S:1

Aşağıdaki yansıma sözcüklerden hangisi farklı bir yolla oluşmuştur?

Aşağıdaki yansıma sözcüklerden hangisi farklı bir yolla oluşmuştur? sorunun cevabı "Çatırdamak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Bir boyacı 12 gün çalışarak 1572 TL almıştır.Buna göre boyacının bir günde aldığı ücret kaç liradır? Lisa : I was on a scout camp on my summer holiday.Meg : Really! Was your sister with you?Lisa : No, - - - - . Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına ‘D, yanlış olanların başına ‘Y harfi koyunuz. (.......) Herhangi bir yerin ölçü kullanılmadan kâğıt üzerine kuş bakışı çizilmesine harita denir.(.......) Doğu, batı, kuzey, güney olmak üzere dört ana yön vardır.(.......) Teknolojik ürünler, işlerin hızlı ve kolay yapılmasını sağlar.(.......) Besin maddelerini alırken üretim ve son kullanma tarihine bakmalıyız.(.......) Kış turizmi ülkemizin her yerinde yapılabilecek bir ekonomik faaliyettir. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi okul servislerinde yapmamız gereken doğru davranışlardandır? Aşağıdaki canlılardan hangisi nesli tükenmiş hayvanlardan değildir ? "Faydalı" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? I-Bilgiye kolay ulaşılmasını sağlamakII-Hızlı haberleşmeyi sağlamakIII-Hayatımızı kolaylaştırmakYukarıdaki seçeneklerden hangileri Bilişim Teknolojisinin amaçlarındandır ? .....................bir toplumun kendine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi öğelerin hepsine verilen addır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? • Her bireyin görüşünün değerlendirmeye alındığı• Ortak beklentilerin serbest bırakıldığı• Sürekli olarak ekip halinde öğrenmenin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğinin öğretildiği bir ortamı içeren• Kendi geleceğini oluşturmada etkili olmak isteyen• Ana unsurları, bilgi yaratmak, öğrenmek, çalışanları bu yönde güdülemek, ulaşılan sonuçları örgüt bilgisi haline getirmek ve bu bilgiyi sorun çözmede kullanabilmekYukarıda özellikleri verilen örgüte ne ad verilmektedir? Okul servisi okula yakın bir yerde bizi indiriyor. Cümlesindeki tırnak işareti ile belirtilen sözcüğün karşıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar? İnsan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı ilkeleri konu alan, iyi-kötü kavramlarını işleyen felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir dosyayı açmayı sağlamaz? Aşağıdakilerden hangisi ördek ile kurbağanınüreme ve gelişimlerindeki ortak özelliklerdendir? Mustafa Kemalin en sevdiği ders hangisidir? Okula gidiş ve dönüşlerimizde güvenliğimiz için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hangi davranış, hasta olmamıza sebep olabilir? İslam dinindeki ilk sure, ilk emir,nerede, ne zaman gelmiş ve hangi melek getirmiştir? İlk Türk devletlerinde görülen;I. Hayvancılığın temel geçim kaynağı olmasıII. Keçeden yapılmış çadırlarda oturulmasıIII. Sanatın taşınabilir eşyalar üzerinde yoğunlaşması özelliklerinden hangilerinin göçebe yaşam tarzının sonucu olduğu söylenebilir? Hangi cümlede eş sesli sözcük kullanılmıştır? Masallar toplumun bir kültür ürünü ve sözlü geleneğin bir parçasıdır. Anonim üretim olup birçok yerde ve zamanda anlatıla anlatıla yaygınlaşmıştır. Masal ortak değerlerin ve kavramların paylaşılması , yayılması, benimsenmesi, sürdürülmesi sürecidir.Bu parçada masalla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Eserini tamamlamak için ne kadar çabaladığını şimdi herkes biliyordu.Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? 32x1000 işleminin sonucu kaçtır? 75 liralık bir elbiseyi 3 eşit taksitle aldık. Her bir taksit kaç liradır? I will succeed sooner - - - - later. 48 'ten başlayarak ileriye doğru 9 'arlı ritmik saydığımızda 5. sayı aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? Bir ülkede iş bölümünün gelişmesine, ekonomininyapısında sanayileşmeye doğru bir eğilime, büyük şehirlerin kurulmasına ve oluşmasına yol açannüfusun etkisi aşağıdakilerden hangisidir? İlkyardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Avrupada Rönesans hareketlerine yol açangelişmelerden biri değildir? Allah, Kuranda Müminlerin özelliklerinden bahsederken; Onların işleri aralarında istişare iledir... (Şûra suresi, 38. ayet) buyrur.Müminlerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi bu ayette verilen özelliğe uygundur? Aşağıdakilerden hangisi açık oturum planında bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme sisteminde bulunan yapılardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından biridir? Rahman ve Rahîm olan Allahın adıyla. Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. O, daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum) dir. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca Odur.Verilen bu meal aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden adlardan hangisi somut bir varlığa aittir? Aşağıdakilerden hangisi örüntüdür ? "cümle" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Emevilerle savaşmalarının sonuçlarından biridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir