olabiliriz.(....) Hz. Salih (a.s.), Semud kavmine peygamber olarak gönderilmiştir.(....) Semud kavmi, Güneşe ve yıldızlara tapıyordu Maraş'ın düşman işgalinde kurtulmasında öne çıkan kahramanımız kimdir? Hava güzel olursa .................. söz dizisini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarsak anlamlı bir cümle olur? Gökhan doğum günü partisine 47 kişi çağırdı. 13 kişi partiye gelemedi. Gökhan' ın partisine kaç kişi geldi? Aşağıdakilerden hangisi "müddet" sözcüğü­nün eş anlamlısıdır? Aşağıdakilerden hangisi solunum organı değildir ? Dilin, insan ve toplum hayatındaki yeriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çevresine ışık yayan cisimlerin genel adı hangisidir? Aşağıdaki hayvanlardan hangisinden kurban olmaz? gideceğiz – hafta – çarşıya – sonuYukarıdaki kelimelerin anlamlı ve kurallı cümle hali hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Aşağıdakilerden hangisi, talebin özelliklerinden birini gösterir? Hicret ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki yerlerden hangisi diğerlerine göre daha güvenlidir? İslam dininin tüm insanlar için ve tüm dünyada geçerli olması İslamın hangi özelliğini gösterir? Aşağıdakilerden hangisinden fosil oluşmaz? I-Onları korkutmakII-Yuvalarını bozmakIII- Zevk için hedef haline getirmekIV- Aç ve susuz bırakmakYukarıdakilerden hangisini yapan bir kişi, dinimize göre hayvan haklarını ihlal etmiş (çiğnemiş) olur? Bir çiftlikte 50 inek vardır. İneklerin 20 tanesi günde 2 litre, geri kalan inekler 3 litre süt verdiğine göre, çiftlikte günde kaç litre süt birikir? Bir baba, yeni doğan çocuğuna nüfus cüzdanı almak istiyor. Bunun için hangi kuruma başvurmalıdır? Dünyamızın kutuplardan basık ekvatordan şişkin kendine özgün şekline ne ad verilir? Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan deyim, cümlenin anlamına uymamaktadır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? İslam tarihinde Müslüman olmayanlardan ilk kez cizye vergisi alınması aşağıdaki savaşların hangisi ile gerçekleşmiştir? 2 saat 10 dakika, kaç dakika eder? Halil, 40 kg fındığın 11,25 kgnı Armağana, 5,875 kgnı ise Ramiz'e veriyor.Buna göre Halil'in geriye kaç kg fındığı kalmıştır! Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk tiyatro kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Buluşların ortaya çıkmasında en çok aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi namazın bireysel faydalardan biri değildir? 3 rakamı aşağıdakilerden hangisinin bir çarpanıdır? Aşağıdakilerden hangisi imanın insana kazandırdığı özelliklerden değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi fecriatinin sanat anlayışıyla bağdaşmaz? Bir bölme işleminde bölen 18, bölüm 7dir. Bölünen kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir işin yapılması, şarta bağlanmıştır? Hz. Muhammedin doğduğu topluma İslamdan önce insanların yaşadığı karanlık döneme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi, bir adın yerine kullanılmamıştır? MENÜÇorba : 3 TLBalık : 17 TLKebap : 15 TLTatlı : 6 TL(Soruları tabloya göre cevaplayınız)Menüden çorba ve balık alan bir kişi ne kadar para ödemelidir? ....................................., Dünya tarihinin ilk anayasası olan Hamburabi Yasalarını yaptılar.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Krokiye göre park, pazarın hangi yönünde yer almaktadır? A: - - - - ?B: Go straight ahead and turn left. It is opposite the police station. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir