S:1

Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin oluşum yönüyle farklı olanı hangi seçenekte yer almaktadır?

Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin oluşum yönüyle farklı olanı hangi seçenekte yer almaktadır? sorunun cevabı "Yalan yanlış fikirlere kapılmayasın." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir? Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanmıştır.Yukarıda bahsedilen tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvarın eserlerinden değildir. Aşağıdakilerden hangisi şeref köşesinde bulunmaz? İHTİYAR BALIKÇIİhtiyar balıkçı, o sabah balık avlamak için erkenden denize açılmıştı.Ağını denize attı.Bir süre bekledi.Sonra, yavaş yavaş ağı çekti. Ama hiç balık yakalayamamıştı. Bir kez daha attı. Yine bir şey yakalayamadı. Üçüncü defa atıp çektiğinde ise ağın içinde kırmızı bir balık olduğunu gördü.İhtiyar balıkçı, ne zaman balık avlamaya gidiyor? Hangisi TSE kısaltmasının açılımıdır? Hinterland (art bölge) ekonomik olarak limanı besleyen, limanla mal gönderen ya da mal temini yapan alanlardır.Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisi İzmir limanının hinterlandının dışındadır? 5 onluğa aşağıdaki sayıların hangisi yakındır? Çin uygarlığının oluşmasında etkili olan kültürler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Trafik kazası anında yaralılar varsa ilk önce aşağıdaki numaralardan hangisi aranmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Hakları Sözleşmesine yön veren temel değerlerden değildir? Adayı en ıssız köşelerine ( 1 ) kıyılarına ka­dar dolaştık ( 2 ) yerlere atılmış bir çöp ( 3 ) bir kâğıt parçası ( 4 ) bir meyve kabuğu bile bulamadık.Bu cümledeki kaç numaralı boşluğa noktalı virgül konmalıdır? ‘‘Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allaha ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükâfat vereceğiz.(Nisa suresi 162. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayette geçen inanç esaslarından biri değildir? Bir bilim dalı olan iklim bilimi aşağıdakilerden hangisini inceler? Bu ev güzel ama....... Cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında bozulma olur? Pense, tornavida, testere, çekiç vb.............Yukarıdaki ifadeyi hangi seçenek tamamlar? Peygamberlerin çok zeki, çok akıllı olmak anlamına gelen ortak niteliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1dir? Osmanlı Devletinin de yer aldığı İttifak Devletleri yapılan savaşlarda yenilerek İtilaf Devletleriyle Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamışlardır. Bu antlaşma hangi savaş sonucunda imzalanmıştır? What nationality are you? Cevabı hangisi olamaz? 2n = AaBbCCDdee genotipli bir hücrenin mayoz bölünmeyapmasıyla oluşacak gamet çeşit sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Vitaminlerle ilgili;I. Bitkilerde fotosentez reaksiyonları ile doğrudan üretilebilirler.II. Bazı vitamin çeşitleri hayvanlarda öncül maddelerden dönüşüm reaksiyonlarıyla üretilir.III. Bazı vitamin çeşitleri proteinlerden sonra enerji kaynağı olarak kullanılırlar.ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi alkolün zararlarından biri değildir? Alkol-su karışımını ayırmak için kullanılan en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kadir gecesiyle ilgili olarak söylenemez? Âşık Veysele sormuşlar: Aşk nedir? Âşık, şöyle bir düşünmüş Seversin, kavuşamazsın aşk olur. demiş. Haksız mı? Tabii ki haklı. Edebiyatımızdaki Leylâ ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirini hatırlayalım... Bütün bu âşıkların hikâyeleri sevip de kavuşamamak üstüne kurulmamış mıdır?Kız Kulesinden Galataya bakarken düşündüm:Birçok şair bu iki kuleyi birbirine yakıştırmış. Bu yakıştırmayı yapanlar, insanlaraözgü bir düşünüşle, bir kavuşma imgesine yüklenmişler.Öyle ki Bedri Rahmi Eyüboğlu, KızKulesine tatlı tatlı sitem ediyor: İstanbul deyince aklıma kuleler gelir / Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır / Ama şu Kız Kulesinin aklı olsa Galata Kulesine varır... Oysa başına binlerce felaket gelmiş İstanbul gibi bir kentte bu iki kule, kavuşmayı sabırla ve aşkla beklemiştir. Bundan daha âlâ sevda mı olur?Birinci paragraftaki altı çizili cümlenin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Almanya, I. Dünya Savaşında Osmanlıdan boğazları kontrol altına alarak Rusyaya yapılabilecek yardımların engellenmesini istemiştir. Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında Almanyanın, Osmanlının hangi gücünden yararlanmayı amaçladığı söylenebilir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 6 ile kalansızbölünür? Hangisini gözümüzle görüp elimizle tutamayız? Aşağıdakilerden hangisi abdestsiz iken yapamayacağımız şeyler arasında değildir? • Edip Ahmet Yükneki tarafındanXII. yüzyılda yazılmıştır.• Eser Allaha, Peygambere ve Dört Halifeye sunulan övgü ile başlar.• Dinî - tasavvufi bir ahlak kitabı niteliği taşır.Özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Başlangıç meridyeni ( 0. Meridyen ) aşağıdaki ülkelerden hangisinden geçer? Yerel yönetimler tarafından yapılacak olan kütüphane açma tekliflerinde en az kaç metre karelik okuma salonu gösterilmesi zorunludur? Where - - - - he - - - - next summer? Kuranı kerim kolaylıkla ezberlenebilmesi, anlamının kolaylıkla anlaşılabilmesi, uygulanabilmesi ve kalplere iyici yerleşmesi için bir defa da değil, bölümler halinde indirilmiştir. Sureleri oluşturan cümlelere ne ad verilir? Aynı düzlemde olup bütün noktaları ortak olan doğrulara .............. doğrular denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Teravihlerde cemaatin makamlı olarak peygamberimiz için getirdiği salavat aşağıdakilerin hangisi tarafından bestelenmiştir? 16 kg zeytinden 2 kg zeytinyağı elde edildiğine göre 5 kg zeytinyağı elde etmek için kaç kg zeytin gereklidir? The weather is sunny today, I think it - - - - Aşağıdaki cümlelere uygun verilen cebirsel ifadelerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir