S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük kullanılmamıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük kullanılmamıştır? sorunun cevabı "Araba hızla yanımızdan geçti." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Klavyeden Kes – Kopyala – Yapıştır işlemini gerçekleştirmek için aşağıdakilerden hangi tuş kombinasyonu seçilmelidir? İnsan, onu çevreleyen evreni, insan hayatının bir anlamının olup olmadığını, kendi seçiminin sınırları içerisinde hangi eylem ve çabaların peşinden koştu- ğunu, nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini insanlığın doğuşundan beri sorgulamıştır. İnsanı, günlük yaşamın karmaşası bazen öyle esir alır ki; çevresinde olup bitenleri sorgulamak ve düşünmek insanın aklına bile gelmez. Felsefenin amacı, hayat üzerinde düşünmeyi sağlamaktır. Sorgulanan şu ya da bu biçimde kendi yaşamımızdır. Felsefenin ayrıcalığı, insana kendini daha iyi tanıma ve kendini gerçekleştirme yollarını göstermesidir.Yukarıdaki paragrafı en iyi ifade eden söz aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi çoğul addır? Hz. Muhammed ASM ‘a çok övülen anlamına gelen Muhammed ismini kim verdi? Geyvenin gülleri ve beyaz yatak...Kanadı kırık kuş merhamet ister.(S. Karakoç)Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi homojen karışım değildir? I. İran (Fars) edebiyatından alınmıştır, aruz ölçüsüyle yazılır. II. Tek dörtlükten oluşur, uyak düzeni aaxa şeklindedir. Bu yönüyle tuyuğ ve mâniye benzer. III. Dünya görüşü, felsefi ve tasavvufi düşünceler, maddi ve manevi aşk gibi çeşitli konular özlü biçimde işlenir. IV. Rubai nazım şeklinin en tanınmış şairi İranlı Ömer Hayyamdır. V. Türk edebiyatında Fuzuli, Hoca Dehhani rubaileriyle tanınmış şairlerdir.Numaralanmış cümlelerden hangisi rubai için söylenemez? ... Andan Âmine Hâtûn eydür: Bana oğlan doğmak hâleti hâsıl oldı. Susadım. Su diledüm. Bir cevherden ıbrık birle bana su sundılar. dir. Kardan ak, şekerden şirin. Aldum, içdüm. dir. Andan sonra bir ak kuş kanadı birle arhamı sığadı. dir. Ol dem içinde Resûl-i Rabbül-Âlemîn vucûda geldi. didi. Âmine Hâtûn eydür: Gözümden perde götürildi. Gördüm Mekke şehrini nûr içinde gark olmış. Hava yüzini ferişteler tutmış. Ben aklumı dirdüm...Bu bölüm 13-14. yy.da oluşturulan metinlerin hangisinden alınmıştır? Salih amel ne demektir? Aşağıdakilerden hangisi çözümleyici çizelge ile denetleme kurallarından değildir? Bir kümeste 3 horoz ve 7 tane tavuk vardır. Kümesteki horoz ve tavukların toplam kaç ayağı vardır? Ertanın söylediği 3a7 sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 18 ise a kaçtır? Ermeni Sorunu, aşağıdaki hangi antlaşma ile uluslararası bir sorun hâline gelmiştir? Aşağıdakileden hangisi Osmanlı Devletinde asalet ve merhametin simgesi olarak bilinmektedir? Nüfus cüzdanlarına ne zaman fotoğraf yapıştırılır? Duygularımızı arkadaşlarımızla paylaşmak aşağıdakilerden hangisini sağlar? Aşağıdakilerden hangisi çevreyi koruma konusunda sorumluluk sahibi biri tarafından yapılmaz? Kaan was having a bath - - - - the phone rang. A: - - - - ?B: I am from Germany. Osmanlı Birinci Dünya Savaşı ndan sonra aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamıştır? I. Yıkıcı olmakla, sözünü esirgememeyi birbirine karıştırmayın.II. İnsanlar ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşurlar.III. Hiçbir şey bizi konuşma tarzımız kadar ele vermez.IV. Daima doğru söyleyin ki söylediklerinizi hatırlamakn zorunda kalmayın.V. Kurulan cümlelerin fazlalığı, konu üzerinde kafa yorulmadığının en iyi göstergesidir.Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır? Evde bir yangın çıkarsa ailede kimin söylediği telefonu aramamız gerekir? Bu filmi sinemada seyretmiş. cümlesinde altı çizili sözcükte meydana gelen ses olayının benzeri, aşağıdakilerin hangisinde vardır? Yemek çok tatlı geldi. cümlesinde "tatlı" sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir yurttaş olarak devlete karşı sorumluklarımızdan arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Kuranda yer alan temel konulardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Sağlıklı olma çabasında dikkat edilmesi gereken en önemli kural temizlik ve hijyendir. Bunun için bazı alışkanlıkların edinilmiş olması gerekir.Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek değildir? "Babam..............yem verdi." cümlesini anlamlı tamamlamak için noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır? Her gün bin kez söylüyorum. cümlesinde eş sesli sözcük hangisidir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, aşağıdakilerden hangisi belgenin gönderildiği idareyi ya da kişiyi belirtir? Hz. Muhammedin (sav.) doğumunun anıldığı kandil aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetler karşısında insanın alması gereken tedbirlerden biri değildir? Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir.(Saf suresi, 2 ve 3. ayetler)Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçla- rın hangisine ulaşılamaz? (I) Çernobil Reaktör Kazasında en yüksek dozda radyasyona maruz kalanlar acil durum çalışanları oldu. (II) Bunları Çernobilin diğer personeli izledi. (III) Zaman içinde Çernobilde çalışanları kurtarmak için görevlendirilen bu görevliler önemli ölçüde radyasyona maruz kaldılar. (IV) Bu görevlilerden bazıları için maruz kaldıkları radyasyon öldürücü oldu. (V) Bölgede doğan ve iyodine maruz kalan hayvanların sütünden içen çocuklarda tiroid kanseri çok sık görüldü. (VI) Olayın olduğu 1986dan 2002 yılına kadar olan sürede 4000den fazla çocukta bu kanser görüldü.Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralı cümlelerden hangisiyle başlar? Tanrı, mutlak varlık, varlığın anlamı gibi metafizik kavramların bilgisinin elde edilemeyeceğini savunan Thomas Huxley, Tanrının varlığıyla ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisini savunur? Firiglerin başkenti neresidir? Aşağıda verilenlerden hangisi herhangi bir mikroorganizmaya karşı özgül bağışıklığın oluşmasını sağlar? Bir manav her birinde 29 kg elma olan 58 kasa elma alıyor. Manav kaç kilo elma almıştır ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir