S:1

İslam dininde bir kimsenin Müslüman olabilmesinin ilk şartıdır. Bu sözü kalpten tasdik ederek dil ile söylemek gerekir.
Yukarda açıklaması verilen İslamın şartı aşağıdakilerden hangisidir?

İslam dininde bir kimsenin Müslüman olabilmesinin ilk şartıdır. Bu sözü kalpten tasdik ederek dil ile söylemek gerekir.Yukarda açıklaması verilen İslamın şartı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kelime-i Şehadet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
6 deste muz kaç tanedir? Ali 150 kilogram balı 3 kilogramlık çıtalara yerleştiriyor. Kaç tane çıta kullanması gerekir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi anlamlı ve kurallı bir cümle değildir? Melik 16 sayfalık kitabının yarısını okudu.Okunacak kaç sayfası kaldı? Öğretmenlerin sınıf yönetiminde demokratik bir tutum sergilemesi öğrencilerin öz saygı, kendine güven ve iç denetim geliştirmesine katkıda bulunur.Buna göre demokratik bir sınıf ortamındaki öğrencilerde aşağıdakilerden hangisinin gözlenmesi beklenmez? 5+5 kaç eder? "Akşam erken................" ifadesindeki noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi Dünyada bir kul bir kulun günahını örterse kıyamet gününde Allah da onu örter. hadisine uygun bir davranış değildir? Bireylerde doğuştan var olan, bir işi yapabilme becerisine ...........denir. 155 , 112 , 110Yukarıdaki numaralardan hangilerini bir kaza ya da acil bir durumda aranmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında düşmanı yurttan atmak amacındaki direniş hareketini kırmak için, milli çıkarlarımıza aykırı faaliyetler gösteren cemiyetlerden biridir? Katkı maddeleri için; I.Tek başına besin olarak tüketilebilir. II. Doğal gıdalarda bulunmaz. III. Sağlığa zararlıdır.Özelliklerinden hangileri doğrudur? I. Dinin ahlakla ilgili konuları üzerinde dururlar.II.Daha çok kuralcı ve zorlayıcı bir yöntem izlerler.III.Günlük hayatın problemlerinin çözümünde yoğunlaşırlar.IV. İnanç ve ibadetlerin özünün içtenlik ve samimiyet olduğunu vurgularlar.Bu bilgilerden hangileri tasavvufî yorumlar ile ilgilidir? Selin, geniş pantolonlarını daralttı.Altı çizili kelimenin bu cümledeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir? ..........................; İslam dininin, insanlığın huzuru ve güzelliği için koymuş olduğu ilkeleri hayata katıp yaşanabilir duruma getirebilmek için çalışma ve gayret sarf etmektir. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Müslümanların kutsal kitabı ................................‘dir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan beden temizliğiyle ilgili bir durumdur? Kayaçlarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 45/100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdaki lerden hangisi dir? Koşun çocuklar koşunAk bulutların altından geçelim Güvercinler uçsun,Beyaz çiçekler yağsın üzerimize Koşalım!Mutlu bir dünya var önümüzde...Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir? ........................... ve ....................... oyun oynamak için güvenli olmayan yerlerdir. Cümlesinde noktalı yerlere aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangileri gelmelidir? Aşağıdaki fillerden hangisi 1. tekil kişi (ben) dir? Aşağıdaki Osmanlı tersanelerinden hangisiTersane-i Amire olarak adlandırılmıştır? Hangi kelimenin birden fazla anlamı vardır? Fazla çalışma ücreti verilmeksizin günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılan memurlara (öğretmenler hariç), fazla çalışmasının her 8 saati bir gün hesap edilerek izin verilir. Bu şekilde verilecek iznin en çok kaç günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek o yıl içinde kullandırılabilir? Aşağıdaki karşıt (zıt) anlamlı sözcüklerden hangisi yanlış verilmiştir? Nerede eski komşularımız, eski mahalle bakkalımız, yoğurtçu Baki amca, yazlık sinemalar?.. Nerede gençliğim ve o eski İstanbul?Bu parçaya hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimizin (s.a.v.) göklerdeki ismi ........, yerdeki ismi ....... Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Atatürkün, Türkçenin araştırılması ve geliştirilmesi için kurduğu kurum aşağıdakilerden hangisidir? Al mendiller sallanarak her penceredenTren kalktı yavaş yavaş bir gelin gibi Yeşil kırlar arasından geçip giderkenAğaçların heyecanla çarptı kalbiBu dörtlükte altı çizili dizelerdeki söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Hangisinin cinsiyeti farklıdır? Bireyler, birtakım ortak özelliklere sahiptirler.Aşağıda verilenlerden hangisi bu ortak özelliklerden biri olamaz? ........................özgür düşünce ve demokrasi ortamını oluşturdular.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki şehirlerin hangisinde Akdeniz iklimi hâkimdir? Aşağıdakilerden hangisi hem ibadettir, hem de temiz olmamızı sağlar? Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasında düzenlenmiş siyasi haklar arasında yer alır? a. ( 16 + 7 ) = 8. 16 + 8 . 7Yukarıdaki ifadede "a" aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin gelişmişlik düzeyini artırmak için yapılacak çalışmalar arasında yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir