S:1

Farz olan oruç ibadetinin yapılması gereken ay hangi şıkta doğru verilmiştir?

Farz olan oruç ibadetinin yapılması gereken ay hangi şıkta doğru verilmiştir? sorunun cevabı "Ramazan ayı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Sesin şiddetini artırmak ve daha uzaklara duyurmak için verilen araçlardan hangisini kullanırız? 5 onluk 5 birlikten oluşan sayının 3 eksiği kaçtır? Su gelir deste giderAyrılır dosta giderGurbet yansın, yıkılsınSağ gelen hasta giderDörtlüğün son dizesindeki sözcükler arasında görülen anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinin örneğidir? İnsan vücudunda aktif olarak hareket etme yetene-ğine sahip hücrelerin bulunduğu doku çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Adana ve çevresini düşman işgallerinden kurtarmak için kurulmuştur? Şüphesiz biz her şeyi bir ölçü ile yarattık (Kamer 49) Aşağıdakilerden hangisi bu âyet ile açıklanamaz. Bilgisayarda bilgilerin kalıcı olarak saklandığı ve kasanın içine sabitlendiği donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde ‘kırmak sözcüğü ‘Kardeşinin bu davranışı beni çok kırdı.cümlesindekiyle aynı anlamdadır? February is - - - - month of the year. Aşere-i Mübeşşere ne demektir? Mutfaklarda bulunan fırın ne işe yarar? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye cumhuriyeti Cumhurbaşkanının seçilme özelliklerinden biri değildir? 707 sayısının okunuşu nasıldır? 398 < K sıralamasında K yerine yazılabilecek rakamları farklı en küçük doğal sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaç olur? Bir hafta kaç gündür? - - - -, he is going to visit his grandparents. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki melekler ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerimin özelliklerinden biri değildir ? Doğal kaynaklar tükenebilir ve tükenmeyen doğal kaynaklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Aşağıda verilen doğal kaynak sınıflandırmalarından hangisi yanlıştır? Kutadgu Bilig alegorik(sembolik) bir eserdir.Aşağıdaki açıklamaların hangisi Kutadgu Biligin bu özelliği ile ilgilidir? 1538 tarihli Preveze Deniz Savaşının sonuçlarından hangisi Osmanlı maliyesini güçlendirmiştir? TBMM nin açılışı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile doğrudan ilişkilidir? Aşağıdakilerden hangisi kara yosunu ile eğrelti otunun ortak özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi atmosferin insan yaşamı- na sağladığı faydalar arasında gösterilemez? EMPATİ: Kişinin kendini başkasının yerine koyarak, onun gibi düşünüp, hissetmeye çalışmasıdır.Aşağıdakilerden hangisi empatiye örnek olabilir? Öğleden sonra olunca ....................................... deriz. When Carol arrived at the restaurant, her boss - - - - the dinner. Bir caminin çevresinde camiyle birlikte yapılmış medrese, imaret, sebil, kütüphane, gibi yapıların tümüne ...?... denilir. Günümüz üniversite kampüsleri...Yukarıda ...?... ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kilogramı 13,84 lira olan zeytinden 1,5 kg ve kilogramı 12,50 lira olan peynirden 0,8 kg alan bir müşteri toplam kaç lira öder? Ülkemizde hangi yıl Adrese Dayalı Nüus KayıtSistemi ile vatandaşlık numarası birlikte kullanılaraknüfus kayıt sistemi oluşturulmuş venüfus elektronik ortama aktarılmıştır? Millî Eğitim Bakanlığının teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı gösteren sürücü adaylarına verdiği belge aşağıdakilerden hangisidir? Gökyüzü olaylarının ve gök cisimlerinin incelendiği yer aşağıdakilerden hangisidir? I- Hendek Savaşı II- Hayberin Fethi III- Hudeybiye Ant.IV- Halid b. Velidin müslüman olmasıYukarıdaki olayların kronolojik sırası hangi şekilde doğru verilmiştir ? Ben : - - - - ?Ken : Lemon, water and sugar. Hayır ve şer kavramları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi dengenin bozulmasıyla ortaya çıkan duygulardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi yapma destandır? Yün – koyun kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra soru işareti konmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir