S:1

Dünya hayatının sona ermesi ile başlayacak olan ebedi (sonsuz) hayata ne denir?

Dünya hayatının sona ermesi ile başlayacak olan ebedi (sonsuz) hayata ne denir? sorunun cevabı "Ahiret" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 10dan başlayarak ileri doğru onar ritmik sayarken 80den önce ve sonra söylediğimiz sayı kaçtır? Bankaya gitti ve ........................para çekti. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Arkeolojik kazılar, dünyanın en eski yerleşim birimlerinden olan Çatalhöyük şehrinin etrafının kesintisiz şekilde surlarla çevrilmiş olduğunu ortaya çıkarmıştır.Bu durum, aşağıdaki gereksinimlerden hangisine yöneliktir? I. Kasaba - köy - il - ilçeII. Köy - kasaba - ilçe - ilIII. İlçe - il - köy - kasabaIV. İl - ilçe - kasaba - köyYukarıda verilen yönetim birimi sıralamalarında büyükten küçüğe doğru olan doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi eş anlamlıdır? • H2O• H• O2• OYukarıda verilen maddelerden kaç tanesi bileşiktir? I. Yerşekillerinin engebe oranı fazladır.II. Yıllık yağış miktarı fazladır.III. Bitki örtüsü cılızdır.Türkiyede heyelan olaylarının fazlaca görüldüğü yerlerin genel özelliği olarak yukarıdakilerden hangisi gösterilemez? İngilterenin güneyindeki bir adada bulunan Stonehenge (Sıtonhenç) yaklaşık 4000 yıl önce inşa edilmiştir. Büyük bölümü yok olmuş bu yapının geriye kalan taşlarından en büyüğü 9 m uzunluğunda ve yaklaşık 45 ton ağırlığındadır. Taşlar, iç içe birkaç çember oluşturacak biçimde dizilmiştir. Bu yapı, o zamanın insanları tarafından Ayın ve Güneşin hareketlerinin izlendiği bir gözlemevi olarak da kullanılmıştır.Bu parçada Stonehenge ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Kanun fit Tıp isimli eseri batı dünyasında tıp fakültelerinde yakın zamana kadar ders kitabı olarak okutulan, hastalıkları psikolojik ve bedensel nedenle- re bağlayan, aynı zamanda psi- kolojinin öncüsü olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? - - - - ile panel, özellikleri yönüyle birbirine çok benzer, arada sadece üslup farkı vardır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tanesi 45 TLye satılan kazaklardan 5 tane alsam kaç tane 5 TL öderim? Her yıl bir önceki yıldan 1800 kg fazla buğday satan bir çiftçi, ilk yıl 2250 kg buğday satmıştır.Çiftçinin 3 yılda sattığı buğday toplam kaç kilogramdır? Dünya'mızın şekli ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Türkiyede çocuklara uygulanan zorunlu aşı takvimine göre BCG aşısı ne zaman uygulanır? Aşağıdakilerden hangisi, sınav kaygısının duygusal ve bilişsel belirtilerindendir? Hangi kısaltmada nokta kullanılmaz? Aşağıdaki meslekler ve bu mesleklerin görevleri verilmiştir, bu açıklamalardan hangisi yanlıştır? Kuranı Kerim peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.) e nerede indirilmeye başlanmıştır? Ayşe' nin söylediği sözlerden hangisi doğru değildir? Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Saf sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde dizi, sıra anlamında kullanılmıştır? 18 sayısından 12 çıkarsa geriye kaç kalır? Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşına katılmamıştır? Yazarın duygu ve düşüncelerini sade bir dille anlattığı, okuyucunun düşüncesini değiştirmek için çalışmadığı yazılardır. Yukarıdaki tanım aşağıdaki türlerden hangisine aittir? Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zara- rına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez...(İsra suresi, 15. ayet)Aşağıdaki atasözlerinden hangisi verilen ayetle pa- ralellik gösterir? "Dökülen şeyleri içime çekerek evinizin temizliğine yararım. Bilin bakalım ben neyim?"Teknolojik ürünler konuşabilseydi, yukarıdaki soru hangi teknolojik alete ait olurdu? Sigarayla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızın önde gelen sanatçılarından biridir. Roman, hikâye, anı gibi değişik alanlarda eserler vermiş olan sanatçı daha çok romanları ile tanınmaktadır. Romanlarında önceleri kişisel konuları işleyen sanatçı daha sonra toplumsal konulara yönelmiştir. Kiralık Konakta nesiller arası duygu ve düşünce farklılıklarını işleyen sanatçı, Yaban romanında Kurtuluş Savaşı yıllarındaki köy yaşamını, köylü-aydın çatışmasını işlemiştir.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? I had an interesting dream last night. I was lying on the beach on a sunny day. The kids were playing on the sand. Suddenly I heard a scream. It was a little girl in the sea. At first I thought she was drowning. She shouted again, Help! Shark, Shark! I jumped into the sea to save her. A shark was coming towards us. I was trying to catch her, but I couldnt. Surprisingly, a giant bird appeared above us. It took us to the beach. Then I woke up when Mum called my name: Ömer!.Why did Ömer wake up?Because........................ Benim babam tatile gitti. Cümlesinden hangi sözcük çıkarılırsa anlamı bozulmaz? Atatürk kaç tarihinde doğmıştur? "Caddeler" kelimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yesterday, something bad happened to me at school. My friends and I were in the school garden when I suddenly fell and hurt my knee. Upon seeing me lying on the ground, my friends came and helped me stand up. They immediately called the ambulance. At that moment, I really understood what friendship means. I felt very happy because my friends were all there to help me. When did his friends see and help him? Hangi cümlede bulmak sözcüğü, yitirilen bir şeyi elde etmek anlamındadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne yoktur? Şimdi saatim 09:00 ‘ı gösteriyor. 9 saat sonra saatim kaçı gösterecek? Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa hakkında Hristiyanlık ve İslamın ortak görüşü değildir? Bilgisayarı kapatırken hangi yöntemi kullanmak doğrudur? I. Tasavvufi halk edebiyatının ve ilahi türünün en büyük sanatçısıdır.II. Eserlerinden Arapça ve Farsçaya hâkim olduğu görülür, buradan güçlü bir medrese eğitimi aldığı anlaşılmaktadır.III. Şiirlerinde hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsünü de kullanmıştır.IV. Kutadgu Bilig adlı eseri aruz ölçüsü ve mesnevi nazım biçimiyle yazılmış, 573 beyitten oluşmuştur.V. Oğuz Türkçesinin yalnız konuşma dili olarak kullanıldığı yüzyılda bu dille en güzel şiirlerin söylenebileceğini eserleriyle kanıtlamıştır.Numaralanmış cümlelerden hangisi Yunus Emre için söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir