S:1

Tevrat hangi peygambere gönderilmiştir?

Tevrat hangi peygambere gönderilmiştir? sorunun cevabı "Hz.Musa’ya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? Tozunla, toprağınla, yoksul kağnılarınlaYılın altı ayında yağıp duran karınlaVe soğuk sularınla, serin rüzgârlarınlaGözümde tütüyorsun can şehir. Yavuz Bülent BâkilerBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen;I. SantimetreII. SaniyeIII. CelsiusIV. TonV. AmperVI. Litrebirimlerinden hangileri SI birim sistemindeki temel birimlerdendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir fiildir? Uyuşmazlık mahkemesinin başkanlığını kim yapar? Türkiye Selçuklularını denizciliğe yönelten en önemli faktör, aşağıdakilerden hangisidir? Bir markette, her birinde 5 litre zeytinyağı olan 28 şişe vardır. Bunlardan 12 tanesi satılınca markette kaç litre zeytinyağı kalmıştır? Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına ne­den olan doğal afet hangisidir? Karışımların içinde birden fazla ......................... cins madde vardır? Cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? Allahın varlığına inanan ve kendisini sürekli görüp gözettiğini bilen bir insan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıdır? Aşağıdakilerden hangisi kadınlara verilen siyasi haklardan biridir? Allah'ın göndermiş olduğu son ilahi kitap hangisidir? Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Peygamberimizi örnek almak demek,................... Yukarıdaki ifadeyi en doğru şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Ambulans ve polis geçiş üstünlüğünü ne zaman kullanır. Makarna soframıza ulaşıncaya kadar hangi aşamalardan geçer? I. 3/14 + 4/14 = 7/14II. 2/10 + 4/10 = 6/10III. 7/9 + 1/9 = 8/9IV. 2/6 + 3/6 = 5/12Yukarıda yapılan kesirlerle toplama işlemlerinden hangisinin sonucu yanlıştır? I. Kasaba - köy - il - ilçeII. Köy - kasaba - ilçe - ilIII. İlçe - il - köy - kasabaIV. İl - ilçe - kasaba - köyYukarıda verilen yönetim birimi sıralamalarında büyükten küçüğe doğru olan doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Civa elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? 4 – 8 – 16 – 32 – A – 128 örüntüsünde A sayısı yerine gelebilecek rakam aşağıdakilerden hangisidir? Türk edebiyatının önemli eser-lerinden olan Kalyanamkara ve Papamkara masalı - - - -Döneminde kaleme alınmıştır. Eserin aslı Sanskrtiçedir. Dinsel masal niteliği taşıyanmetinde asıl anlatılmak istenen Budizmdir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed(sav.)in insani yönüyle ilgilidir? Destan kahramanının MÖ 4. yüzyılda yaşamış bir Saka hükümdarı olduğu sanılmaktadır. Destanda Oğuz boylarının ve Türkmenlerin kaynağı anlatıldıktan sonra, İskenderin Asya seferinde ordusunun bir gece baskınıyla Türklere yenildiği anlatılmaktadır.Bu parçada hakkında bilgi verilen destan aşağıdakilerden hangisidir? Beni kırmadığın için ................ teşekkür ederim. Cümlesinde boşluk aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanır? Bir cismin değişmeyen madde miktarına ..................... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir? Neden hastayken okula gitmemeliyiz, gidersek maske takmalıyız? Aşağıda İngilizce kısaltmaları verilen Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı organlardan hangisi insanlığın ortak mirasını korumaya yönelik çalışmalar yapar? Anıt, Safran, Gazi, Kabir, Bolu kelimeleri eşleştirilerek bileşik kelime oluşturulmak istense, hangi kelime dışarıda kalır? Yayaların yürümek için kullandığı alana ne denir? Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlık aşamalarından biri değildir? Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? İşini profesyonelce yapan ve üretime katkı sağlayan insandır diyen bir kişi aşağıdaki şıklardan hangisinin tanımını yapmıştır? 7ab sayısının rakamları farklı en büyük sayı olması için a ve b yerine yazılacak sayıların toplamı kaçtır? -7 ile +7 tam sayılar arasında kaç tane tam sayı vardır? Anonim halk şiirinde ölen kişinin ardından duyulan acıyı ve üzüntüyü dile getirmek, onun üstün yanlarını anlatmak için yazılan şiirlerin genel adına ----, Divan edebiyatındaki karşılığına ----, İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığına da ---- denir.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Gelme açısı 60º olan ışının yansıma açısı kaç derecedir? Aşağıda verilen eşyalardan hangisinin yapımında kullanılan ayna türü diğerlerinden farklıdır? Sorumluluk sahibi bir öğrenciden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? Hangi gün okulun 4.günüdür? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.(....) Dünyanın ilk kütüphanesini kuran uygarlık Sümerler'dir(....) Kültepe Tabletleri, Anadoluda yazılı dönemin ilk örnekleridir.(....) Anal adı verilen yıllıkları yazarak, tarih yazıcılığını başlatan uygarlık Asurlar'dır.(....) Asurlar, Mezopotamya ile Anadolu arasında ticaret yapmak amacıyla Karum adı verilen ticaret merkezleri kurdular(....) Urartular'ın başkenti Gordion şehridir. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir